Transformation er centralt for ledere i 2019

4. januar 2019 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Din evne til at lede andres og din egen forandring bliver afgørende i det nye år, fordi både din forretning og dit ledelsesarbejde forandrer sig. Læs med nedenfor, og få svaret på, hvad du som leder skal være opmærksom på i den nærmeste fremtid.

I 2019 forstærkes ledernes arbejde med at transformere rollerne i deres organisation for at kunne leve op til en flertydighed af opgaver og forventninger. Hvis din forretning bevæger sig, og du ikke er i stand til at drive rolletransformationen, får du svært ved at skabe de rette resultater og fastholde medarbejderne. Og samtidig er din egen ledelsesrolle i forandring. Så enkelt kan den overordnede trend for 2019 beskrives ifølge client director Anette Forsner-Hansen og client director Berit Kristine Bøggild i Mannaz.

Der er mange ting, der ændrer sig for lederne i disse år. Der sker skift i, hvilke typer opgaver der skal løses i organisationen, og der stilles mange nye krav i forhold til digitalisering, men også fra brugere, borgere og kunder, der har en markant indflydelse på det, din virksomhed laver.

”Det betyder, at man skal kunne omstille sig hurtigere i organisationen,” forklarer Anette Forsner-Hansen. ”Rent ledelsesmæssigt betyder det, at man skal organisere, styre og stå i spidsen for mange af de forandringer, som kan være skrøbelige og usikre, samtidig med at samspillet mellem medarbejdere og ledere også er under forandring,” siger hun.

Den store udfordring for dig som leder er, at du skal ændre dig selv, mens du leverer noget, der er driftssikkert for organisationen og samtidig skal have ro på, mens alt er i bevægelse.

“De mange forandringer kræver, at medarbejderne og lederne skifter ham, og det er en tillidsøvelse, hvor du som leder har brug for at være autentisk i flere forskellige sammenhænge.”

Nødvendig feedback-kultur

At få sat sin egen organisation i stand til at få succes med rollernes transformation kræver blandt andet, at du kan levere på et stigende behov for en feedback-kultur, omskoling og tillid som leder.

Feedback er for eksempel gået fra at være nice to have til at være need to have, for når du sætter dine ledere og medarbejderne i stand til at arbejde med feedback, kan de hurtigere få tilpasset den måde, de skal løse opgaverne på.

Omskoling af medarbejdere er en vigtig opgave, når de to konsulenter ser ind i den nærmeste fremtid. For mange organisationer betyder det, at man som medarbejder skal være skarp på flere forskellige platforme. Men også i produktionsvirksomheder er rolleforandringerne på vej ind. Der kan det for eksempel handle om, at den tekniske servicemedarbejders opgave går fra at være én, der kommer ud og fikser tingene, til at være én, der også skal sælge ind, så en stor del af forretningsskabelsen er flyttet over på ham, selvom hans speciale ikke er salg, forklarer Berit Kristine Bøggild.

”Og fordi man er kommet tæt på kunden, skal man bruge nogle andre sider af sig selv.”

De mange forandringer, der både kræver, at medarbejderne og lederne skifter ham, er også en tillidsøvelse, hvor du som leder har brug for at være autentisk i flere forskellige sammenhænge. ”Tillidsdimensionen fylder mere og mere, og det hænger sammen med, at du skal løse udfordringen at skabe nogle organisatoriske beslutningsprocesser, så I stadig har tillid til hinanden i organisationen,” fortæller Anette Forsner-Hansen.

”Noget af det, der skaber tillid, er, at lederen kan se ud over sig selv og på tværs af organisationen, fordi det er det, der skal til for at lykkes,” tilføjer Berit Kristine Bøggild.

“Skub beslutningskraften ud til ’fronten’, så alle problemstillinger ikke ryger helt op i ledelseslagene.”

Skub beslutningerne til ‘fronten’

Transformationen af forretningen sker ikke lige fra den ene dag til den anden, så en af de udfordringer, du også vil skulle arbejde med i 2019, er at være i stand til at lede ’det nye’ og ’det gamle’ samtidig.

Som for eksempel i mediebranchen, hvor Berit Kristine Bøggild har erfaret, at man oplever at have sin magasinforretning på print, der stadig kan være er en god forretning, men at man også ved, at man er nødt til at opbygge en mere digital forretning. ”Det kræver, at lederen er visionær, hjælper medarbejderne gennem transformation og samtidig kører den eksisterende forretning,” fortæller hun.

En løsning på at skulle jonglere med alle de bolde på én gang kan derfor være at skubbe beslutningskraften ud til ’fronten’, så alle problemstillinger ikke ryger helt op i ledelseslagene, siger Anette Forsner-Hansen. ”Det er en trend, der bliver forstærket de kommende år, og den mere flade struktur giver mere handlekraft og beslutningskraft ude i leddene,” siger hun.

“Ledere har brug for at kunne ’reset to calm’”

Reset to calm

En måde at få ro i de forandringer, der sker lige nu, er at diskutere dem i sin ledergruppe – at få kvalificeret sine fornemmelser og sin intuition ved at være i dialog med kunder, sine ledere og medarbejdere. Det giver også ro i sig selv at sige højt, at der er forandringer og usikkerhed, mener Anette Forsner-Hansen. ”Når man har tænkt forskellige scenarier igennem, kan man også bedre skabe en strategi, der er robust over for forandringer,” siger hun.

Berit Kristine Bøggild fortæller, at mange ledere har afprøvet meditation eller at gå en tur. Der er også en anden relateret praksis, som vinder frem. ”Vi ser, at ledere har brug for at kunne ’reset to calm’ på et øjeblik. Ledernes tilstedeværelse smitter meget af, fordi den taler højere end medarbejdernes. Så det er vigtigt, at du finder ro, inden du for eksempel går ind til et møde, for ikke at tage de forkerte beslutninger.”

”Ligesom når vi træner vores muskler, kan vi træne vores evne til at være nærværende og have ro i kroppen. Så denne følelse i kroppen kan genfindes på 15-30 sekunder,” siger hun.

Det er ifølge de to client directors helt afgørende for ledere, at de kan det her for at være i den type pres, der er i øjeblikket.

5 gode råd til at opnå succes med rollernes transformation
Evnen til at drive rolletransformation er afgørende for dig som leder, hvis du skal skabe resultater og fastholde medarbejderne. Her er fem råd til at transformere rollerne i din organisation:
1. Feedback-kultur: Få indført en god feedback-kultur, så I hurtigere kan tilpasse den måde opgaverne skal løses på i takt med forandringerne
2. Omskoling af medarbejderne: Kompleksitet og de hurtigt skiftende behov i markedet stiller krav til medarbejdernes kompetencer. De skal være skarpe på flere forskellige platforme. Her har du som leder en vigtig opgave at lykkes med at omskole dine medarbejdere
3. Tillid: I rolletransformationen er tillid en afgørende succesfaktor. Vær autentisk i dit lederskab i forskellige sammenhænge, så I har tillid til hinanden, når organisationen forandrer sig
4. Skub beslutningerne til ”fronten”: Der er mange bolde at jonglere, når forandringerne sker. Du skal som leder hjælpe medarbejderen igennem transformationen og samtidig køre den eksisterende forretning. Skub beslutningskraften ud til ’fronten’, så du giver mere handlekraft og beslutningskraft ude i leddene
5. ’Reset to calm’: Er en teknik, hvor du finder ro og bliver nærværende fx lige inden du går ind til et møde. Det er en vigtig teknik for ledere, for at være i den type pres, der er i øjeblikket.

 

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvLedelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 17.500 kr
Læs mere
Projektledelse

Design Thinking – brugerdreven forandring

Lær brugerdreven innovation med Design Thinking, som egner til at lave prototyper og processer. Mobilisér dit team omkring et fælles mål gennem aktiv inddragelse. Få redskaberne til at starte store forandringer i de små.

3 dage 17.500 kr
Læs mere

Om forfatterne

Anette Forsner-Hansen

Anette Forsner-Hansen er Client Director og ledelseskonsulent hos Mannaz. Anette er oprindeligt uddannet i statskundskab og efterfølgende gennemført en executive-MBA på Handelshøjskolen i København. Som konsulent og rådgiver har hun medvirket i en lang række større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i både den offentlige og private sektor, ligesom hun har omfattende erfaring med talentudvikling og strategiske forandringsprocesser. Anette lægger vægt på, at de forretningsmæssige og organisatoriske udfordringer ansporer ledere og talenter til at yde deres bedste til gavn for organisationen og sig selv.

 

 

Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er Client Director og ledelseskonsulent i Mannaz. Som ledelseskonsulent har Berit 20 års erfaring med ledelsesudvikling, organisationsforandring og implementering af strategi. Hun rådgiver og designer udviklingsprocesser og ledelsesprogrammer og hjælper ledere med at implementere deres strategisk vigtige forandringsprojekter.

Berit har en cand.merc. fra Copenhagen Business School med speciale i udvikling af organisationer, teams og individer.