Del siden

Søren Kierkegaard gør dig til en bedre leder

1. marts 2019 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist

Som leder er du også menneske med alt, hvad det rummer af tvivl, ensomhed og frihed. At blive menneske er en opgave, du er stillet, som Kierkegaard skriver. Med en eksistentiel tilgang til din ledelse kan du bruge værktøjerne fra eksistentialismen til at reflektere over dine grundvilkår, så du kommer til at hvile mere i dit lederskab. Læs med nedenfor.

Har du svært ved at adskille den, du er som menneske, fra den, du er som leder? Så lad være. For det kan du alligevel ikke, mener ledelsesrådgiver og -coach Mette Vesterager. Du er nemlig menneske, før du er leder. Mennesket har som udgangspunkt en række grundvilkår, som griber ind i alt, vi foretager os. I stedet for at lægge dem til side eller kæmpe imod dem i dit lederskab, skal du reflektere over dem ved hjælp af det, Mette Vesterager kalder ’eksistentiel ledelse’.

”Det eksistentielle kan sætte ord på de ting, der er svære, som skaber en sitrende fornemmelse helt ud i fingerspidserne, og som virkelig definerer dig som leder,” forklarer hun.

”Og når du får en forståelse for din situation, kan du meget bedre handle på den.”

Med sine beskrivelser af menneskets vilkår kan eksistentialismen lære os noget væsentligt om det at være leder. Den peger på, at vi som mennesker er underlagt grundvilkårene:

  • Frihed
  • Forbundethed
  • Ensomhed
  • Tid
  • Krop
  • Meningsløshed
  • Verden
  • Fakticitet
  • Forandring
  • Død

Grundvilkårene, og hvordan de påvirker vores liv, er udførligt beskrevet af filosoffer som Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre, og det er grundvilkår, der ofte bliver sat på spidsen i ledelse.

“Eksistentiel ledelse handler meget om at få øjnene op for de blinde vinkler.”

At forandre er også at miste

Et af de grundvilkår, du formentligt bliver stillet over for konstant som leder, er forandring. Allerede omkring 500 f.v.t. beskrev den græske filosof Heraklit, hvordan alting er i konstant forandring. Både vi som mennesker og vores omgivelser. Det er ikke blevet mindre sandt med tiden. I dag står forandringsledelse og handlekraft højt på lederes kvalifikationsliste.

Men en side af forandring er tab. Måske overrasker medarbejdernes modstand dig, når du præsenterer dem for en masse spændende nye forandringstiltag. Det kan være, fordi du glemmer det, der mistes. Forandringer kan være spændende og givende. Men forandringer indebærer også tab af noget eksisterende – som for eksempel spændende arbejdsopgaver eller gode samarbejdspartnere.

”Eksistentiel ledelse handler meget om at få øjnene op for de blinde vinkler. Vi taler meget om, at vi skal vinde og have succes, men i de her forandringer sker der tit et tab, som det er vigtigt at sætte ord på,” siger Mette Vesterager. For hvis du tør orientere dig mod tabet, udviser du en højere grad af respekt for dine medarbejdere og deres oplevelser.

Generelt er der en masse forventninger til ledelsesrollen lige nu. Du skal skabe mening for dine medarbejdere, forandringer sker hurtigere og hurtigere, tidspresset stiger, og du skal håndtere mange flere relationer end tidligere, mens du måske selv føler dig ensom. I alle disse ledelsesudfordringer kan du bruge grundvilkårene til at få en forståelse for og sætte ord på udfordringerne.

”Grundvilkårene er beskrevet af de eksistentielle filosoffer, men de er oversat til brug i konkret ledelsespraksis, så du kan bruge dem som værktøjer til for eksempel at håndtere den tvivl og frygt, der følger med, når du står i uvisheden og skal udøve forandringsledelse,” fortæller Mette Vesterager.

Styrk dit lederskab med de eksistentielle tænkere Eksistentiel Ledelse

“Alle behøver ikke være som Nationalmuseets energiske direktør, Rane Willerslev, der gerne lader et kamera følge sig i tykt og tyndt på sin ledelsesrejse.”

Autentisk betyder ikke ’privat’

Når ledere ser ledelse som et styringsværktøj, hvor ledelsesopgaven består i at sætte nogle mål, allokere ressourcer og planlægge, undergraver det vores eksistentielle behov for mening. Som mennesker er vi ikke rationelle, så vi oplever, at det, vi laver, bliver meningsløst, forklarer Mette Vesterager.

”Du må selvfølgelig gerne sætte mål, lave skemaer og bruge fornuften, men du går galt i byen, hvis du tror, det er et udtømmende billede af at være menneske,” siger hun og sætter eksistentiel ledelse op over for den måde at se ledelse på.

På den anden side er det at være en autentisk leder ifølge Mette Vesterager ikke det samme som, at man altid skal være passioneret og give en masse af sig selv.

”Passion og den positive psykologi er kommet meget i centrum, men problemet er, at det ikke altid matcher de ledelsesudfordringer, man står i. Det afspejler ikke ledelsesrollen, at man står foran medarbejderne og siger ”I dag var en god dag, og i morgen bliver endnu bedre!”,” som hun formulerer det. For alle behøver ikke være som Nationalmuseets energiske direktør, Rane Willerslev, der gerne lader et kamera følge sig i tykt og tyndt på sin ledelsesrejse.

”Det er den fremstilling, mange ser som autentisk, men det gælder ikke eksistentiel ledelse, for der er ikke en formel for, hvordan du skal være leder.”

Eksistentiel ledelse gælder derimod om at blive klar over, hvordan du bliver formet som menneske ud fra de grundvilkår, du har. Den selvindsigt er ikke ensbetydende med, at du skal være privat, men du skal reflektere over, hvorfor du handler, som du gør. Og hvordan det menneske, du gerne vil være, afspejler sig i dine handlinger.

”Det er vigtigt, fordi du er nødt til at have dig selv med som menneske i dit lederskab,” siger Mette Vesterager.

Man kan sige, at refleksionen i den eksistentielle ledelse giver dig en accept af, at der er ting, du ikke er herre over, og et blik for friheden, der gør, at du kan forholde dig til den.

”Når du tør forholde dig til, hvad der former dig som leder, finder du større glæde ved og hviler bedre i dit lederskab,” slår hun afslutningsvis fast.

Sådan kommer du i gang med eksistentiel ledelse:
1. Tag dig tid til at reflektere over dit lederskab. Ifølge Kierkegaard bruger vi travlheden til at undgå at forholde os til de svære emner. Der er noget forførende og beroligende ved at kaste sig over næste møde eller e-mail. Men vi er nødt til at stoppe op.

Som CEO for Lego sagde Jørgen Vig Knudstorp, at du som leder må acceptere at gå glip af noget vigtigt for at få tid til at tænke over de ting, som er ekstremt vigtige, selvom de ikke umiddelbart haster.

2. Forhold dig til de store emner. Hvad oplever du som meningsfuldt i dit arbejde? Hvornår føler du dig mest ensom? Hvornår oplever du størst forbundethed med andre? Hvad betyder døden for dine livsvalg?

Pernille Kindtler, chef for Vejledning og Optagelse på Københavns Universitet, har sagt: ”Døden er et meget godt spejl at holde sine oplevelser op imod. For mig har det betydet, at jeg er blevet bedre til at acceptere fejl. Jeg er blevet bedre til ikke at lade mig rive så meget med og i stedet reflektere over, hvad jeg kan stå inde for. Og på den måde føler jeg, at jeg har mig selv mere med i det, jeg gør.”

3. Få afprøvet refleksionerne i praksis. Det er først herigennem, at du rigtig kan forstå dem. Betydning skabes først og fremmest gennem handling.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisLedelse

Eksistentiel Ledelse - Styrk dit personlige lederskab

Stå stærkere og bliv mere autentisk i dit lederskab med hjælp fra de store eksistentielle tænkere. Bliv bedre til at håndtere forandringer, relationer og træffe de svære beslutninger. For du er menneske først, leder dernæst.

3 dage 19.500 kr
Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.500 kr
Læs mere
Ledelse

Strategi, vækst og lederskab

Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

12 dage 89.500 kr
Læs mere

Mette Vesterager

Mette Vesterager er ledelsesrådgiver, coach, foredragsholder og underviser og har arbejdet med ledelse i over 15 år. Hun er cand. mag. i filosofi med tilvalg i psykologi fra Københavns Universitet, cand. polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet og EMCC certificeret coach. Hun er forfatter til bogen Eksistentiel Ledelse – En guide til personligt lederskab. Den udkom 2. november 2017 og blev valgt blandt årets bedste erhvervsbøger af Jyllands-Posten.