Derfor kommer du ikke udenom PRINCE2 Agile™

1. November 2015 - Kenn L. Hansen, cand.mag. og underviser hos Mannaz Del siden

Kulsejlede og mislykkede projekter er desværre alt for almindelige. Derfor har PRINCE2®-metoden for alvor vundet sit indpas som best practice-metode de senere år. Metoden adresserer de gængse årsager til forliste projekter og øger derved succesraten betydeligt. Verdens mest benyttede og anerkendte metode til projektstyring har nu fået et nyt skud på stammen – PRINCE2 Agile™. Men hvad er denne udvidelse af metoden egentlig? Hvordan kan man kombinere to så forskellige lejre af projektstyring? Og hvad er fordelene ved PRINCE2 Agile™? Læs med og få svarene.

To uforenelige modpoler?

Måske tænker du, at PRINCE2 og agil udvikling lyder som to modsatrettede ting. PRINCE2 bliver af nogen opfattet som en rigid struktur, der dyrker tungt bureaukrati og omfattende dokumentation. Det er dog ikke intentionen med modellen, hvilket alle, der har sat sig grundigt ind i PRINCE2, ved. Omvendt er det rigtigt, at nogle af PRINCE2’s største styrker er struktur og veldefinerede processer. Det agile er ved første øjekast det stik modsatte. Det er transparens og kræver, at alle i projektet har adgang til nøgleinformationer. Det er face-to-face kommunikation modsat lange, unødigt skriftlige statusrapporter. Det er trinvis levering af resultater og ikke vandfaldets “specifikation”, “design”, “udvikling” og så først “levering” sidste dag i projektet. Så hvordan kan de to lejre overhovedet kombineres? Det er faktisk ikke så svært endda.

Det perfekte parløb

Den relevante sammenligning er en jetjager. En jetjagers karrosseri skal være fleksibelt, så den kan give sig i en hektisk ildkamp i luften. Men det kan kun holde sig i luften ved at have et stærkt karrosseri. Denne blanding giver – også i projektledelsen – et fantastisk mix. PRINCE2’s veldefinerede processer, roller og ansvar samt stærke principper er fundamentet, men måden der kommunikeres og arbejdes på er fleksibel og justérbar – det er her, de agile metoder træder ind. Projektet lærer undervejs, og fokus er på levering af kvalitetsprodukter så hurtigt som muligt. Det er blot nogle af styrkerne ved PRINCE2 Agile™.

”PRINCE2’s veldefinerede processer, roller og ansvar samt stærke principper er fundamentet, men måden der kommunikeres og arbejdes på er fleksibel og justérbar – det er her, de agile metoder træder ind. Projektet lærer undervejs, og fokus er på levering af kvalitetsprodukter så hurtigt som muligt. Det er blot nogle af styrkerne ved PRINCE2 Agile.”

Ansigt-til-ansigt frem for på skrift

En anden fordel ved PRINCE2 Agile™ er den personlige dialog og kontakt. Som projektleder har du sikkert ofte udfyldt lange og totalt formålsløse statusrapporter, som styregruppen måske alligevel aldrig læser. Eller arbejdet med uddybende erfaringsrapporter, som ingen af dine projektlederkolleger alligevel får tid til at læse. PRINCE2 Agile™ overflødiggør ikke behovet for skriftlig dokumentation, men reducerer det til et minimum. I stedet er teamet samlet så ofte som muligt, og projektets fremdrift er visualiseret på væggen i stedet for gemt i et Excel-ark på projektlederens computer.

Hvorfor lytter de ikke?

Et andet område, som sikkert også har givet dig grå hår i hovedet som projektleder, er samarbejdet i projektorganisationen. Hvorfor lytter leveringsteamet ikke bare til de klart udstukne linjer? Hvorfor performer de ikke, som de bør? Hvorfor committer styregruppen sig ikke til projektet? PRINCE2 Agile™ er ikke nogen tryllestav, der løser alle problemer, men den giver i hvert fald et virkelig stærkt og effektivt bud på, hvordan disse udfordringer kan løses.

”Unboss” dit projekt

Et begreb som self-empowering fylder også meget i PRINCE2 Agile. Det betyder blandt andet, at teamet selv rykker på opgaverne i stedet for at få kommanderet hver eneste opgave. Hvis der absolut skal være en teamleder, så er denne en “serveant leader” – en tjenende leder, der mere har fokus på at skabe gode betingelser for teamet end at hundse rundt med dem. PRINCE2 Agile er dermed i fin forlængelse af tidens “unboss-tilgang”, der fylder mere og mere – ikke kun i projekter. PRINCE2 Agile antager, at teamet er bedst kvalificeret til at planlægge deres egne opgaver. Ind med selvstændighed og ansvar for eget arbejde, ud med micro management og detailstyring.

All-around løsning

Manualen bag PRINCE2 Agile™ trækker på en lang række af agile værktøjer såsom Scrum, Lean Startup, Kanban og flere andre populære metoder, der i årevis har kvalificeret arbejdet med både projekter og drift. Men PRINCE2 Agile™ er absolut ikke kun møntet på it-projekter, hvor den agile tilgang ellers har sin oprindelse. PRINCE2 Agile™ kan bruges med stor fordel på alle projekter, der skal krydres med en fleksibel tilgang og stadig have et skarpt rammeværk som PRINCE2. Som underviser i PRINCE2 gennem 10 år ser jeg et kæmpe behov for en mere situationsbestemt og dynamisk tilpasning af metoden, og jeg byder med stor glæde PRINCE2 Agile™ velkommen i familien af best practice-standarder.

3 gode grunde til at benytte PRINCE2 Agile™:
1. Trinvis levering af projektets produkter sikrer, at læring gøres hurtigt
2. Kommunikationsflowet er langt mere effektivt end i traditionelt styrede projekter
3. Tillid og troværdighed er grundlæggende værdier i effektive organisationer, hvilket PRINCE2 Agile™ fører over til projektarbejdet

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited. PRINCE2 Agile™ is a registered trademark of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProjektledelse

PRINCE2® Agile

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.900 kr
Læs mere
Projektledelse

Agil Projektledelse

Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.

2 dage 11.900 kr
Læs mere