Sådan sætter I implementeringen af bæredygtighed op i gear

13. December 2022 - Berit Kristine Bøggild, Cand.merc., Client Director, Mannaz Del siden

Som moderne organisation i det 21. århundrede kommer man næppe uden om processen med at implementere bæredygtighed i organisationen. Men hvis I ikke er opmærksom på diverse faldgruber, risikerer implementering – og jeres organisation – at tabe fart.

Bæredygtighed er blevet noget, alle organisationer skal forholde sig til. Måske har det altid været en vigtig del af jeres organisation, men nu skal det styrkes yderligere. Eller måske er det nyt for jeres organisation at prioritere bæredygtighed højt, fordi andre parametre har betydet mere for jeres kunder og omverden. I dette indlæg har jeg samlet syv pointer, som kan øge tempoet og momentum i implementering af bæredygtighed.

1. Gør det let at koble sig på bæredygtighedsstrategien

Bæredygtighedsstrategier bliver mødt med både begejstring og kynisme, når de bliver kommunikeret – hvad enten det er en særskilt strategi eller integreret i en større strategi. Når vi i Mannaz arbejder med strategiimplementering, ser vi typisk disse tre grunde til, at ledere og medarbejdere enten bliver engageret eller distancerer sig fra bæredygtighedsstrategier i deres organisation:

  1. Er bæredygtighed koblet til organisationens formål, kompetencer og position? Hvis ikke, så virker det søgt eller hult at tale om, at man vil være bæredygtig.
  2. Efterspørger kunderne bæredygtighed? Vil de vælge de bæredygtige løsninger – også hvis det koster lidt mere?
  3. Betyder bæredygtighed noget for den enkelte som individ? Er det meningsfyldt og værdiskabende i en eller anden form, eller betyder det ikke noget for den enkeltes valg som individ?

Alle tre grunde kan betyde, at man distancerer sig fra implementeringen af bæredygtighed. Det er omvendt muligt med den rette involvering og kundedialoger at få alle engageret.

Det er ikke for sent at blive overbevist. En undersøgelse af UN Global Compact og Russell Reynolds Associates afdækkede i 2020 tre primære motivationsfaktorer hos ledere og bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der performede højt på bæredygtighed:

  1. Born believers: en passion for bæredygtighed udviklet i en tidlig alder
  2. Convinced: overbevist af argumenter om den stigende strategiske vigtighed af bæredygtighed
  3. Awoken: en enkeltstående begivenhed ændrede deres syn

Den ene motivation er ikke bedre end de andre. Alle tre kan lede til et højt impact.

2. Opbyg momentum

Få et overblik over, hvem der allerede er med ombord, inklusiv hvem der aktivt hjælper med at drive denne dagsorden. Hvem er afgørende at få med ombord for at lykkes? Hvem har andre dagsordner, og hvad er de?

Det er afgørende at se sit stakeholderlandskab, som det reelt ser ud og samtidigt opsøge samt bygge videre på den energi, der er.

Det handler både om at tænke i, hvem der kan understøtte momentum, og om at få skabt løsninger samt resultater, som er attraktive.

 

“Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere oplever, at der løbende sker noget relevant på bæredygtighed.”

 

3. Tag små og store skridt

Det er motiverende, når der sættes mål, der er store og ambitiøse og mål, der kan nås med en synlig effekt på den korte bane. Det bidrager både til engagement og synlighed.

Hvis bæredygtige løsninger i ens produktion og produkt kræver højt specialiseret viden at producere og derfor foregår blandt en begrænset del af ledere og medarbejdere, så er der en risiko for, at bæredygtig bliver noget, kun få ved noget om og handler på. Det gælder eksempelvis med en Zero emission-strategi, hvor man innoverer en ny højteknologisk fabrik eller tilsvarende.

Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere oplever, at der løbende sker noget relevant på bæredygtighed. Så man ikke skal læse den eksternt rettede kommunikation for at opdage, at man er en bæredygtig organisation.

4. Løft kompetencer

Hvad er egentlig det bedste eller i det mindste et godt bæredygtigt valg, jeg kan foretage i denne situation?

Implementering af bæredygtighed skaber højst sandsynligt behov for at løfte kompetencerne i jeres organisation.

Bæredygtighed er et felt i bevægelse. Både krav og løsningsmuligheder udvikler sig løbende. Manglende kompetencer skaber langsom implementering.

5. Fælles sprog om bæredygtighed

Bæredygtighed er mere end miljø og klima. Det er godt at have øje for det større perspektiv, hvis man skal lykkes som organisation.

FN’s 17 verdensmål har været med til at udbrede et sprog for bæredygtig udvikling i verden, som går på tværs af offentlige organisationer, private virksomheder samt NGO’er og tales både i Danmark og internationalt. Når vi vil lykkes med at implementere bæredygtighed i vores organisationer, er det en fordel at kunne tale samme sprog som vores vigtigste interessenter. Her er verdensmålene blevet en vigtig del af et fælles sprog.

Verdensmålene indeholder både grønne mål og sociale mål for bæredygtig udvikling. Det er vigtig som moderne virksomhed og leder både at kunne levere på grønne mål såsom miljø og klima samt på sociale mål såsom uddannelse, ligestilling, diversitet og inklusion.

Tænk i, hvor I har impact og kan gøre en forskel. Det hele hænger sammen. Både for kunder, offentlige myndigheder, potentielle nye medarbejdere og investorer.

 

“Hold øje med vendepunkter i forsyningskæderne. Når de store aktører i en forsyningskæde sætter nye krav, så hæver det tempoet for implementering af bæredygtighed.”

 

6. Samarbejde, partnerskaber og forsyningskæder

Man kan nå hurtigere til bæredygtige løsninger gennem samarbejde – med tætte dialoger med sine leverandører og etablering af partnerskaber samt samarbejde i den cirkulære økonomi, man indgår i. Der er eksempelvis et stærkt øget fokus på bæredygtige indkøbsstrategier.

Hold øje med vendepunkter i forsyningskæderne. Når de store aktører i en forsyningskæde sætter nye krav, så hæver det tempoet for implementering af bæredygtighed. Det kan eksempelvis konkret være Grundfos eller Novo Nordisk, som har denne effekt i deres forsyningskæder.

Det kan betyde, at man skal fremrykke sine bæredygtige løsninger pga. nye krav. Det kan også betyde, at man som mindre aktør hurtigere kan få de bæredygtige løsninger, man søger, fordi de store aktører har banet vejen.

7. Track data på impact, og opnå fire fordele

Der er mange gode grunde til at bruge tid på at tracke og dele data om impact, fx:

  • Læring: Data der viser, om handling reelt forbedrer impact.
  • Dokumentation: Data der dækker rapporteringskravene for organisationen.
  • Konkurrenceparameter: Data der kan være et aktiv i de samarbejder, man indgår i. Et eksempel er den nye EU-taksonomi, som stiller nye krav til ikke-finansiel rapportering til årsrapporten. Det er vigtigt at have øje for, hvilke af de mange data man kan frembringe, som vil gøre en forskel for kunder og samarbejdspartnere.
  • Implementeringsmotor: Timing for tracking er også vigtig, så man kan nå at rette op på en manglende eller uhensigtsmæssig impact af aktiviteter i løbet af året. Det er trist at stå med data, der viser en manglende implementering med udgangen af året, hvor det er for sent at forbedre tallene for dette års rapportering. Man kan gøre en inspirerende kommunikation af data til en del af implementeringsmotoren i sin organisation.

Læs mere om disse fordele, og hvordan din organisation kan indfri bæredygtighedstallenes fulde potentiale i artiklen “Få mere værdi ud af jeres bæredygtighedsrapportering”.

Brug for viden, værktøjer og træning i at skabe en bæredygtig forretning?

Deltag på vores kurser “Bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål” og “Transformation til større bæredygtighed”, eller lad vores dygtige og erfarne konsulenter hjælpe dig – læs mere her.

 

Denne artikel blev første gang bragt på techmanagement.dk.

 

Bæredygtighed

Skab bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål

Har du hørt om FN´s 17 verdensmål, og er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan drage nytte af dem? Få redskaber til at gøre de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i din virksomhed, og opnå en bæredygtig forretning.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Bæredygtighed

Transformation til større bæredygtighed

Ønsker din organisation at blive mere bæredygtig? På kurset får du en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

4 dage 19.999 DKK
Læs mere
Organisationsudvikling

Det regenerative lederskab

Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.999 DKK
Læs mere
Personlig udvikling

Mental bæredygtighed – et liv i balance

Bliver du overvældet af de krav, du møder i din dagligdag? Få effektive metoder til at forebygge og håndtere stress. På kurset udarbejder du din plan for et stressfrit liv med mere glæde og overskud.

2 dage 12.999 DKK
Læs mere

Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og Client Director og Lead på Sustainability hos Mannaz. Berit har i 20 år arbejdet med forandringer og transformationer. Hun har selv mange gange stået i rollen som lead på strategiske forandringsprojekter. Hun har efterfølgende i en lang årrække understøttet kundernes transformationer som konsulent og undervist i forandrings- og transformationsledelse. Berit har arbejdet i flere virksomheder og organisationer med at implementere større bæredygtighed både for at spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Hun er optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.

Berit underviser på kurset ”Transformation til større bæredygtighed” og er lead på Mannaz’ samarbejde med ”UN Global Compact Network Denmark” og programmet ”Target Gender Equality”, hvor Mannaz´ CEO Marianne Egelund Siig og Berit faciliterer programmets workshops.

Du er velkommen til at kontakte Berit på bkb@mannaz.com eller +45 2295 0151.