Del siden

Proceskonsulent! Få certifikat på din viden.

10. August 2017 - Bjarne Stark, Manager og facilitator hos Attractor – en del af Mannaz & Gry Guldberg Friis, Business Manager og facilitator hos Mannaz

Få dokumentation på din viden og kompetencer inden for procesledelse med det nye Mannaz Certifikat i Procesledelse. Læs med nedenfor, og få indblik i det værdiskabende certifikat.

Proceskonsulenter leverer resultater hver eneste dag i danske virksomheder, og procesledelse er de seneste 10-15 år blevet en veludviklet faglig disciplin. Alligevel mangler der en form for blåstempling af dette kompetencefelt. Den findes nu i form af et nyt certifikat ”Mannaz Certifikat i Procesledelse”, som man kan opnå efter at have fuldført begge dele af certifikatuddannelsen, der består af ”Proceskonsulentuddannelsen (PKU1)” og ”Procesledelse i kompleksitet (PKU2)”. Som underviser og facilitator er jeg personligt stolt af, at det er lykkes os at skabe en certificeret uddannelse med stor bredde, faglig tyngde og ekstern evaluering. Jeg mener, at det samlede uddannelsesforløb sætter en ny standard på området, og med 28 undervisningsdage er omfanget af den tilbudte viden og træning større end på de fleste masteruddannelser. Desuden håber jeg, at certifikatet betyder, at endnu flere får øjnene op for de mange muligheder, der ligger i en veludviklet procesfaglighed. Certifikatet består i praksis af et ambitiøst uddannelsesforløb, der vægter såvel teori som træning og personlig udvikling inden for facilitering og procesledelse. Første del giver deltagerne et stærkt fundament og den nødvendige værktøjskasse, og anden del er en overbygning, som fokuserer på de mere komplekse processer og deltagernes personlige kompetencer.

Kan man både blæse og have mel i munden?

Baggrunden for udviklingen af certifikatet hænger sammen med, at vi oplever et stigende behov for stærkere kompetencer inden for procesledelse og facilitering. Årsagerne kan de fleste af os nikke genkendende til: En verden i forandring, hvor alting går stærkt. Mange ansatte oplever, at enkle løsninger ikke længere er tilstrækkelige, og at succeskriterier samt mål ofte er paradoksale og kendetegnet ved komplekse årsager samt sammenhænge. Håndteret forkert giver dette mange en oplevelse af at være nødt til både at kunne blæse og have mel i munden. Facilitering er i forlængelse heraf en mere fremtidssikret arbejdsform, der inddrager og tillader forskellige perspektiver, og som i forlængelse heraf løbende finder vejen frem mod succes i processer og projekter.

”En proceskonsulentuddannelse hjælper dig både med at skabe resultater gennem stærke samt engagerende processer og med at opnå personlig sikkerhed, så du kan stå fast i stormen.”

Stå fast i stormen

I sådan en hektisk og til tider hæsblæsende hverdag kan en proceskonsulentuddannelse ikke alene hjælpe med at skabe resultater gennem stærke og engagerende processer, men også give dig personlig sikkerhed og klæde dig på til at kunne stå fast i stormen. Det kræver dog en investering i uddannelse og tid. Den nye certifikatuddannelse løber typisk over et til to år, men vi har med vilje sat barren højt for at gøre deltagerne i stand til at håndtere komplekse processer med succes.

Hvad kræver certifikatet?

Et certifikat inden for proceskonsultation og -ledelse forudsætter, at man gennemfører syv moduler på ”Proceskonsulentuddannelsen (PKU1)” og syv moduler på overbygningen ”Procesledelse i kompleksitet (PKU2)”. For de mange, som allerede har gennemført den vigtige grundlæggende del, kan man altså sikre sig et certifikat ved at tage overbygningen. På overbygningen er der ekstra fokus på de komplekse processer og de nyeste, mest progressive metoder. Dertil kommer arbejdet med den enkelte deltagers personlige kompetencer og udfordringer. Har man begge dele, står man stærkt rustet til at mestre procesledelse og facilitering på alle niveauer.

Målgruppen for certifikatet

Når jeg underviser og faciliterer processer i danske organisationer, møder jeg mange forskellige medarbejdergrupper. Fra ledere og projektledere til konsulentfunktioner inden for både HR, ledelse og produktion. De fleste tilsvarende jobfunktioner involverer en konstant bevægelse mod nye målsætninger og et løbende forandringsfokus, og mange oplever derfor at have brug for at kunne drive processer, der skaber værdi og involverer. Nogle har tillige særligt fokus på at servicere ledelsen ved at drive processer og forandringstiltag for dem. Her kan den dygtige proceskonsulent i særlig grad skabe resultater, som gør, at det næste spændende projekt også lander på vedkommendes bord. Med nogle stærke værktøjer inden for proceskonsultation i rygsækken kan man med andre ord blive en intern katalysator for den samskabende udviklende proces, og det er en rolle, jeg tror, mange af os gerne vil have. På den måde kan man sige, at målgruppen for certifikatet er bred.

”Dagens organisationer har brug for nogle, som kan involvere og inddrage – det er proceskonsulentens kernekompetence.”

Facilitering har aldrig været vigtigere

I disse år kommer endnu en ny generation ind på arbejdsmarkedet. En generation, som ser stort på pligt, men som forventer at kunne se en mening i deres arbejde. Særligt i det møde har organisationer brug for evnen til at kunne involvere og inddrage, hvilket er proceskonsulentens kernekompetence. Når det er sagt, må jeg skynde mig at tilføje, at det selvfølgelig ikke kun er i mødet med de unge, at der er et stort behov for proceskonsulenten i disse år. Jeg oplever, at de fleste medarbejdere har brug for endegyldigt at kaste postkrisementaliteten af sig og opleve at blive engageret mere i de forhold, der har betydning for den gode opgaveløsning. Vi har alle brug for som medarbejdere at blive taget alvorligt og lyttet til, og organisationerne har i særdeleshed brug for, at al viden og alle kompetencer kommer i spil for at blive konkurrencedygtige, skabe innovation, fremdrift og energi. Virksomhederne ansætter dygtige folk, og selvfølgelig skal deres kompetencer i spil, men det er ikke nok at skrive det i strategidokumentet. Det kræver også, at organisationen formår at skabe involverende processer, hvor medarbejdere sammen beriger hinanden med viden og dermed løfter organisationen til næste niveau.  

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisProceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

14 dage 56.900 kr
Læs mere
Proceskonsultation

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med afsæt i de nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk organisationsudvikling og innovativt procesdesign.

10 dage 55.500 kr
Læs mere
Proceskonsultation

Grafisk facilitering

Få redskaber til at koble ord med billeder og illustrationer, som styrker den fælles forståelse, læring og hukommelse i forhold til beslutninger, ideer, referater m.m. Selvom du ikke tror, du kan tegne, så kan du lære det her.

2 dage 8.500 kr
Læs mere

Om forfatterne

Bjarne Stark er Manager og facilitator hos Attractor – en del af Mannaz, hvor han særligt har fokus på proceskonsultation og projektledelse. Bjarne har stor ledelseserfaring efter en årrække som studieleder på KaosPiloterne. Derudover har han haft egen konsulentvirksomhed, arbejdet som intern udviklingskonsulent ved Århus Amt, været projektleder samt arbejdet som planner i reklamebranchen. Bjarne er optaget af at facilitere motiverende og meningsfulde læreprocesser for derigennem at skabe udvikling og læring på både individuelt og organisatorisk niveau. Bjarne underviser bl.a. på Proceskonsulentuddannelsen.

 

 

 

 

 

Gry Guldberg Friis er en erfaren strategisk facilitator, som har ansvaret for Mannaz’ træningsforløb for erfarne facilitatorer. Sammen med Udenrigsministeriet og Center for Konfliktløsning har hun gennemført workshops for ledere i Mellemøsten i de seneste 7 år. Gry har udviklet og udfordret ledere og topledere fra bl.a. HaldorTopsøe, SAAB, Novo Nordisk, COOP, Årstiderne, COWI, Rambøll, Accenture, Arkitema, Tiger of Copenhagen, og hun faciliterer lige nu dialoger samt netværk for ledere i Moderniseringsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.