3 ting ledere skal lykkes med

3. februar 2017 - Del siden

Vil du gerne lykkes som leder? Så start med at omsætte den viden, der er til rådighed i din praksis. Her er 3 bud, som i følge forskningen kan gøre en forskel i din organisation.

3 ting ledere skal lykkes med Forskning i ledelse og organisationspsykologi er gennem de seneste år nået frem til en række velunderbyggede svar på, hvad god ledelse er, og hvordan man lykkes som leder. Svarene er egentlig ikke så overraskende. Det handler om:

  1. At skabe motivation
  2. At bygge på styrkerne
  3. At give frihed under ansvar

1. Motivation

Traditionelt har organisationer arbejdet med ydre faktorer såsom løn, bonus, forfremmelser og lignende for at skabe motivation. Forskning viser, at det har en positiv effekt, når det handler om relativt enkle arbejdsopgaver, men at det oftest virker mod hensigten, når opgaverne bliver mere komplekse.

Som i dagens arbejdsliv, hvor medarbejderne i de fleste tilfælde er højt specialiserede og veluddannede og løser opgaver, der langt fra kan beskrives som enkle. Her er det i stedet den indre motivation, der skal fremmes.

Det er faktorer såsom meningsfuldhed, arbejdsglæde og lyst til at gøre en forskel, der fremmer præstationsevnen og gør, at medarbejderne har mindre sygefravær, har lyst til at samarbejde og tager mere ansvar.

”Det er den indre motivation, der skal fremmes.”

2. Styrker

Nogle ledere har en opfattelse af, at det der skaber størst effekt er at udvikle medarbejdere på de punkter, hvor de er svagest.

I en dialog om styrker og svagheder er der en tilbøjelighed til, at man bruger mest tid på at tale om svaghederne og om, hvordan man kan rette op på dem. Forskningen viser derimod, at mennesker har størst potentiale for at udvikle sig, hvis man bygger på det, de faktisk allerede har evner og kompetencer indenfor.

I stedet for at rette op på den enkeltes fejl og mangler bør ledelsesopgaven derfor i højere grad bestå af at sammensætte team og tilrettelægge opgaver, så den enkeltes styrker bliver bragt mest muligt i spil.

”Mennesker udvikler sig, hvis man har fokus på deres styrker.”

3. Ansvar

Der er en klassisk og meget udbredt forståelse af, at ledelse består i at ”lede og fordele arbejdet”. Det er på den ene side ikke helt forkert, men heller ikke dækkende for det, der skal til for at opnå de bedste resultater. En af de afgørende faktorer for, om medarbejderne er motiverede, påtager sig ansvar og er dedikerede til opgaven, er nemlig autonomi – oplevelsen af at man har en vis frihed til selv at træffe valg, prioritere og løse opgaver.

Autonomi er også kendt som at give frihed under ansvar; at man som leder tør at slippe kontrollen og organisere arbejdet, således at medarbejderne får et råderum og et ansvar, så de selvstændigt kan løse opgaverne.

”Frihed under ansvar skaber de bedste resultater.

Det kræver træning

At lykkes som leder kræver naturligvis, at man som leder arbejder med at udvikle og træne de kompetencer, der er centrale for at udøve god ledelse, og at man får kvalificeret feedback på sin ledelsesudøvelse.

Har du lyst til at vide mere om, hvad god ledelse er, og hvordan du kan udvikle din praksis? Så kan du sammen med andre erfarne og dygtige ledere udforske det yderligere på lederuddannelsen Mannaz Lederuddannelse. På denne ambitiøse og intense lederuddannelse, hæver du barren for dig og din organisations resultater, og du får både træning og feedback i et intensivt læringsfællesskab.

Ledelse

Introduktion til ledelse

Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.

3 dage 17.500 kr
Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Grundlæggende lederuddannelse, få styr på teori og praksis. Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.500 kr
Læs mere
Ledelse

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.

3 dage 15.900 kr
Læs mere