PDF Del siden

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse
16-18 dage    |    63.900 DKKTilmeld mig

Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau

Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft på arbejdspladsen. Ved at deltage på denne uddannelse opnår du en certificering som coach. Coachinguddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Du lærer du at styre professionelle samtaler på procesniveau, samtidig med at du lærer at mestre en lang række løsningsorienterede og konstruktive spørgeteknikker. 

Coachcertificeringen giver dig de tænke- og handleværktøjer, der skal til, for at du kan navigere i komplekse, kommunikative udfordringer og muligheder. Uddannelsen styrker og videreudvikler dine kompetencer, så du med et professionelt sigte kan planlægge, gennemføre og evaluere dine samtaler.

 

Hvem deltager?

Kurset er målrettet medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke deres coaching- og samtalefærdigheder. Det kan f.eks. være:

 • HR-konsulenter, der arbejder med samtaler i det daglige
 • Ledere, der gennemfører MUS- og medarbejdersamtaler
 • Projektledere med små eller store teams, der skal finde fælles mål og definitioner
 • Udviklingskonsulenter, der jævnligt arbejder med de svære samtaler.

Det er væsentligt for kursusudbyttet, at du træner de færdigheder, som du udvikler på kurset, og at du indgår i netværksgrupper mellem hvert modul.

Næste ledige afholdelse:
Varighed: 16 dage
24. apr. 2018 - 26. mar. 2019
Tivoli Hotel - København V
63.900 DKK
Tilmeld mig
Ledige pladser

På uddannelsen arbejder du med:

 • Metoder og redskaber til at stille nysgerrige, organisatoriske spørgsmål, som giver fremdrift og energi til dine daglige samtaler
 • Forandringsledelse i din organisation eller dit team
 • Et stærkt teoretisk fundament, der beriger dine muligheder for effektiv og professionel kommunikation
 • Bedre relationsskabelse relationer på tværs af organisationen, processer eller projekter
 • Styring og håndtering af de svære samtaler
 • Motivation og engagement af mennesker
 • Grundig træning i samtalen som konstruktivt redskab til at løfte medarbejdere og organisationen mod nye mål
 • Konflikthåndtering og konfliktopløsning

 

EMCC-akkrediteret coachuddannelse

Uddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Akkrediteringen sikrer et højt fagligt etikniveau i professionelle samtaler. Når du har gennemført uddannelsens otte moduler, modtager du et diplom som bevis for, at du har certificeret dig som systemisk coach.

 

Systemisk coaching

Udgangspunktet for undervisningen er den systemiske teori, der tilbyder en række stærke forståelser, redskaber og teknikker til en anerkendende, positiv og konstruktiv coachingstil. Coaching handler her om at udvikle den coachede person med udgangspunkt i hans/hendes styrker og evner – ikke om at finde fejl og mangler.

Vi arbejder med en forståelse af coachen som gamemaster. Gamemasteren har en ”dobbelt færdighed”, der gør ham/hende i stand til effektivt at styre og koordinere samtaler hen mod fælles definerede mål samtidig med, at han/hun skaber rum for udvikling gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder nye vinkler på situationer.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler på hver to dage. Dertil kommer to læringsdage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling. På uddannelsen er samtaleteori et gennemgående element, som du har tid og plads til at afprøve i din egen praksis og i et fortroligt rum blandt kursister og undervisere.

Modulerne ligger med ca. 1 måneds mellemrum. I alt fordeler disse moduler sig over 18 dage inklusiv eksamen og strækker sig over ca. 1 år.

Undervejs føres logbog, dokumenterede coachingsamtaler bliver gennemført, og i løbet af de sidste måneder arbejdes der på en synopsis på maks. 10 sider, der tager udgangspunkt i deltagerens eget foretrukne emne, og som tjener til at belyse tre ting:

 • Kendskab til systemisk (og anden) coachteori
 • Dokumentation af egen praksis
 • Evnen til at reflektere over egen praksis med afsæt i teorien

Undervisningen vil gennem hele forløbet være en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner, der søger at koble læringen til deltagernes organisatoriske hverdag.

 

Kursusmoduler

Her er en samlet oversigt over de 8 moduler på Certificeret systemisk coach

Modul 1

Introduktion til systemisk coaching

 • Teori om kommunikation og sociale systemer
 • Samtalestyring, sprogspil og nysgerrighed
 • Coaching som fænomen i tiden
 • Kontakt og kontrakt mellem coach og fokusperson.

Modul 2

Anerkendelse og spørgsmålstyper

 • Spørgeteknikker med et systemisk og cirkulært afsæt
 • Spørgeteknikker inspireret af den anerkendende og værdsættende tilgang (AI)
 • Anerkendende feedback og praksis
 • Coachens refleksivitet og kontekstbevidsthed.

Modul 3

Løsningsfokuseret coaching

 • Løsningsfokuseret tilgang i coaching (LØFT)
 • Hypotesedannelse
 • Det reflekterende team
 • Kommunikative positioner (Karl Tomm).

 

Modul 4

CMM og Teamcoaching

 • Domæneteori
 • Coordinated Management of Meaning (CMM)
 • Grundredskaber i teamcoaching: Struktureret dialog og brobygningsspørgsmål
 • Konflikthåndtering
 • Visuelle stilladser.

 

Modul 5

Magt og etik i coaching

 • Magt og etik i coachrummet - herunder moderne magt
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Socialkonstruktionisme og fokus på sprog og relationer
 • Coaching i din organisatoriske kontekst.

 

Modul 6

Narrativ coaching

 • Narrativ tilgang til coaching
 • Eksternalisering i samtaler og klubmedlemsskaber
 • Genforfatning, remembering og det narratives forståelse af agenthed
 • Organisationer som fortællinger og identitet.

 

Modul 7

Nærvær og stemthed i coaching

 • Eksistentiel coaching
 • Coachens tilstedeværelse og nærvær i coaching
 • Nonverbale faktorer i coaching.

 

Modul 8

Personlig stil og eksamen

 • Fokus på din personlige stil og videreudvikling som coach
 • Eksamensforberedelse
 • Coaching i samtiden – nyeste viden og perspektiver.

 

"Vores underviser var fantastisk nærværende, veloplagt og oprigtigt interesseret i vores læring. Han tilføjede løbende ny inspiration og litteratur, som var betydningsfuld for vores læring - meget dynamisk i sin form."
Berit Ryhammer, Udviklingskonsulent, University College Nordjylland

 

Læsevejledning

Læsevejledning til Certificering som systemisk coach
Læsevejledningen beskriver den obligatoriske og anbefalede litteratur til certificeringen som systemisk coach. Der fremgår desuden en gennemgang af de enkelte modulers indhold og dertilhørende læsevejledning.

Der kan forekomme ændringer i forhold til de enkelte modulers hjemmeopgaver, hvilket vil blive tilpasset løbende. Samtidig kan der komme enkelte tilføjelser til den anbefalede litteratur.

Hent læsevejledningen

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Professionalisering af din coachpraksis gennem teoretiske tilgange og temaer
 • Værktøjer der skaber effektive samtaler og møder
 • Kommunikative metoder som vil påvirke din måde at være i dialog med andre på
 • En reflekteret praksis hvor du opnår nye erkendelser af, hvad du kan med din kommunikation
 • Styrket forståelse for magt/etik i f.eks. lønsamtaler, fyringssamtaler og omplaceringssamtaler
 • Forbedret evne til at udvikle samtalekulturen i projektgrupper og styrke samtalekulturen mellem f.eks. kunder og virksomhed

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder der har en forståelse af læringssamtaler og derved kan skabe konstruktive samtaler
 • En ekspert i facilitering af grupper og møder hvor der samskabes og arbejdes effektivt
 • En medarbejder som er tryg i de svære samtaler og kan skabe bevægelser i konflikter
 • Forbedret trivsel, sammenhængskraft og fremskidt i fælles opgaver og projekter.

Tid & sted

Varighed

16-18 dage

Pris

63.900 DKK

Dato
24. apr. 2018 - 26. mar. 2019
Modul
12 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Sted
Mannaz, Aarhus N
Dato
28. aug. 2018 - 4. jun. 2019
Modul
12 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Dato
4. sep. 2018 - 25. jun. 2019
Modul
12 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Adgang til kursusplatformen AttractorForum
 • Mulighed for at tilkøbe 3 læringsunderstøttende samtaler

Under kurset

 • 16 dage, som er fordelt på 8 moduler á 2 dage, 2 samtaledage med underviser og x netværksdage mellem modulerne
 • På de 2 samtaledage får du i alt 3X1½ timers individuel læringscoaching udført eller under supervision af en af underviserne med din læringsgruppe som reflekterende team
 • 2 personlige feedbackrapporter på din coaching
 • Mindst 10 coachsessioner gennemført af dig
 • Personlig opgave i form af skriftlig synopsis
 • Eksamen (mulighed for gruppeeksamen)
 • Videooptagelse af egen praksis
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale

Efter kurset

 • Diplom på certificering som systemisk coach opnået på en EMCC-akkrediteret uddannelse
 • Mulighed for at blive en del af Attractor/Mannaz-coach-alumne, der giver mulighed for fortsat læring og netværk

 

Praktisk gennemførelse

Tilgang til coaching

Vi har flere års erfaring med coaching, og alle undervisere arbejder selv som coaches i både private og offentlige virksomheder. Coaching er personlig kommunikation, som kan bruges på alle niveauer i organisationen og af mange forskellige fagprofessionelle. Det kan fx være:

 • Ledere med personaleansvar
 • Projektledere der skal lykkes på tværs i en projektorganisation
 • Ledere som afholder MUS- eller trivselssamtaler
 • HR-konsulenter som ofte afholder ansættelsessamtaler
 • Eksterne konsulenter der skal arbejde ind i en kompleks organisation eller problemstilling.

 

Konsulenter

Alle vores undervisere har praktisk erfaring med professionelle samtaler og er alle certificerede coaches.

Relaterede kurser

Luk