Del siden

E-learning er død. En ny digital løsning har set lyset.

20. september 2017 - David Pontoppidan

Kompetenceudvikling er en vigtig modvægt til den hæsblæsende udvikling, de fleste virksomheder står overfor. Men når verden forandrer sig og bliver mere digital og globalt orienteret, så skal kompetenceudviklingen naturligvis også følge med og tilbyde flere alternativer. Det er netop derfor, at vi i Mannaz har arbejdet hårdt på at kombinere det virtuelle og digitale format med læring, resultater og kvalitet for at skabe en ny form for virtuel undervisning, som vi nu lancerer i form af en ny digital læringsplatform: ViSiR.

Et kvantespring

Nu kommer du måske til at tænke på e-learning, men den nye form for virtuel undervisning har et helt andet niveau og nogle helt andre muligheder. Forskellen er faktisk så stor, at det næsten er som at sammenligne et gammeldags modem med et moderne fiberbredbånd. Båndbredden og kvaliteten er i dag en helt anden, og derfor er vores nye digitale læringsplatform også et digitalt kvantespring inden for virtuel undervisning.

Problemet med traditionel e-learning er fraværet af resultaterne, fordi metoden ganske enkelt ikke virker, når den står alene uden nogen form for facilitering. E-learning er ofte karakteriseret ved digital undervisning leveret som envejskommunikation på en flad platform uden nogen form for integrering af læringselementer før, under eller efter. På Mannaz’ unikke, interaktive læringsplatform er der plads til dialog og involverende læringselementer, hvilket betyder en seriøs forankring af det lærte og dermed vedvarende, målbare resultater. Vores platform involverer bl.a. virtuel klasseundervisning i realtid, gamification, breakout sessions, virtuel coaching og educational analytics. Det er effektive værktøjer til at udrulle nye kompetencer hurtigt og effektivt uden at forstyrre for meget i arbejdsdagen. Og så kan denne uddannelsesform skaleres i stort set det uendelige og fungere på tværs af landegrænser og tidszoner. Som du nok kan høre, er jeg temmelig begejstret for de nye muligheder.

Er alle nu med?

Tag nu bare en global virksomhed, som skal udrulle nye ledelseskompetencer i 40 lande. Gennem vores nye forretning ViSiR vil virksomheden kunne vælge mellem et prædefineret koncept eller designe sit eget. Herefter vil virksomheden kunne inddele lederne i klasser og arbejdsgrupper, som over en given periode skal gennemgå et uddannelsesforløb bestående af en kombination af virtuel undervisning, facilitering, gruppearbejde og opgaver. Alt sammen uden på noget tidspunkt at behøve at være fysisk sammen. Og fordi forløbet er understøttet af stærke analytics-værktøjer, vil de uddannelsesansvarlige øjeblikkeligt kunne opdage, hvilke afdelinger eller hvilke individer der halter efter, så der kan sættes ind med ekstra undervisning i form af personificerede og målrettede initiativer. På den måde sikrer virksomheden sig, at kompetenceløftet kommer ud til alle, uanset om det er 25 eller 25.000 medarbejdere – og ingen bliver glemt eller overset i forløbet.

”Et virtuelt forløb er langt mindre invasivt og kan derfor nemmere implementeres i en travl arbejdsdag.”

Gamification engagerer deltagerne

Et af de elementer, som den nye virtuelle uddannelsesform bringer med sig, er gamification. Det er et fantastisk værktøj til at få deltagerne engageret. Deltageren kan nemlig måle, hvordan han/hun klarer sig på en skala, og deltageren kan opnå trofæer, få udstedt et digitalt certifikat direkte til LinkedIn og konkurrere med andre, som gennemgår samme forløb. Gamification er et element, som mange af os kender fra andre digitale platforme, og som nu kombineres med undervisning på højt niveau. Vi ved, at det vil anspore mange til at yde noget ekstra.

I ”gamle dage”, som vel næppe er mere end 10 år siden, krævede udrulning af ny viden, at man samlede folk i et fysisk klasseværelse eller flyttede underviserne rundt. Det princip fungerer stadig, men det er omkostningstungt, tidskrævende og meget svært at skalere, og det er her, at den virtuelle undervisning præsenterer et alternativ eller en kombinationsmulighed. Det virtuelle forløb er nemlig langt mindre invasivt og kan derfor nemmere implementeres i en travl arbejdsdag.

Simplicity is king

På Mannaz´ egen uddannelsesrejse under skabelsen af ViSiR var en af vores største aha-oplevelser, at på trods af de mange funktionaliteter så gælder det berømte slogan stadig: Simplicity is king. Det skal være så nemt som overhovedet muligt at tilgå viden og bruge platformen både for deltagere som for administratorer, fordi det enkle bare er det mest effektfulde.

Samtidigt er behovet for dygtige, uddannede undervisere afgørende, når det kommer til undervisning på virtuelle forløb. Selvfølgelig er selve fagligheden den samme, men metodemæssigt kræver det noget andet at undervise i et virtuelt og digitalt format. Derfor er det også et krav til underviserne, at de har virtuelle undervisningskompetencer. Den dygtige, engagerende facilitator er dog stadig afgørende for både den virtuelle undervisning og den traditionelle undervisning.

Jamen, hvad med…?

Når jeg begejstret fortæller om de nye muligheder inden for virtuel undervisning, så spørger folk mig ofte, om vi nu ikke længere skal bruge traditionel kompetenceudvikling. Selvfølgelig skal vi det. Den klassiske undervisning er utrolig effektfuld og kan noget andet, men med det stigende behov for ny viden må vi indstille os på en verden, hvor viden vil komme til os i forskellige former på forskellige tidspunkter.

Det vigtige er, at vi ikke går i stå, men løbende tilegner os ny viden, så vi bedre kan håndtere alle de forandringer, verden kaster mod os.

  

Hvad er ViSiR?

ViSiR er et moderne digitalt læringsbureau, der tilbyder effektiv undervisning i et digitalt og virtuelt format. ViSiR kan skaleres og leveres i realtid på tværs af tidszoner og landegrænser med stor fleksibilitet og er samtidigt kosteffektivt. ViSiR tilbyder uddannelsesforløb i bl.a. strategi, innovation, design thinking, forandringsledelse og projektledelse.

Læs mere om ViSiR

 

 

Hvad betyder ViSiR?

Vegvisir var et magisk, oldnordisk kompas, som kunne føre den rejsende til sin destination gennem hårdt vejr og høj sø. Ordet ViSiR er en forkortet version og fortæller, at fleksible, digitale læringsrejser gør mennesker og organisationer i stand til at navigere gennem turbulente tider.

 

 

Følg ViSiR på LinkedIn

Vil du holde dig opdateret om de nyeste muligheder inden for virtuel læring og kompetenceudvikling?

Så kan du følge ViSiR på LinkedIn her.