Vejen til succesrige projekter

13. februar 2013 - Isa Lindbæk, tekstforfatter Del siden

Hos SOS International A/S har de valgt at professionalisere deres projektledelse gennem en strømlinet uddannelse. Projektlederne er vigtige forandringsagenter for implementeringen af strategi, og derfor skal deres fundament ensartes og styrkes, udtaler Michael Heidensleben, ansvarlig for SOS’ Project Management Office (PMO).

Vejen til succesrige projekter er brolagt med uddannelse hos SOS International A/S – ellers bliver det i hvert fald en realitet. Tingene er gået hurtigt for SOS International de seneste par år. Virksomheden er gået fra at være lokaliseret i Danmark til nu at have datterselskaber i hele Norden. Det har ikke alene betydet flere ansatte men også medført, at SOS International i dag har både kultur, sprog og geografi at tage hensyn til. Og udviklingen er langt fra slut. Virksomhedens strategi er nemlig at vokse endnu mere. En strategi som Michael Heidensleben har været med til at forme i konkrete handlinger i forhold til projektledelse.

”Vi kunne se, at der var et behov for en strømlining af måden, vi gennemførte projekter på, nu da vi både var en større organisation men også spredt geografisk. Tidligere har vi drevet vores projekter på forskellige måder alt efter hvem, der var projektleder, men den fremgangsmåde ville komme under pres i en mere kompleks hverdag. Ledelsen ønskede sikkerhed for leverance i projekterne, og det gør vi bedst ved, at projektlederne driver projekterne på samme effektive måde med samme rapportering og samme sprog. Desuden har vi udvidet antallet af projektledere til det dobbelte. Vi har måttet reagere praktisk i forhold til projektledelse for at sikre os, at vi har både mandskabet og metoden til at realisere vores strategi.”

Fleksibilitet vigtig

Michael Heidensleben fik til opgave at sikre, at både de nyansatte og de eksisterende projektledere arbejdede ud fra samme metode og forståelse. Løsningen var uddannelse til alle. ”Vi valgte at skabe vores egen uddannelsesløsning, som kombinerede både e-learning og mere traditionel konfrontationsundervisning. Motivationen bag den beslutning var, at en øget fleksibilitet ville appellere i højere grad til vores projektledere, som er særdeles belastede i visse perioder, men som til gengæld har noget mere overskud og tid i andre perioder. Vi mente, at den form for fleksibilitet ville passe bedre ind i en projektleders travle hverdag, fordi uddannelsesmodellen var mindre firkantet.” At uddannelsen samtidig kombinerede flere læringsmetoder var også en faktor. ”Mennesker er forskellige, og det er vores projektledere også. Derfor syntes vi, at det var logisk at tilbyde vores projektledere flere former for undervisning fra e-learning og klasseundervisning til gruppearbejde om cases, så vi maksimerede indlæringen.”

“Med en dygtig gruppe af projektledere højnes hele virksomhedens projektmodenhed også.”

Hvor meget tid?

Selvom Michael Heidensleben føler, at forarbejdet forud for etableringen af SOS-uddannelsen af projektlederne var grundig, har der alligevel været et par uforudsete elementer. ”Noget af det positive ved e-learning er, at man kan bruge den tid, man vil, på at gennemgå modulerne flere gange og tage prøverne om. Vores projektledere har været meget glade for læringsformen, fordi de kan arbejde med tingene, når det passer ind i deres hverdag. Det har dog ikke været uproblematisk, for hvor meget tid er det lige, man skal bruge? Vi har undervurderet hvor meget tid, projektlederne har haft lyst til at bruge på e-learning, og som organisation skal vi fremover lære at forventningsafstemme tidsforbruget med nærmeste leder. Når man arbejder med e-learning, skal man være opmærksom på at kommunikere meget tydeligt, hvordan redskabet kan og bør anvendes.” Hos SOS International er nogle projektledere meget tunge teoretisk, hvorimod andre har en mindre teoretisk baggrund men til gengæld et stort kendskab til organisationen. ”Forskellen betyder, at de første moduler for nogen er en genopfriskning og for andre helt nyt, men strømliningen af begreber og forståelse gør det nødvendigt, og projektlederne har været meget positive. Samtidig må man ikke glemme, at uddannelsen giver alle mulighed for at bygge et netværk op, som de får stor glæde af senere. De mere rutinerede har desuden fået mulighed for at videndele til gavn for de mindre rutinerede, og endeligt er skabelonerne nye for alle og en integreret del af undervisningen.”

Kald det min kæphest

Hvorfor SOS International har valgt at bruge mange ressourcer på projektledelse, forklarer Michael Heidensleben uden tøven: ”Projektlederne er forandringsagenter i vores organisation. De etablerer nye systemer og nye arbejdsgange, som er med til at forme virksomheden og deres kollegaers hverdag. De er spydspidsen for den forandring, som strategien medfører. Men forandringer er nogen gange svære, og derfor er det utrolig vigtigt, at de gennemfører projekterne så professionelt som muligt. Derfor skal deres fundament styrkes og ensartes. Med en dygtig gruppe af projektledere højnes hele virksomhedens projektmodenhed også, fordi det smitter af på projektdeltagerne og styregrupperne.” SOS International er kommet godt fra start med deres strømlining af projektledelse. ”Det virker efter hensigten indtil videre, men det er en lang plan, vi arbejder med. Min klare opfattelse er, at vores indsats inden for projektledelse har øget forståelsen og respekten for projekter i organisationen. Det er nødvendigt. I min verden kommer man nemlig ikke uden om at professionalisere projektledelse, hvis man vil nå resultater. Kald det bare min kæphest. Kombinationen af en ensartet fremgangsmåde og ledelsens fokus skaber et stærkt fundament for fremtidens projekter – og det er godt nyt for både forretningen og projektlederne selv.”

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til forfatteren eller til artiklen, er du velkommen til at sende en mail.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProjektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering.

Læs mere
Projektledelse

Design Thinking – brugerdreven forandring

Lær brugerdreven innovation med Design Thinking, som egner til at lave prototyper og processer. Mobilisér dit team omkring et fælles mål gennem aktiv inddragelse. Få redskaberne til at starte store forandringer i de små.

3 dage 17.500 kr
Læs mere
Projektledelse

Agil Projektledelse

Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.

2 dage 11.900 kr
Læs mere

Om Flexible Learning

Til professionalisering af projektledelse har SOS International valgt at benytte Mannaz´ Flexible Learning™ løsning af flere grunde. For det første opnås en omkostningseffektiv kursusform. For det andet understøtter den anvendte model med Action Learning Teams det internationale samarbejde mellem projektlederne hos SOS International A/S. Løsningen er opdelt i tre faser, hvor der mellem hver fase foregår læring med e-learning og i Action Learning Teams.