Del siden

Brug statuselevatoren, når du forhandler

10. September 2013 - konsulent Kirsten Andersen og konsulent Henrik Olsen

Du skal fylde, når du forhandler, men du skal fylde på den gode måde og ikke fylde lige meget hele tiden. Læs med og få et indblik i, hvordan du kan mestre den gode forhandling.

Som forhandler kan du have høj eller lav status og positiv eller negativ status – alt efter hvordan du agerer på mødet. Brug den positive variant af statuselevatoren ved at køre op og ned i status alt efter situationen.

 

 

Høj positiv status

Du får høj positiv status, når du påtager dig rollen at lede forhandlingsmødet og fylde rollen ud på en professionel måde. Du skal fylde under indledningen – byde velkommen, evt. præsentere folk for hinanden, gennemgå formålet med mere. Hver gang du kommer med et forslag, går til tavlen, stiller problemløsende spørgsmål, resuméer eller konkluderer, får du høj positiv status. Vær opmærksom på, at i modsætning til et almindeligt møde med en mødeleder, der guider mødedeltagerne, er en forhandling ofte med to ligeværdige parter uden en officiel mødeleder. I den situation er det naturligt at få et flow ind i forhandlingen, hvor I på skift resuméer og samler op. Er der tale om en forhandling, hvor den ene ikke har de fornødne mødeteknik-kompetencer, er det naturligt, at den anden tager opgaven med at lede forhandlingen på sig.

 

Mellem positiv status

Du lytter, spørger og besvarer modpartens spørgsmål. Du er ikke nødvendigvis enig, men du respekterer modpartens ”kort over verden”.

Lav positiv status

Her trækker du dig tilbage og observerer. Du er 100 % til stede, men er afventende. Det kan være, at I er to, der repræsenterer den samme side af bordet – og når din kollega eller modparten er på, giver du plads.

Høj negativ status

Har du aggressionerne udenpå, får du høj negativ status. Afbryder du, eller benytter du grove tricks, trusler og lignende, giver det også høj negativ status.

Mellem negativ status

Mange er gode til at argumentere. Men hvis du kommer igen og igen med nye argumenter, så kommer det nemt til at virke som et forsøg på at overtale. I en sådan situation vil det være en god idé i stedet at stille spørgsmål, der kan bringe forhandlingen videre.

Lav negativ status

Hvis modparten oplever, at du er passiv, så ryger du helt ned på statuselevatoren. Så husk at blive ovre på den grønne side af statuselevatoren, og bevæg dig op og ned ad denne – alt efter situationen.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisKommunikation

Kommunikation og dialog

Bliver du ofte frustreret over, at andre misforstår, hvad du siger? Lær at styre og påvirke din kommunikation, så du taler på samme kanal som dine modtagere. Fokus er bl.a. ind på adfærd, kropssprog og følelser.

3 dage 21.500 kr
Læs mere
Forhandling og salg

Forhandling, der skaber resultater - Lær forhandlingsteknik

Du opnår bedst dine ambitiøse mål i en forhandling ved at skabe en fælles oplevelse af succes. Her får du værktøjer og processer til at skabe en forhandlingsproces, hvor begge parter føler sig hørt, så I sammen opnår de bedste resultater.

2 dage 12.500 kr
Læs mere
Ledelse

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.

3 dage 17.500 kr
Læs mere