Øvelse gør projektleder

4. December 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Begå de dumme og lærerige fejl i trygge rammer, hvor det ikke koster virksomheden tid og penge, lyder rådet fra nyuddannet projektleder i Vattenfall.

Projektleder

Da Kristian Petersen begyndte sit første store projekt som ny projektleder i energivirksomheden Vattenfall, blev væggene på hans kontor klistret godt og grundigt til med post-its. På den måde kunne han gennemgå projektet i detaljer for at se, hvilke opgaver og arbejdspartnere han skulle igennem for at nå frem til målet. Fuldstændig som han havde lært på sin projektlederuddannelse gennem Mannaz.

”Det var en stor hjælp at have prøvet det på kurset,” siger Kristian Petersen, der blev færdig med uddannelsen i august i år.

Projektlederen har været ansat siden 2016, hvor han hoppede direkte fra en ph.d.-ansættelse i en driftsafdeling i virksomheden til en projektlederstilling i samme afdeling. I dag er han projektleder i en nyoprettet afdeling, Operational Support, der supporterer alle Vattenfalls vindmølleparker i fem lande i Nordeuropa. Den umiddelbare årsag til, at Kristian Petersen begyndte uddannelsen, var et stort flytteprojekt, han skulle stå for. Det nye kontor blev ikke til noget, men projektlederen fik en ny værktøjskasse, han har brugt flittigt siden uddannelsen.

”Især værktøjerne til, hvordan man styrer sit projekt, har været rigtig gode. Ligesom værktøjerne til at få projektmålet og analysen på plads fra starten, definere accept- og succeskriterier og sørge for at få dem clearet af med sin styregruppe, inden man går i gang med projektet,” fortæller han.

Projektlederuddannelsen har gjort mig mere sikker i min projektledelse, fordi jeg er blevet klædt på i form af nogle værktøjer, jeg kan støtte mig op ad.

Skarpere styregruppemøder

I Vattenfall har styregruppemøderne ifølge Kristian Petersen været en svær størrelse. 20 mennesker fra forskellige steder i verden deltog typisk, og alle projektledere skulle sidde med og høre om samtlige projekter. Ofte opstod der en masse diskussioner på tværs, som gjorde, at man ikke nåede frem til det vigtige. Kristian Petersen havde derfor svært ved at gennemskue, hvem der egentlig skulle tage beslutninger i forhold til hans projekt.

”Det har jeg været med til at stramme op på. Nu sidder der kun folk med, som er nødvendige for mødet. Og så er det kun styregruppen, der tager beslutningerne.”

I den nye afdeling har projektlederen også brugt sin nyfundne viden til at udarbejde en projektmodel for, hvordan afdelingen starter projekter op.

”Helt overordnet har uddannelsen gjort mig mere sikker i min projektledelse, fordi jeg er blevet klædt på i form af nogle værktøjer, jeg kan støtte mig op ad,” fortæller han.

”Det har også været rigtig vigtigt at have et sted at prøve tingene af, uden at det ’gjorde ondt’ eller har haft konsekvenser. Man lærer kun ved, at man dummer sig,” siger Kristian Petersen om rollespillene på de forskellige moduler, der ifølge ham har været meget realistiske.
”Vi har lært meget af at prøve situationer af, som kunne opstå i virksomheden. Det er nok det, der har givet mig mest.”

Jeg kan nu køre et projekt mere sikkert igennem på både tid og økonomi, fordi jeg er mere bevidst om nogle af de faldgruber, der er.

Blod på tanden

Ifølge Kristian Petersen har Vattenfall ikke bare fået en medarbejder, der bedre kan varetage et projekt, end han kunne inden projektlederuddannelsen.

”Det betyder også, at jeg nu kan køre et projekt mere sikkert igennem på både tid og økonomi, fordi jeg er mere bevidst om nogle af de faldgruber, der er,” siger han og nævner blandt andet styregruppemøderne som eksempel.

På et mere personligt plan har uddannelsen givet Kristian Petersen et rum, hvor han kan sparre med andre.

”Nogle af os fra uddannelsen er ved at starte et netværk op, hvor vi følger op på, hvad vi har lært, og hvilke udfordringer vi står i,” fortæller han.

”Og så har jeg i øvrigt fået blod på tanden og lyst til at uddanne mig videre. Jeg regner med at blive certificeret i starten af 2019.”

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProjektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering.

Læs mere
Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Mulighed for IPMA® certificering.

3 dage 16.900 kr
Læs mere

Om Kristian Petersen

Kristian er 31 år. Han har siden februar 2016 været ansat som projektleder i den nyetablerede afdeling Operational Support i energivirksomheden Vattenfall i umiddelbar forlængelse af sin ph.d.-ansættelse samme sted.

I Vattenfall har Kristian Petersen bl.a. arbejdet med projekter, der omhandler digitalisering af viden og vedligehold, harmonisering af vedligeholdelsesprocesser på tværs af Vattenfalls vindmølleparker samt udvikling af en strategi for indkøb og lagring af hovedkomponenter.

Projektlederen, der er født og opvokset på Fyn, er uddannet civilingeniør fra SDU i 2012 med hovedopgave i Legos supply chain.