Del siden

Hop på mælkevognen. Kursen er sat mod forandring!

12. juni 2018 - Isa Lindbæk, kommunikationskonsulent

En omfattende transformationsproces er udfordrende for alle involverede. Det kræver hårdt arbejde, investeringer og ikke en mindst en god plan. Læs med og bliv inspireret af Arla.

Hvordan får vi alle mobiliseret til forandring?

Lad os begynde denne transformationsfortælling med at dreje uret tilbage til starten af 2017. Dengang blev Keld Ellesgaard nemlig sat i spidsen for en digital transformation hos Arla. En omfattende proces, der bl.a. omhandler konceptet Arlagården®Plus. Kort fortalt dokumenterer Arlagården®Plus dyrevelfærd, bæredygtighed og kvalitet, og giver dermed forbrugeren et større indblik i den dedikerede indsats omkring mælkeproduktionen. Den digitale transformationsproces er samtidig en del af en større strategi.

Opgaven var spændende, men Keld havde ikke taget mange skridt på rejsen, før det første store hul i vejen viste sig. ”Jeg måtte se i øjnene, at lederne ikke var kalibreret omkring målet med transformationsrejsen, og da deres opbakning var afgørende for at få succes, besluttede jeg mig for at sikre, at vi fik alle med ombord,” fortæller han.

En investering i forandringsledelse

Ledelsen var heldigvis enig med Keld i vigtigheden af at få alle involverede til at trække i samme retning, og Arla besluttede sig derfor for at investere i en række forandringsledelsesinitiativer. En opgave, som landede hos Mannaz, nærmere bestemt hos manager, Morten Bøgebjerg. Keld havde desuden selv tidligere taget en uddannelse inden for forandringsledelse.

Morten Bøgebjerg fra Mannaz, som nu var blandt Kelds frontkæmpere i transformationen, zoomede hurtigt ind på den samme udfordring, som Keld havde identificeret. ”Programmet for digital transformation er stort og utrolig komplekst, og vi manglede en enkel måde at forklare den værdi, vi ønskede at skabe, med det,” forklarer Morten. Han fortsætter: ”Samtidig indså jeg, at den tilgang, Arla tidligere havde haft, ikke altid havde formået at skabe tilstrækkelig involvering og mobilisering på tværs af landegrænser. Derfor var det altafgørende, at dette ikke fremstod som et dansk projekt fra hovedkontoret. Der skulle fokus på fortællingen og ambitionen, så alle forstod, hvorfor denne rejse er vigtig for Arla. Ligeledes skulle vi opnå lokalt ejerskab for de konkrete aktiviteter, så alle oplevede at være involveret og med til at gøre en forskel.

Morten valgte derfor sammen med Keld ’’Engagement via tidlig involvering’’ som det Change-princip alle aktiviteter i programmet skulle defineres og realiseres ud fra, herunder Arlagården®Plus projektet. Morten tilføjer: ”Den tidlige involvering er en afgørende præmis for at skabe engagement, da det på mange måder udfordrer, det vi kender. En udfordring vi må tage på os for at skabe involvering og samskabelse, samtidig med vi bevidst arbejder med at bryde de vaner og mønstre, der ikke understøtter rejsen”.

Facilitering og involvering skabte opbakning

Keld er meget bevidst om, at IT uden mennesker ikke skaber noget som helst. ”En digital løsning har ingen værdi, hvis vi ikke flytter os og handler anderledes,” forklarer han. Forandringens værktøjskasse i forbindelse med Arlagården®Plus har derfor været agil projektledelse og facilitering. ”Vi kommunikerede åbent og delte vores tanker. Vi kom ikke med løsninger, men var spørgende. Den form for dialog åbnede sluserne for involvering, fordi de berørte selv skulle komme med svarene og løsningerne.”

En af metoderne, introduceret af Morten, var grafisk facilitering, men han havde samtidig også et stærkt fokus på modtagerne af projektet. ”Brugerne må ikke opleve at blive kørt over af transformationen. Vi skal skabe forudsætningerne for, at brugerne bliver centrale aktører i transformationen, og dermed også ambassadører. Derfor har jeg i forløbet designet en række processer, som giver folk mulighed for at være deltagere frem for tilskuere,” uddyber Morten.

En engageret, agil og selvledende organisation

Projekterne og initiativerne er komplekse, omfangsrige og stadig i proces, alligevel er Keld ikke i tvivl om, hvilke resultater, som han og Arla er mest tilfredse med.

”Implementeringen af den agile organisation og de agile projekter har gjort os fleksible og omstillingsparate i organisationen. Samtidig er etableringen af de selvledende teams meget værdifuldt for os. Det er de enkelte teams, der selv har beslutningsbolden. De udfordrer hinanden og tager diskussionerne selv. På den måde får vi langt flere kompetencer i spil med større samarbejde og innovation som resultat”, uddyber Keld.

Opnåede resultater i forbindelse med Transformationen:

 • En ny langsigtet strategi for 2025 udtrykt via grafisk facilitering.

 • En stærk fortælling, og dermed en ny forståelse for, hvorfor man går på arbejde

 • Ny sammenkobling af den langsigtede strategi med eksekvering. Det overordnede defineres oppefra, men løses nedefra

 • Et efterprøvet change-princip for programmer og projekter af samme type

 • Mere innovation, energi og engagement

 • Implementering af en agil organisation og agil projektledelse

 • Etablering af selvledende teams

 • Transparente beslutningsprocesser

Resultaterne er mange, men det har udfordringerne også været. Keld lægger ikke skjul på, at det har været udfordrende at realisere transformationsprocessen. Noget som Morten fra Mannaz også nikker genkendende til.

”Vi har skabt masser af engagement, men det kræver også noget. For at sikre involveringen har vi stået mange gange og sagt, at det skal være teamet, som definerer opgaverne – ikke ledelsen. Det har været en stor forandring, og vi har skullet kæmpe for den - alle sammen”, uddyber Keld og Morten samstemmende.

Gode råd til andre i samme situation

Til andre i samme situation har Keld og Morten samlet en række gode råd:

 1. Lyt til organisationen og lær af feedback. Hvilke styrker kan vi bygge på for at lykkes? Hvad er drømmen og ambitionen? Og hvilke mønstre skal vi have mod til at bryde?

 2. Design et Change-princip, som matcher ambitionen og forstyrrer organisationen tilpas

 3. Skab en stærk fortælling, som er programmets og projekternes ledestjerne.

 4. Skab engagement gennem tidlig involvering

 5. Sig nej! Træk ikke forandringens læs selv.

 6. Ha’ egne kompetencer på plads

 7. Forandring kræver investering, særlig i starten. Så tidligt, så der kan høstes senere.


FAKTABOX om Arlagården®Plus

Ambitionen bag Arlagården® Plus er at give mælken merværdi ved at dokumentere trivsel og bæredygtighed i produktionen. 88 pct. af Arlas danske leverandører har allerede tilsluttet sig. Konceptet er udviklet i samarbejde mellem Arla, landmænd og dyrlæger.

 

Kontakt

For mere information eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Morten Bøgebjerg
Manager, Leaders & Talents

mbo@mannaz.com
(+45) 4517 6051