Del siden

Begår du også denne fejl? 4 råd til datadrevet ledelse

4. december 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist

Data fastfryser virkeligheden for en stund og er derfor altid rettet mod fortiden. Data i sig selv tilbyder derfor ingen værdi alene. Du kan først omsætte data til en værdi for virksomheden, når du med datadrevet ledelse begynder en dialog om tallene.

Begår du også den klassiske fejl og bruger primært data som en endegyldig sandhed – frem for som et oplæg til nysgerrig dialog? I så fald har du som leder et uforløst potentiale i anvendelsen af data, mener konsulent og underviser i Mannaz, Jacob Sønderskov.

”Man kan nemt komme til at tillægge tal for stor en sandhedsværdi. Men data giver sjældent mening i sig selv,” understreger han. Tal og data i sig selv fortæller ofte en meget spinkel historie om, hvad der er på spil. Der er derfor behov for at gå på opdagelse i konteksten for data gennem dialoger og herigennem kvalificere anvendelsen af dem. Datadrevet ledelse handler altså om, at kunne omsætte data til reel værdiskabelse gennem dialoger.

Bruges data uhensigtsmæssigt, risikerer du, at dine medarbejdere føler sig underkendt og uretfærdigt behandlet. Så hvordan omsætter du så som leder data til værdi? Det gør du, ifølge Jacob Sønderskov, ved hjælp af tre ting:

1. Forstå grundlæggende, hvad data er
2. Sørg for at skabe en kultur for hvordan I arbejder med data
3. Bring data i spil i dialoger på en måde, som omsætter det til værdi.

Gennem dialog vil man få øje på, at medarbejderens virkelighed har mange flere nuancer, end data viser i sig selv.

Data kan være anledning til vigtige dialoger

Pointen med datadrevet ledelse er, at data skaber anledninger til vigtige dialoger. Derfor er det centralt, at du som leder er transparent omkring, hvilke data der betyder noget i eksempelvis resultatforventninger til medarbejdere. Og her er det naturligvis legitimt at bruge data som en anledning til at tale med medarbejdere, hvis en leders forventninger ikke mødes af reelle resultater.

”Gennem dialog vil man dog typisk få øje på, at medarbejderens virkelighed har mange flere nuancer, end data viser i sig selv. Derfor har man brug for dialoger, for at medarbejderen kan skabe mening og retning fremadrettet. Datadrevet ledelse handler dermed også om at bruge fortiden til at gå kvalificeret ind i fremtiden,” siger konsulenten, der erkender, at det kan være grænseoverskridende for mange ledere at gå i dialog om data.


”Det er afgørende, at du oprigtigt indgår nysgerrigt i dialogerne, og det kræver, at du fralægger dig rollen som ekspert,” siger Jacob Sønderskov.

Skal medarbejdere have tillid til anvendelsen af data, handler det om for ledere at være transparente omkring brug af data, og hvordan medarbejderen involveres i dialog om data.

Som at sammenligne pærer og bananer

Et klassisk eksempel, som mange er optagede af, kunne være sygefravær, hvor 8,5 procent typisk vil lyde af meget. Men måske var det 11 procent sidste år ved samme tid og tilsvarende organisationers sygefravær er måske 10 procent. Måske er forklaringen, at der lige har været en større fyringsrunde, eller måske har to medarbejdere brækket begge ben på en skiferie. Eksemplet er lidt karikeret, men viser, hvordan data kan indeholde mange sandheder afhængigt af det valgte perspektiv.

Skal medarbejdere have tillid til anvendelsen af data, handler det om for ledere at være transparente omkring, hvordan organisationen bruger data, og hvordan de kan forvente at blive involveret i dialog omkring data.

”Til gengæld får du som leder medarbejdere, der kan skabe mening i data og kan handle på data,” forudser konsulenten.

Data er kommet for at blive i alle typer af organisationer, og den mulige mængde af data bliver ved med at stige. Derfor er datadrevet ledelse afgørende for, at du som leder ser data som starten på en dialog frem for et slutmål i sig selv.

Kom godt i gang med datadrevet ledelse
1. Husk, at der altid er en kontekst for data. Data fortæller en spinkel historie i sig selv og derfor kræver behov for fortolkning.
2. Data er et øjebliksbillede - et stykket stivnet virkelighed, der ikke siger noget om fremtiden. Derfor har du brug for at indgå i nysgerrige dialoger med dine medarbejdere om data, så du kan træffe beslutning om fremtiden. Skab anledninger, hvor I taler sammen om data, så der med tiden kan opbygges en datainformeret kultur.
3.  Hav en klar idé om, hvad du vil bruge data til, for ellers kan du nemt komme til at drukne i data. Find den røde tråd mellem data, I producerer og den værdi, I gerne vil skabe.
4. Lær dialogiske redskaber og metoder, der hjælper til at sætte data i spil med medarbejdere og i organisationer.

 

  • Ledelse

    Mannaz Lederuddannelse

    Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

    10 dage 54500 kr
    Læs mere

Om Jacob Sønderskov

Jacob Sønderskov er cand.scient.pol og certificeret systemisk coach. Han arbejder særligt med ledelses- og organisationsudvikling, coaching, proceskonsultation og evaluering. Derudover underviser Jacob på flere ledelseskurser, den samlede coachcertificering samt proceskonsulentuddannelserne.