Sådan bliver du mere robust

4. juli 2016 - Jørgen Svenstrup, internationalt certificeret ICI Master Coach og underviser hos Mannaz Del siden

Det er en udbredt misforståelse, at vi fødes med en afmålt mængde robusthed, som ikke kan ændres. Robusthed er derimod en personlig kompetence, som du kan træne og øge på samme måde, som du kan træne dine muskler. Alle kan blive mere robuste. Nedenfor giver Jørgen Svenstrup, som er internationalt certificeret ICI Master Coach og underviser hos Mannaz, en række konkrete råd til, hvordan du kan øge din robusthed.

Mental robusthed

Du har måske bemærket det. Vi er begyndt at tale om vigtigheden af at være robust eller resilient. Og det er ikke uden grund, hvis du spørger den anerkendte konsulent og underviser, Jørgen Svenstrup. ”Vi taler om resiliens, fordi vi har et problem. Alt for mange mennesker har det ikke godt og føler sig stressede men i stedet for at tale om stress nonstop, så er vi begyndt at tale om den positive pendant, som er robusthed. Der er heldigvis kommet fokus på, at det er godt at have en vis robusthed, så du kan stå imod de mange påvirkninger i hverdagen”, siger han. Der er en særlig grund til, at Jørgen Svenstrup er glad for, at robusthed er kommet på dagsorden. ”Det er godt, at vi taler om robusthed, for dermed begynder vi også at tale løsninger. Det er svært at fjerne stresspåvirkningen, men vi kan lære at blive mere robuste både på individuel og organisatorisk basis”, tilføjer Jørgen.

“Både virksomheden og individet har et ansvar for at opnå robusthed. Løfter vi opgaven sammen, så vil vi få ledere og medarbejdere med mere overskud, hvilket er godt for både individet, organisationen, kunderne og bundlinjen”.

Robusthed er ALLES ansvar

HR-afdelingernes begejstring for robusthedsbegrebet har fået kritikerne på banen. Det kan Jørgen Svenstrup sådan set godt forstå. ”Robusthed skal ikke skubbes over til de ansatte som et individuelt ansvar. Men man kan heller ikke skubbe hele ansvaret tilbage på virksomheden, for en af de største stresspåvirkninger skaber vi selv med selvpåført præstationspres og jagten på det perfekte. Det er alles ansvar, at de strukturelle rammer for et sundt arbejdsklima etableres. Virksomhedens. Afdelingens. Individets”. Jørgen Svenstrup fremhæver en af modstanderne mod robusthedsparadigmet, professor i psykologi Svend Brinkmann, som mener, at vi i stedet for at fokusere på robusthed skal stå fast og sige fra. ”Rådet er sådan set rigtigt nok, men ubrugeligt for os alle, idet vi enten godt kan stå fast og derfor ikke behøver mere robusthed, eller også kan vi ikke stå fast, og så kan vi ikke bruge rådet til noget. At stå fast kræver nemlig robusthed”.

Du kan træne din robusthed

På det individuelle plan kan vi alle sammen gøre en række ting for at blive mere robuste, viser en række forskningsforsøg. ”Vi er ikke født med en bestemt mængde robusthed. Robusthed er en personlig kompetence, du kan træne på samme måde, som du kan træne evnen til at læse hurtigere eller blive bedre til at afholde effektive møder. Og den gode nyhed er, at der ikke skal ret meget til for at opnå resultater”, fortæller en engageret Jørgen Svenstrup. Heldigvis vil Jørgen Svenstrup gerne dele ud af sin viden, så her følger en række gode råd til, hvordan du kan blive mere robust i din hverdag.

10 gode råd til større robusthed:

1. Vær bevidst om dine styrker

Når du er klar over, hvori dine styrker består, er det nemmere for dig at sætte dem i spil. Det skaber stolthed at være god til noget, og den stolthed er med til at polstre dig mod modgang og fiasko. Øv dig selv i at sætte dine styrker i spil. Er du god til at organisere ting, så få dig selv på banen til den slags opgaver. Eller er det dig, som er bedst til at mægle mellem uenige partnere, så brug den kompetence.

2. Hvad giver mening for dig?

Meningsløshed slider og gør hverdagen grå. Derfor giver det god mening at finde ud af, hvad som er meningsfyldt i dit liv, så du kan få mere af det. Giver din hverdag mening, har du mere at stå imod, fordi dit indre kompas ved, at du er på rette kurs. Sæt derfor ord på, hvad der giver mening i dit liv, og start en prioritering af de ting.

3. Styrk dit selvværd

Mange af os har måske smågrinet af dem, som kigger sig selv i spejlet hver morgen og siger: ”Du er god nok”. Men der er faktisk noget om snakken, du kan nemlig træne dit selvværd. Du kan øve dig på at synes, at du gør det godt ved at fokusere på de ting, du gør rigtigt, i stedet for at drukne dig i selvlede over dine fejl. Et øget selvværd vil med tiden give dig en airbag af robusthed, fordi du vil stresse mindre over dine præstationer og relationer.

4. Træn selvkontrollen

Vi lever i et overflodssamfund. Hvis vi vil have et glas vin eller en kage, så tager vi den. Derfor er vores selvkontrol også blevet noget slap, og det er med til at skabe stress, fordi vi ikke helt selv føler, vi har kontrollen over vores indre liv. Heldigvis kan selvkontrolsmusklen trænes, og det går hurtigt. Prøv at sige nej til nogle ting, du har lyst til, bare fordi du kan, og oplev, hvordan du allerede efter få dage får en øget tilfredshed og stolthed over dig selv.

5. Øg dine problemløsningskompetencer

Nogle løser problemer hurtigt. Andre har svært ved det, og tingene sander mere og mere til. Det giver en følelse af stress, når udfordringerne hober sig op, og du ikke evner at eksekvere. Du kan gøre det til en prioritet at få taget flere beslutninger, for det vil mindske følelsen af stress og dermed gøre dig mere robust i forhold til alle de andre påvirkninger i livet.

6. Tænk positivt

Positivitet er blevet sablet ned af småsure mennesker, og det er ret ærgerligt. Desto mere du fokuserer på de gode ting, desto mere positiv bliver du nemlig. Og positivitet er ren gødning for robusthed. Øv dig på at finde de positive ting frem i hverdagen, og du vil opleve, at den bliver lettere og lettere. Spring ud i det og sig ja til ja-hatten, men vælg den selv frem for at acceptere, at andre mener, du skal tage den på.

7. Prioritér dine tætte relationer

De af os, som har harmoniske og tillidsfulde relationer, er mere robuste end dem, som ikke har dem. Sørg derfor for at prioritere dine tætte relationer, for det giver mening og sætter småproblemer i perspektiv.

8. Gå i gang med mental træning

Der findes en række yderst effektive metoder, som har dokumenteret effekt i forhold til bl.a. robusthed – eksempelvis mental træning. Metoderne er enkle og nemme at sætte sig ind i, så den største udfordring kan være at få det gjort. Her er vi så tilbage til, at det giver god mening at træne selvkontrollen.

9. Lær at sige pyt oftere

Hvis vi bare var bedre til at sige pyt noget oftere, så ville mange stresspåvirkninger forsvinde. Okay, så kommer du for sent, men pyt det går nok. Måske kunne du godt have gennemset din præsentation en gang mere, men pyt den er jo god nok. Evnen til at sige pyt er noget af det, som har størst indflydelse på din robusthed.

10. Tag en test, og find ud af, hvor du skal starte

Det kan være lidt svært selv at finde ud af, hvor det vil give hurtigst resultater at sætte ind, og derfor kan det være en idé at tage en såkaldt robusthedstest. Den måler din robusthed på seks forskellige parametre og kan give dig en god indikation af, hvor du bør løfte din robusthed først. Du kan prøve den her.

Jørgen Svenstrup afslutter: ”Gode råd har det med at give dårlig samvittighed, når vi ikke følger dem. Derfor ser jeg mere ovenstående som mulige indsatsområder. Du kan identificere, hvilke områder der kan være et løftepunkt i forhold til din robusthed. Tag et område ad gangen i stedet for at kæmpe alle kampe på en gang – dem har vi nok af i livet”.

Personlig udvikling

Mental træning - øget balance, nærvær og resultater

Oplever du tankemylder, stress og svigtende fokus? Få enkle teknikker inden for mentaltræning til at opnå indre ro, mindre stress og bedre resultater i din hverdag.

5 dage 15.999 kr
Læs mere
Personlig udvikling

Personlig Power - kursus i personlig udvikling

Er du klar til at arbejde med dig selv på en ny måde? Dette udviklingsforløb er til dig, der ønsker at styrke din indre platform og brænde igennem på den ydre.

6 dage 29.900 kr
Læs mere
Personlig udvikling

Personlig vækst og gennemslagskraft

Kan du bevare sagligheden, overblikket og den fulde kontrol i pressede situationer? Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation et kvanteløft, så du bliver hørt, forstået og respekteret.

3 dage 15.500 kr
Læs mere

Om Jørgen Svenstrup

Jørgen Svenstrup er internationalt certificeret ICI Master coach, efterspurgt mentaltræner og foredragsholder. Han er dybt optaget af at udvikle og facilitere den personlige læringsproces, der efter hans mening er en forudsætning for at kunne støtte andre i deres udvikling. Dette arbejde har resulteret i en unik læringsproces, der forankrer læring og igangsatte forandringer direkte i den enkeltes adfærd og identitet, og dermed gør indsatsen langtidsholdbar.