Del siden

Mental crosstraining optimerer dit lederskab

15. December 2014 - Heidi Fjelsted, redaktør

Som leder skal du naturligvis være bevidst om både dine styrker og udviklingsområder. Men hvis du for alvor vil optimere dit lederskab, skal du så sætte ind, hvor du er stærkest eller svagest? Forskning viser entydigt, at du ikke skal fokusere på dine svagheder, men at du skal arbejde med dine styrker, så de virkelig differentierer dig fra andre.

”Det er nemt at få øje på en svaghed. Og det er relativt nemt at kompensere for en svaghed. Til en vis grad skaber det også en form for fremdrift. Problemet er bare, at det bliver en fremdrift, der ikke for alvor flytter noget i forhold til at skabe resultater”.

Sådan lyder det klare budskab fra Mathias Hovind, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt en forbedret indsats som leder handler om at overvinde sine svagheder. Mathias er VP Client Engagement i Mannaz og arbejder til daglig med lederudviklingssprogrammer i globale organisationer.

Fokusér, fokusér, fokusér

Mathias’ budskab bakkes op af artiklen ”Making yourself indispensable” af John Zenger, Joseph Folkman og Scott Edinger fra Harvard Business Review. Her er forfatternes hovedpointe, at du som leder bør arbejde med dine styrker – og ikke dine svagheder – da det er styrkerne, som har en reel og afgørende indflydelse på din resultatskabelse. Men det er ikke nok kun at gøre mere af det, du er god til. Du skal også identificere og udvikle komplementære styrker – en slags crosstraining for ledere – sådan at dine styrker rent faktisk gør en forskel. Mathias Hovind kommer med et eksempel: ”Hvis du er god til at tænke inspirerende tanker, men ikke formår at kommunikere dem til dine omgivelser, så er det en ”svag styrke”. I sidste ende er det langt vigtigere at have én fuldendt og effektfuld styrke som leder end mange styrker, som du er gennemsnitligt god til. Det er derfor, jeg siger: ”Glem styrkerne – og find styrkEN”. Det handler meget om at vælge fra og fokusere”.

Find din styrke

Men hvordan finder man så sine styrker? Ifølge Mathias handler det om tre ting:

  • Hvad lykkes du godt med, og hvornår synes du selv, du er en succes?
    • Lykkes du fx godt med at få lyset frem i øjnene på andre, når du kommunikerer? Er du god til at analysere situationer på en måde, der er præcis og meningsfuld? Eller lykkes du godt med at etablere åben og tillidsfuld kultur i din afdeling?
  • Hvad hører du fra andre, at du gør godt?
    • Spørg dine kolleger, venner, medarbejdere mv. og understreg, at du vil have et ærligt svar. Hvis du spørger bredt og får et par forskellige meninger, så vil fællesmængden af det, du får at vide, nok ikke være så langt fra sandheden.
  • Hvad synes du selv, falder dig let?
    • Er der nogle ting, du er naturligt god til, som falder dig ligetil at gøre? Vi er ikke altid fuldt bevidste om ting, vi gør godt. Men tænk over, om andre kæmper med de ting, du netop synes er ligetil.

 Crosstrain dig til styrket lederskab

Når du har identificeret dine styrker, er næste skridt at forbedre disse. Hvordan du gør dette, løfter Mathias Hovind nedenfor sløret for – dette med inspiration fra Zenger, Folkman og Edingers forskning. De lister 16 grundlæggende kompetencer for ledere og dertilhørende støttekompetencer, som er afgørende at udvikle, hvis du vil optimere dit lederskab. ”Pointen er, at du identificerer dine styrker og udvælger den, du vil arbejde på at excellere. Dernæst vælger du en støttekompetence, altså en komplementær adfærd, du vil forbedre, så styrken rent faktisk differentierer dig og får effekt på din resultatskabelse. Hvis en leder fx er god til teknik, bør han udvikle komplementære evner såsom kommunikation, hvilket vil gøre hans ekspertise mere tilgængelig og tydelig for sine kolleger”. Mathias forklarer videre om principperne: ”Det rimer på crosstraining: at kombinationen af to aktiviteter producerer forbedring – en interaktionseffekt – som er meget større, end hvis man blot dyrkede en enkelt aktivitet. Alle undersøgelser viser fx også, at hvis en maratonløber skal forbedres, så skal han ikke løbe mere eller løbe længere, derimod bør han supplere med træning, svømning eller cykling for at nå til det næste niveau”. I følge Mathias Hovind er en vigtig pointe, at man bliver nødt til at se på den organisatoriske kontekst i forhold til hvilke styrker, man bør sætte i centrum: ”Hvad kræver den situation, din organisation er i? Hvis det er en krisesituation, så er det vigtigt at kunne analysere og udvise handlekraft. Hvis det handler om at skabe et forandringsscenarie, så er det en fordel at være inspirerende, kunne skabe en klar vision og være i stand til at have meningsskabende dialog med folk.”

Sådan udvikler du dine styrker – step by step
1. Identificér dine styrker
2. Vælg én styrke ad gangen, du vil fokusere på
3. Vælg én komplementær adfærd, du vil forbedre
Se listen med 16 kernekompetencer for ledere samt hvilke komplementære kompetencer, som kan styrke kernekompetencen her (fuld artikel kræver log-in).

Forskellen fra bund til top

Forskningen viser enestående resultater for de ledere, der ikke blot er gode til mange ting – men som excellerer inden for få ting. Øget produktivitet, mere effektivitet, større engagement og at man simpelthen løser sine arbejdsopgaver bedre, er nogle af fordelene. Mathias forklarer: “Forskerne har påvist, at hvis man som leder formår at have bare én enestående kompetence, så kan man gå fra at ligge i den nederste tredjedel til at stryge direkte op i den øverste tredjedel, når det kommer til ens overordnede ledelsesmæssige performance. To enestående styrker gør, at man ligger i den øverste femtedel, tre styrker placerer en i den øverste tiendedel osv. Resultaterne taler helt for sig selv.”

“Ligesom det er nemmere for kunder at vælge en virksomhed, der har en skarpere profil, så er det lettere for medarbejdere og den øvrige del af ledelsen at få øje på en, der kan noget, som er bemærkelsesværdigt.”

Er mine styrker styrket?

Det tager tid, refleksion og mod at arbejde benhårdt på at styrke og forfine sine styrker. Og hvornår ved man så, om det hårde arbejde har båret frugt? Mathias Hovind svarer: ”Udfordringen er tit, at de gradvise ændringer kan være svære at registrere selv. Men man kan jo få feedback fra sine omgivelser og spørge dem, om de har opdaget et fokusskifte eller en ændring. Måske ser du endda effekten selv ved, at du bliver bemærket på en anden måde – bliver du i højere grad inddraget i vigtige processer og beslutninger?” Ligesom det er nemmere for kunder at vælge en virksomhed, der har en skarpere profil, så er det lettere for medarbejdere og den øvrige del af ledelsen at få øje på en, der kan noget, som er bemærkelsesværdigt. Med andre ord er der, ifølge Mathias, alt mulig grund til at gøre endnu mere af det, du er god til i forvejen på en måde, der bidrager til, at styrken ikke bare er en styrke – men en styrke, der klart og tydeligt skiller sig ud. Og dermed også differentierer dig som leder. Så er der vist bare tilbage at spørge; hvilken styrke vil du styrke, leder? Kilde: Making Yourself Indispensable af John H. Zenger, Joseph Folkman og Scott Edinger, Harvard Business Review, Oktober 2011. Læs artiklen (fuld artikel kræver log-in).

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisLedelse af organisationskultur

”Culture eats strategy for breakfast”. Organisationskulturen er en væsentlig succesfaktor, når forretningen skal udvikles og strategien implementeres. Få konkrete værktøjer til at ændre kulturen, så I når i mål med de strategiske forandringer.

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Alle taler om kulturens betydning for, hvordan du forstår din virksomhed og udvikler din forretning. Få konkrete værktøjer til at ændre din virksomheds kultur i forhold til jeres valgte strategi.

Læs mere
Ledelse

8 Gates to Change - Forandringsledelse

Hvert år bruger tusindvis af medarbejdere deres arbejdstid på forandringsprocesser, som ikke lykkes. Med 8 Gates konceptet lykkes du som leder med at implementere og gennemføre forandringer på en effektiv og beslutningsdygtig måde.

3 dage 17.900 kr
Læs mere

Om Mathias Hovind

Mathias Hovind har stor erfaring inden for lederudvikling både med en baggrund som leder, ekstern konsulent og intern Change Manager. Han har arbejdet med lederudvikling i danske såvel som globale organisationer.