Hvilket fokus bør du have på dit ledelsesniveau?

8. September 2019 - Del siden

Bruger du din tid som leder på det rigtige? Læs med nedenfor, og få indblik i, hvor du som leder bør have dit fokus alt efter dit ledelsesniveau.

Hvilket fokus bør du have på dit ledelsesniveau?

En leder er ikke kun sin titel og sin rolle. Eller for den sags skyld kun en person. Lederen er begge dele.

Som leder skal du nemlig – udover at være fagligt dygtig, kunne noget med mennesker. Du skal være autentisk, tillidsvækkende og formå at få andre til at følge dig. Og du skal kunne finde en god balance mellem rollen og personen. Den evne er vigtig uanset, hvilket ledelsesniveau du befinder dig på.

Når det er sagt, så er det naturligvis vigtigt at have det rigtige ledelsesfokus alt efter, om du befinder dig i første linje eller i den absolutte top.

Topledelsesniveauet. Udsyn og vision

Når vi i Mannaz uddanner Danmarks ledere, ser vi, at ledere på forskellige ledelsesniveauer står over for forskellige typer af ledelsesudfordringer. En topleder skal eksempelvis kunne løfte blikket fra detaljen og kigge ud i horisonten. Toplederen skal være visionær men samtidig ikke være alt for upræcis, for der skal stadig sættes rammer for virksomhedens udvikling.

Toplederen skal med andre ord kunne arbejde med det såkaldte ”Why” og kunne håndtere, at udviklingen for det meste vil gå sindssygt stærkt.

Evnen til at formulere visionen og tænke nyt og stort er noget af det, vi underviser topledere i at håndtere. Detaljerne og kontrollen skal glide i baggrunden, og verden skal ses ud fra kundens perspektiv. Toplederen skal have en fornemmelse for, hvad kunderne vil efterspørge i fremtiden og tilpasse forretningsmodellen – også selvom kunden nogle gange kommer til at efterspørge noget, de ikke engang vidste, de ville have. For toplederen handler det om udsynet.

Helt konkret uddanner vi topledere på vores Mannaz Executive Program – VL90, hvor ledere bliver udfordret, netværker og kommer retur til dagligdagen med blikket rettet mod fremtidens muligheder. Det er også på det her niveau, at vi stimulerer evnen til at turde give slip, så andre kan blomstre.

“Topledere skal turde give slip, så andre kan blomstre.”

Mellemlederniveauet. Eksekvering og facilitering

På mellemlederniveauet finder du ledere, som er ledere for ledere, men ikke er helt i toppen. Det kan også være ledere for tunge fagområder. Det er på dette ledelsesniveau, at strategien skal omsættes til realiteter, og hvor det såkaldte ”Why” bliver til ”How”.

Nogle ledere skal flytte sig lynhurtigt, andre skal overholde en masse formalia, så hastigheden i lederskabet er temmelig forskellig. På mellemlederniveauet skal man omforme de visionære tanker, der er sat af topledelsen til noget, der kan tages i brug i organisationen.

Det er også på dette niveau, at digitaliseringen rammer organisationen som et resultat af ledernes søgen efter at simplificere det komplekse. For hvis kompleksiteten rammer medarbejderen med fuld fart, er effekten for voldsom. Lederen skal derfor sætte en form for filter op. Mellemlederen skal også være opmærksom på, at gode idéer kan komme nedefra, så der er en klar oversætningsopgave både oppe og nede fra. Derfor er særligt evnen til facilitering en vigtig kompetence for mellemlederen, så der ikke bliver dikteret men formuleret tanker og retning i fællesskab.

Hos Mannaz støtter vi mellemlederniveauet via vores uddannelse Strategisk Lederuddannelse – for erfarne ledere. Vi giver bl.a. lederne værtøjer og indsigt samt modet til at turde stole på deres intuition.

“Nogle ledere skal flytte sig lynhurtigt, andre skal overholde en masse formalia, så hastigheden i lederskabet er temmelig forskellig.”

Førstelinjeniveauet. Resultater og forandringsagent

Lederne i første linje er typisk ledere på afdelingsniveau eller ansvarlige for et fagområde. De har hænderne nede i dejen og har fokus på at tilpasse adfærden i afdelingen, så resultaterne kan nås.

Ledelsesopgaven her er så konkret, at de kan sætte målbare mål, der understøtter strategien. Samtidig har førstelinjelederen også fokus på kultur, og hvordan den passer med målsætningen. I den sammenhæng har nye virksomheder det nemt, for de kan beslutte, hvem de vil være og så ansætte folk, der passer ind. Det er langt sværere at have en eksisterende kultur, som skal tilpasses en ændret virkelighed. Her handler ledelsesopgaven meget om at få medarbejderne til at forstå, hvordan vi er sammen, når vi skaber gode resultater.

Førstelinjelederen er også den, som skal integrere alle ændringerne, og som får medarbejdernes reaktioner uden filter. Hos Mannaz uddanner vi mange ledere fra førstelinje på fx Mannaz Lederuddannelse, Introduktion til ledelse og Det uformelle lederskab, hvor vi udvider deres værktøjskasse samt selvindsigt, så de kan nå deres mål og vokse som ledere.

ALLE ledere skal være innovative

Uanset hvilket ledelsesniveau, du befinder dig på, så går en evne igen: Alle ledere skal nemlig være innovative eller kunne facilitere innovation.

Nye idéer, som styrker virksomheden, er altid efterspurgte. Vi oplever, at evnen til at skabe innovation er mere efterspurgt end nogensinde, fordi innovation kan være modsvaret på den ekspotentielle udvikling. Samtidig ser vi i Mannaz, at ikke alle ledere er lige gode alle steder. Det er naturligt. Ledelse er også en modningsproces, hvor man tilføjer lag af viden og erfaring til sine egne naturlige lederevner.

Alligevel er evnen til at stille de udfordrende spørgsmål og kunne se de helt nye muligheder et særligt talent, som ingen alder har. Og hvis man har et sådan talent i sin virksomhed, skal den leder så vente 20 år på at få lov til at være genial? Når der nu efterspørges nytænkning som aldrig før, skal vi så ikke også give plads til den? Jov, alle skal have lov til at byde ind ligegyldigt, hvilket ledelsesniveau man befinder sig på. For de bedste ledere er ikke nødvendigvis de højest uddannede.

Men uanset hvor karismatisk og innovativ du er, så kommer der alligevel et tidspunkt, hvor der er brug for en professionalisering og en strukturering, så det geniale kan eksekveres. Lederens rolle er under konstant udvikling. Og hos Mannaz kan vi se, at de mest succesrige ledere – på alle niveauer – er dem, som bevarer nysgerrigheden og bliver ved med at vokse gennem hele karrieren.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvLedelse

Strategisk Lederuddannelse
- for erfarne ledere

Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

12 dage 89.500 kr
Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.500 kr
Læs mere
Ledelse

Det uformelle lederskab

Bliv bevidst om din egen rolle som leder uden formelt ledelsesansvar. Få inspiration og værktøjer til at udfylde din rolle, opnå indflydelse og få sikret mandat, så du når de resultater, du har ansvaret for at nå.

3 dage 16.900 kr
Læs mere