Få succes som ny leder. Her er 5 tips.

7. februar 2019 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Det er ikke altid, virkeligheden ligner det, du havde forventet, da du sagde ja til at blive leder for dine kolleger. Men hvordan bliver du alligevel en succes med det job, du er landet i? Det giver to seniorkonsulenter dig gode råd til her.

Når du går fra at være kollega til at være leder, har du muligvis en række forestillinger om, hvad du gerne vil opnå, ændre og udrette. Men virkeligheden ser ofte anderledes ud, end du forventer, fortæller seniorkonsulent i Mannaz Thomas Boas Olsen. ”Du kan lige så godt forberede dig på, at du nok ikke kommer til at lave strategiplaner fra dag ét,” siger han.

”Du kommer højst sandsynligt til at lande i en drift, hvor du dagligt skal knuse de nødder, som dem, der tidligere var dine kolleger, ikke kan knuse. Det vil sige, du bliver en arbejdsbi mere end den store visionære.”

Derfor er det ifølge seniorkonsulenten en hjælp at erkende, at du er på vej igennem en transition, som ikke nødvendigvis er behagelig. For eksempel når du står i en situation, der virker som et paradoks. ”Du kommer til at føle dig lidt utjekket eller utilstrækkelig, fordi du på den ene side skal involvere og på den anden side skal styre. Det skal du lære at spænde over,” siger han.

 

”Det kan være en stor hjælp at tænke, at det er afdelingen, der skal have succes, og ikke dig personligt.”

 

Skab nye succeskriterier

Svaret på den udfordring hedder forventningsafstemning, siger seniorkonsulent Line Thatt Jensen. Nogle ledere finder ud af, at de elsker driftsjobbet og at være den daglige problemknuser. Andre vil hellere lægge strategier og have de visionære briller på. Du skal afklare med dig selv, om du kan lande i jobbet, som det er, selvom det viser sig at være noget andet, end du troede.

”Du har nogle ideer og ambitioner for dig selv i ledelsesrollen, som hænger sammen med dine egne succeskriterier, og hvis de ikke stemmer overens med det arbejde, du lander i, skal du få dine succeskriterier til at matche,” siger hun og anbefaler, at du leder efter de steder, hvor du føler, du “leverer varen”. For eksempel kan det være, at du er rigtig god til at være der for en bestemt medarbejder, når hun kalder, eller at du tager fotokopierne med til en anden medarbejder, som har travlt.

På den måde kan du begynde at stille dig tilfreds med – og glædes over – at lykkes gennem andre, siger Thomas Boas Olsen.

”Det kan føles, som om man opløser sine egne ambitioner, men det kan være, at en medarbejder bliver selvkørende og leverer et rigtig godt stykke arbejde, hvis du fjerner nogle af de daglige irritationer i hans hverdag. Måske er han en specialist, der er svær at rekruttere, så du lykkes faktisk godt, hvis du kan sørge for, at han fungerer, og at jeres afdeling dermed har adgang til hans viden,” fortæller han.

”Det kan være en stor hjælp at tænke, at det er afdelingen, der skal have succes, og ikke dig personligt.”

 

Find dig til rette som ny leder for dine tidligere kollegaer:

Tilmeld dig kurset: Fra kollega til leder

 

En umulig kamp at vinde

Nogle gange kan det være en fordel, at det er en fra gruppen, der bliver leder – for ”vi kender jo Niels, og han er vores mand”. Du kan godt have glæde af at kende dine folk og måske endda få medvind fra medarbejderne. De ved, at du kender forholdene, og hvordan tingene fungerer. Men du skal ikke regne med at kunne fortsætte som en del af gruppen som tidligere.

Hvis du eksempelvis gerne vil være den, der sidder med ved morgenmaden og vil være i kontakt med dine tidligere kolleger, kan det godt være, de synes, at du ikke længere hører til dér. De kan også sagtens synes, at du er blevet “fin på den”, hvis du ikke møder op til morgenmaden. ”Så man skal lære at stå i et spændingsfelt, hvor der altid er nogen, der synes, man skulle have gjort tingene anderledes,” siger Thomas Boas Olsen.

”Man kommer automatisk til at blive samlingspunktet for de forskellige medarbejderes utilfredshed og udfordringer. Det er en del af lederjobbet. Du skal acceptere at stå på mål for ting, du ikke har noget med at gøre,” siger han og understreger, at der på dette område ikke er en rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Det handler om at vælge. Du skal vælge, hvilken leder du vil være og så kunne udholde, at nogle vil være uenige. Det rigtige at gøre er ikke nødvendigvis forbundet med glæde fra starten, pointerer han.

 

“Uanset forholdet til dine tidligere kolleger, tager det tid tid at falde til i rollen som leder.” 

 

Giv tid

På den anden side kan det være en fordel at komme fra teamet, når der skal videregives beslutninger oppefra, mener Line Thatt Jensen.

”Du skal ikke bare videregive beslutningerne, men oversætte dem til din afdeling, så det giver mening i jeres virkelighed. Og der kan det være nemmere, når man lige har været en del af teamet og kender medarbejdernes virkelighed. Så her er et sted, hvor man faktisk kan gøre en forskel,” siger hun.

Uanset forholdet til dine tidligere kolleger, er seniorkonsulenternes pointe, at det tager tid at falde til i rollen som leder. Der er mange kolleger, der har en holdning til, hvordan man bedst er leder. Ifølge Line Thatt Jensen gælder det om, at du finder ud af dine egne succeskriterier. Når der er gået noget tid, så skal følelsen af, at tingene ikke er, som man forventede, gerne være afløst af noget andet, mener Thomas Boas Olsen.

”Efter et halvt år skal der gerne være noget, man er begyndt at glæde sig over, så frustrationen bliver afløst af en glæde ved den nye funktion. Det er ikke sikkert, at medarbejderne siger det direkte til dig, men du vil selv have fornemmelsen af, hvordan du er lykkedes med at blive leder for dine tidligere kolleger – og ikke bare er blevet forfremmet til pedel.”

5 tips til at få succes som ny leder for dine tidligere kolleger
1. Få dig et “psykisk” netværk. Hvor dine kolleger før både var dit faglige system og din psykologiske støtte, skal du nu finde et nyt psykologiske støttesystem. Det kan godt ligge internt i organisationen, men det kan også være din mand, dine veninder eller i et eksternt netværk. Det vigtige er, at du har et sted, hvor du kan dele dine tanker og frustrationer i en sikker havn, så du får luftet ud.
2. Få fokus på driften i stedet for på dine egne ambitioner.
Det, du selv ville have i går, vil dine medarbejdere have i dag. Det er værd at huske på, når man skifter rolle, så man bedre forstår medarbejdergruppen.
3. Er der noget, der er vigtigt, så prioritér benhårdt. Lad være med at gå til alle de møder, du bliver indkaldt til. Din opgave er at være tæt på din afdeling. Som ny leder er man af gode grunde interesseret i at komme ud og skabe netværk. Men du kan nemt blive plastret til med møder, så du glemmer, at dine medarbejdere har brug for, at du er synlig og til stede. Og at du selv har brug for at se dem.
4. Husk at være i kontakt med dig selv i stedet for at have alle tentakler ude hos andre. Det er stadig dig, der skal synes, det er det hele værd.
5. Det er helt fair at sige, at lederrollen ikke er dig. Men hold ud! Det tager tid at få erfaring. Så aftal med dig selv, hvor lang tid du giver det, inden du tager det op til overvejelse. Lav eksempelvis et pitstop om et halvt år i stedet for at frustreres over din nye situation hver uge.

 

Få viden og værktøjer til at indtage din nye rolle som leder med succes:

Deltag på kurset: Fra kollega til leder

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvLedelse

Fra kollega til leder

Når dine tidligere kolleger er blevet dine medarbejdere, er en af dine største udfordringer at indse, at alt ikke kan forsætte som det plejer. Få indsigt i og redskaber til at håndtere din nye lederrolles mange facetter.

2 dage 12.500 kr
Læs mere
Ledelse

Introduktion til ledelse

Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.

3 dage 17.500 kr
Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.500 kr
Læs mere
Ledelse

Systemisk lederuddannelse

Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.900 kr
Læs mere

Line Thatt Jensen

Line Thatt Jensen er chefkonsulent i Mannaz og en erfaren erhvervspsykolog. Hun arbejder både som intern og ekstern konsulent i den private og offentlige sektor.

Thomas Boas Olsen

Thomas Boas Olsen er cand.pæd., chefkonsulent og underviser hos Mannaz. Thomas´ kernefærdigheder er udvikling og sparring med mellemledere. Det kan være via individuelle samtaler såsom ledelsesevalueringer eller udfordringer med ledelsesopgaverne. Derudover bistår han ledergrupper i deres arbejde med at skabe et ledelsesrum, der agerer reelt strategisk. Han trækker på sin erfaring med mellemledere i det offentlige samt sin faglighed inden for procesrådgivning. Ofte faciliterer han også processer med medarbejdere. Thomas underviser bl.a. på ”Proceskonsulentuddannelsen”.