Mannaz.com - Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger
Luk
Del siden

10 procesøvelser der kobler dit team sammen

18. september 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger. Få et hurtigt indblik i øvelserne nedenfor. 


Hvad enten du skal i gang med en større proces i organisationen, holde et dagseminar eller blot skal skyde dagen i gang med et morgenmøde, er det centralt at få folk til at koble sig på hinanden, mener proceskonsulent og Manager i Mannaz Dorthe Steen.

”Der sker noget, når mennesker taler sammen: Vi forholder os til hinanden, vi udvikler ideer, og vi kan træffe beslutninger,” siger hun.

Med åbne-ordne-lukke-øvelser kan du komme godt i gang med netop at få folk til at koble sig til hinanden, inden mødet ender, som det plejer. For mange kender nok det, at der sker nogle bestemte ting på grund af de relationer, folk har, når man sætter dem sammen. Ofte vil vi for eksempel reagere på et skarpt udsagn med et andet skarpt udsagn, forklarer konsulenten:

”Vi vil automatisk finde fejl i modpartens udsagn og begynde at fremhæve andre aspekter. Og så sker der lynhurtigt det, at vi lukker os ned i nogle fastlåste perspektiver i stedet for at få en samtale, der udvider vores perspektiver.”

I det øjeblik vi går i relation med hinanden i en organisation, sker der noget andet med vores beslutningsprocesser, fordi vi bliver mere nysgerrige på hinanden og ikke er så hurtige til at skyde hinandens ideer ned.

Åben for relation

Det er derfor en god idé at dvæle lidt i en åben proces, hvor opgaven er at se på det, der lykkes uden at forholde sig kritisk.

Som for eksempel i øvelsen ”Ability spotting”, hvor hver person skal fremhæve sine styrker. Ifølge Dorthe Steen sker der gerne det, at fokuspersonen er lidt genert og tilbageholdende i første runde, hvor han eller hun fortæller om en succes. En interviewperson sørger for at lægge mærke til fokuspersonens kompetencer, sige dem højt og bruge dem fremadrettet.

”Der sker noget, når vi hører andre pege på vores styrker og gode sider. Øjnene bliver vidt åbne, og der skabes en relation. Man bliver måske ligefrem rørt over, at andre ser en,” forklarer konsulenten.

Næste runde bliver derefter mere åben og den tredje runde i endnu højere grad.

”I det øjeblik vi går i relation med hinanden i en organisation, sker der noget andet med vores beslutningsprocesser, fordi vi bliver mere nysgerrige på hinanden og ikke er så hurtige til at skyde hinandens ideer ned.”

”Vi bliver gode til at bygge videre på hinandens ideer, og det skaber tryghed og tillid i en gruppe,” siger Dorthe Steen.

Bliv i nysgerrigheden

Fra listen over gode åbne-ordne-lukke-øvelser nedenfor kan du plukke de øvelser ud, du har brug for til en given proces. Dorthe Steen anbefaler, at du begynder med at se på, hvad intentionen er, og hvad I gerne vil have ud af processen. Derefter kan du vælge den rette øvelse eller sammensætte en lille buket.

Mens åbne-øvelserne skal danne basis for et spring ind i at tale om et emne, er ordne-øvelserne et sted, hvor vi udvider og diskuterer og prøver at forstå hinandens positioner.

”Her kobler man sig på hinanden på en nysgerrig måde,” siger proceskonsulenten.

Udfordringen for dig som proceskonsulent i ordne-øvelserne er at få deltagerne til at blive i det refleksive rum, hvor deltagerne holder en masse bolde i luften uden at sortere dem.

”Det er svært for mange, fordi det trækker i dem at få truffet nogle beslutninger. Men fordelen ved bevidst at blive i de forskellige faser er, at man forbliver nysgerrige på hinandens logikker i lang tid, og at det efterfølgende ofte bliver nemt at træffe beslutninger, fordi man allerede har udforsket emnet fra mange sider.”

Åbne-ordne-lukke-øvelserne passer til processer, hvor man gerne vil have involvering.

Sætter en retning

I den sidste fase, lukke-fasen, er formålet at få processen til at munde ud i anbefalinger, værdier eller beslutninger, så alle samtalerne kan sætte en retning for det videre liv i organisationen.

”Der hjælper eksempelvis øvelsen ’Kompetencekortet’ til lige at stoppe op i en hverdag og spørge: Hvad har jeg egentlig kunnet bruge af mine kompetencer indtil nu, hvad har jeg udviklet undervejs i det forløb, vi har været igennem, og hvad har jeg brug for at lære mere om,” fortæller Dorthe Steen.

Øvelsen er af evaluerende karakter og peger ud i fremtiden og er mere individuelt fokuseret end for eksempel øvelsen ”Det levende barometer”, hvor deltagerne bliver afklaret omkring egne og andre deltageres opfattelser af det givne emne.

Med øvelsen ”Storyline” får man det fælles overblik ved at zoome ind og se på, hvad det mest givende i forløbet var for den enkelte.

”Her handler det om, at man lytter til eller præsenterer for hinanden, i stedet for at det er en ledelse, der taler sammen og præsenterer resultatet,” siger Dorthe Steen og kommer afslutningsvist med en overordnet anbefaling, som er helt afgørende for en succesfuld proces:

”Åbne-ordne-lukke-øvelserne passer til processer, hvor man gerne vil have involvering. Hvis ledelsen har besluttet alt eller det meste på forhånd, vil det at sætte processer i gang i den situation være pseudoinvolverende, hvilket naturligt nok vil give frustrerede medarbejdere, for der er ikke noget reelt råderum for dem.”

 

10 åbne-ordne-lukke-øvelser, der gør dine processer bedre
Åbne-øvelser
Øvelser der åbner dine processer succesfuldt
1. Ability spotting
Denne øvelse anvendes som feedback i arbejdet med kompetenceudvikling og samarbejdet med medarbejdere, teams og ledere. Øvelsen er en god måde at åbne op i udviklingsforløb samt i forandringsprocesser. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opdager hinandens ressourcer og kompetencer.
Samlet tid: Ca. 1 time.
2. Markedspladsen af kompetencer
Øvelsen anvendes, når deltagerne fx skal sammensætte et nyt værdigrundlag, opbygge et team eller er midt i en forandring. Formålet med øvelsen er at fastlægge, hvilke kompetencer der er i en gruppe, og hvordan disse kan bruges mest effektivt i en professionel udvikling. Det handler om at finde sine egne kompetencer, se potentialet ved andre og forstå, hvordan forskellige kompetencer kan komplementere hinanden.
Samlet tid: 0,5 time pr. deltager.
3. Bør og gør
Denne øvelse anvendes til personalegrupper eller teams i forbindelse med effektivisering og besparelser. I øvelsen skal deltagerne sætte ord på de oplevelser og erfaringer, som de har i forbindelse med emnet. Deltagerne skal se dette som et grundlag for feedback og inspiration til ledelsen.
Samlet tid: Ca. 40 min.
Ordne-øvelser
Øvelser der strukturerer dine processer
4. Systemisk intro 
Øvelsen bruges som en fysisk oplevelse af den systemiske organisationsudvikling. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opnår en forståelse af den systemiske tilgang til kommunikation, samarbejde og ledelse.
Samlet tid: Ca. 30 min.
5. Benspænd
Denne øvelse kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved deltagernes forforståelse af et emne, et begreb eller en opgave. Formålet med øvelsen er at skabe indblik i, hvordan vores hverdagssprog kan låse os i den måde, vi tænker tingene på.
Samlet tid: 1,5 time.
6.
Idékonkurrence
Øvelsen anvendes til alle typer af processer, hvor ideer skal dannes og prioriteres på en effektiv måde. Formålet er, at deltagerne sammen vælger de bedste ideer på en sjov og engagerende måde.
Samlet tid: Ca. 40 min.
7.Tragten
Denne øvelse anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse kan med fordel bruges som en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 45 min.
Lukke-øvelser
Øvelser der samler op på dine processer
 8.
Det levende barometer
Øvelsen anvendes som slut- eller midtvejsevaluering af en proces. Formålet med øvelsen er, at deltagerne bliver afklaret omkring egne og andre deltageres opfattelser af det givne emne.
Samlet tid: Ca. 0,5 time
 9.
Kompetencekortet
Denne øvelse anvendes til grupper eller teams i afslutningen eller midten af en fælles opgave. Øvelsen har en evaluerende karakter og passer godt til projektarbejde, teamudvikling og samarbejdsprocesser. Formålet med øvelsen er at give deltagerne et indblik i de kompetencer, som gruppen har benyttet sig af i forbindelse med en opgave. Gennem feedback bliver deltagerne opmærksomme og udfordret på egne ”blinde vinkler”.
Samlet tid: Ca. 1,5 time.
10.


Storyline
Øvelsen anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse er en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 1 time.


Hvis du ønsker mere viden om øvelserne, så kan du læse e-bogen 10 øvelser der gør dine processer bedre (DOWNLOAD HER) eller deltage på Proceskonsulentuddannelsen, hvor du får træning i at bruge dem.

 

 

 • Ledelse

  Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

  Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

  14 dage 56900 kr
  Læs mere
 • Ledelse

  Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

  Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med afsæt i de nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk organisationsudvikling og innovativt procesdesign.

  10 dage 55500 kr
  Læs mere
 • Kommunikation

  Grafisk facilitering

  Få redskaber til at koble ord med billeder og illustrationer, som styrker den fælles forståelse, læring og hukommelse i forhold til beslutninger, ideer, referater m.m. Selvom du ikke tror, du kan tegne, så kan du lære det her.

  2 dage 8500 kr
  Læs mere

Om Dorthe Steen

Dorthe Steen er proceskonsulent og Manager i Mannaz. Hun er uddannet cand.merc.psyk. og står derfor med et ben i den forretningsorienterede verden – med øje for bundlinje, performancemål og effektskabelse. Det andet ben har hun solidt plantet i den organisationspsykologiske verden – med øje for trivsel, motivation og samarbejdsrelationer. Dorthe har gennem de sidste mange år hjulpet hundredevis af ledere fra kommunale, statslige og regionale virksomheder med at udvikle deres organisationer og ledelsespraksis. Hun er certificeret systemisk coach og har coachet ledere på alle niveauer. Dorthe underviser både på Mannaz’ åbne og skræddersyede uddannelser.