Del siden

Projektleder – tænker du som en CEO?

18. November 2015 - Heidi Fjelsted, redaktør

Dorthe Thyrri Rasmussen er en kvinde med en mission. Hun ønsker nemlig at sætte projektledelse på dagsordenen. ”Det vil jeg af den simple grund, at projektledelse er den direkte vej til at nå de strategiske og forretningsmæssige mål for en organisation”.

Dorthe er i dag Executive Vice President i Mannaz og arbejder strategisk med kompetenceudvikling af projektledere og projektledelse over hele verden. Gennem flere år har hun dog slidt mange sko som projektleder i både Mærsk Data, IBM og i den finansielle sektor, og hun har også siddet som både linjeleder og programleder. Dorthe har altså på tætteste hold oplevet de udfordringer, der melder sig på begge sider af bordet i projekter. Samtidig har hun været vidne til, hvordan projektledelse som disciplin har udviklet sig gennem tiden. ”Projektledelse er gået fra at være en meget enkeltstående disciplin og måde at løse enkle opgaver på til i dag at være en dybt integreret og udbredt arbejdsform på tværs af organisationen og en afgørende disciplin ift. at skabe succes i en virksomhed”.

Kompleksitet er et vilkår

Et ord, der dukker op, når Dorthe skal beskrive projektledelse anno 2015-16, er kompleksitet: ”Der er ingen tvivl om, at de omgivelser og forhold, som projektlederen skal navigere i, kun er blevet vanskeligere over de senere år.” Men hvad ligger der i kompleksiteten, og hvad betyder det for den enkelte projektleder? Dorthe Tryrri Rasmussen svarer: ”Kompleks projektledelse betyder, at der er mange stakeholders, ikke altid klare beslutningsveje, modsatrettede interesser og afhængigheder. Det er svært at holde fast i at det, der er målet fra start, sandsynligvis vil ændre sig meget undervejs. På alle parametre hersker uforudsigelighed”. Ifølge Dorthe Thyrri Rasmussen er det eneste, der er sikkert, at kompleksitet er et vilkår: ”Som projektleder må man acceptere, at det er kommet for at blive, og at det kun vil blive værre de kommende år. Derfor handler det om at lære at begå sig i kompleksiteten i stedet for at være frustreret omkring det”.

Et nyt mindset

Betydningen af kompleksitet viser sig i det nye mindset, som projektlederen skal have. Essensen er, ifølge Dorthe, at projektstyring og management kun er et mindre element. Hun forklarer: ”Hele ledelseselementet må vi også se på i en erkendelse af, at det har en enorm betydning for projektets succes”. Der er således tale om en fundamental ændring af spillereglerne for projektlederen, og det bør få enhver projektleder til at spørge sig selv: Kan jeg stadig se mig selv i det her? Dorthe uddyber: ”Mange projektledere er oprindeligt specialister, og man kan sige, at der fra specialistrollen er et stykke vej til rent faktisk også at kunne håndtere det ledelsesmæssige samt hele den forretningsmæssige værdiskabelse i projekter, som der stilles stadig større krav til”.

”Det er min mission og min opfordring til alle projektlederne derude at tænke mere som CEO’s. Hvis først projektlederne selv tænker det, udstråler den magt og indtager rollen som CEO’s, så er det også langt nemmere for andre at tillægge projektlederen den status”.

Fremtidens projektleder

Én ting er det mindset, projektlederen skal have. Noget andet er kompetencerne. Hvad er det, der kendetegner kravene til fremtidens projektleder?

5 afgørende kompetencer*:

WISDOM: Som projektleder kræver opgaven, at du går gennem mange ”gates” på din vej, og fidusen er at samle erfaringer, tage det med sig og reflektere over det. Hvad har denne proces givet dig? Fremtidens projektleder vil søge at løfte overliggeren gennem kontinuerlig søgen efter viden og erfaring.

OUTCOME: Under 5% af alle projekter, der sættes i gang, giver det forventede outcome. For fremtidens projektleder handler det om at påvirke, udfordre og støtte både styregruppe og projektejere ift. at holde fokus på det ønskede outcome, så projektet sikrer forretningsmæssig værdi.

TEAMS: Innovationen i teamet er afgørende for fremtidens projektleder. Det er ikke nok, at du selv som projektleder ved, hvilken vej I skal. Det handler om at få det bedste frem i alle medlemmer af teamet og få dem til at agere innovativt og komme med deres bedste input.

COURAGE: Projektledelse kræver mod. Og det kræver endnu mere mod i fremtiden. Som projektleder skal du have modet til at sige til og fra i de skiftende strømme. Tror man stadig, man er på rette vej? Tør du udfordre tilstanden, dine stakeholders, dit team og ikke mindst dig selv?

INFLUENCE: Fremtidens projektleder søger at ændre situationen ved at søge indflydelse. Det handler om at sikre et kontinuerligt fokus på dit projekt, og det gøres ved at holde styregruppen og organisationen tæt på projektet. De ovenstående kompetencer giver et bud på, hvilke evner man som projektleder skal have, og det har ændret sig markant over de senere år, forklarer Dorthe: ”Det er selvfølgelig stadig styring og værktøjer, men de peger også i retning af forretningsmæssig forståelse og lederkompetencer, som det helt nye. Det er ledelse, der gør, at vi kan få værktøjerne til at virke. Det er sammenkoblingen af de to ting, der gør, at vi får succesfulde projektledere”.

Forskellen på en CEO og en projektleder

Ifølge Dorthe Thyrri Rasmussen nærmer projektlederen sig i endnu højere grad en ledelsesmæssig rolle som projektleder. Og det leder til spørgsmålet: Hvad er forskellen på en CEO og en projektleder? Hvis man lister de kompetencer, det kræver at administrere en hel virksomhed, minder de unægtelig meget om de kompetencer, det kræver at være projektleder i en kompleks, moderne virkelighed, forklarer Dorthe: ”Du skal kunne ”købmandskabet”, have styr på hele den forretningsmæssige kontekst, kende dit marked, dine kunder og stakeholders. Og du skal kunne skabe en forretningsmæssig værdi af projektet ved at se det i det store strategiske perspektiv”. Samtidig er der det ledelsesmæssige perspektiv, hvor der er mange ligheder til CEO’en, forklarer Dorthe: ”Mange fingre peger på dig, og du skal håndtere kritik, problemer og utilfredshed. Du skal lede nogle mennesker, håndtere modsatrettede interesser og få det bedste frem i dit team. Og det stiller krav til din robusthed – ikke mindst ift. at kunne træffe beslutninger under foranderlige vilkår, tage risiko og styre i ekstremt komplekse omgivelser”. I Dorthes mindset er der således ingen tvivl om, at projektlederrollen nærmer sig CEO’ens, og at det er de samme kompetencer, man skal kunne bestride: ”Derfor er det min mission og min opfordring til alle projektlederne derude at tænke mere som CEO’s. Hvis først projektlederne selv tænker det, udstråler den magt og indtager rollen som CEO’s, så er det også langt nemmere for andre at tillægge projektlederen den status”.

*De 5 kompetencer er inspireret af en australsk standard, der angiver, hvad det kræver at håndtere komplekse projekter.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisProjektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

Læs mere

Om Dorthe Thyrri Rasmussen

Dorthe Thyrri Rasmussen har mere end 15 års erfaring inden for projekt- og porteføljeledelse og har arbejdet som bl.a. Client Director, Project/Portfolio Manager og Line Manager. Hun har en faglig baggrund fra Mærsk Data og IBM. Dorthe har specialiseret sig i professionalisering af projektledelse, og hun har arbejdet som konsulent for hovedsagelig større internationale virksomheder. Dorthe har en kandidatgrad i økonomi og kvalitetsledelse, og hun har ligeledes PMI®- samt PRINCE2®-certificeringer og er meget fortrolig med IPMA. Du kan læse mere om vores konsulentydelser inden for projektledelse her.