4 gode råd til at brænde igennem over Skype

2. November 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Mange organisationer opererer i dag globalt og må derfor ofte gribe til Skype-præsentationer, når der skal ske ændringer i organisationen. Men det er en udfordring, når krop og stemme ikke længere er synlige kommunikationsredskaber. Læs med nedenfor, og få præsentationstrænerens hjælp til en bedre Skype-præsentation.

Måske kender du det selv fra din egen virksomhed, og ellers kan du måske forestille dig situationen: En virksomhed opererer globalt og har medarbejdere siddende i flere lande, og nu skal ledelsen fremlægge nogle organisationsændringer. Noget, der kommer til at påvirke de fleste medarbejdere, uanset hvor i verden de sidder. På grund af det globale set-up skal præsentationen foregå over Skype.

Det medarbejderne ser på skærmen er en række slides, mens lederen taler. For ikke at forstyrre har samtlige medarbejdere mutet sig selv, så alle dem, lederen skulle have kontakt til og feedback fra, for at det er en præsentation, sidder kun og lytter. Lederen taler til sin computer og har ingen fornemmelse af, hvad der foregår på modtagersiden. Er de der overhovedet, er de på toilettet, eller sidder de og ordner mails?

”Det betyder, at den dynamiske relation, der normalt er ved kommunikation, er forsvundet,” forklarer ekstern konsulent i Mannaz og kommunikations- og stemmetræner Dorte Koch.

”Vi kender det måske fra en normal samtale: Vi går i stå eller bliver meget kedelige at høre på, hvis den anden kigger væk, og i løbet af få sekunder bliver det ubehageligt, fordi vi oplever kontakttab,” siger hun.

Med en Skype-præsentation sker der netop det, at relationen får vanskelige kår, og vi kan opleve, at den er helt forsvundet.

Henvis til en specifik problemstilling og adressér det i præsentationen a la: ‘Jeg ved, at I i Mumbai kæmper med det eller det …’, for når man nævner nogle konkrete mennesker, bliver det vedkommende.

Grib publikum

For at Skype-præsentationen skal virke, og budskabet nå frem, må man derfor gribe ned i den retoriske værktøjskasse for at involvere og have interaktion med folk, der sidder ude i verden og har mutet deres mikrofoner.

Grundlæggende afhænger en præsentations succes af, om man har noget på hjerte, om man ved, hvad man vil med sit budskab, og om man er kompetent. Der er dog nogle grundlæggende præmisser for, at det overhovedet kan kaldes kommunikation eller præsentation. Det kræver, at man har et budskab, der handler om andet end overlevering af fakta og en relation mellem den, der taler, og dem, der lytter. Kropssprog og udtryk kan ikke hjælpe til at involvere de tilhørende på det virtuelle møde, hvis de ikke kan se den, der taler.

Engagementet risikerer nemt at forsvinde i det, Dorte Koch kalder ’den kedelige trekant’ mellem taleren, hans slides og hans faglighed. Derfor bliver man, ifølge kommunikations- og stemmetræneren, blandt andet nødt til at tale i visuelle eksempler eller metaforer, som danner billeder, der formår at involvere modtageren. Man kan også stille retoriske spørgsmål, fordi det aktiverer et svar derude – selvom de ikke skal svare.

Et andet greb er at forestille sig, hvilke spørgsmål medarbejderne i London, Mumbai og Amsterdam sidder med, og selv stille dem og svare på dem, så modtagerne føler sig sete. Det gør præsentationen mere levende og engagerende.

”Man kan også henvise til en specifik problemstilling i Mumbai og adressere det i præsentationen a la: ‘Jeg ved, at I i Mumbai kæmper med det eller det …’, for når man nævner nogle konkrete mennesker, bliver det vedkommende,” siger Dorte Koch.

Man kender den kedelige ’live’-præsentation, hvor en person står ude i siden af en 45 sider lang PowerPoint-præsentation. Der er ingen kontakt og ingen fornemmelse for formål – og det er spild af tid. 

”Er I der?”

Den største udfordring for den, der taler, er at bevare følelsen af, at der er et publikum derude, når man har følelsen af, at man intet får tilbage.

”Man bliver nødt til at tale dynamisk med fraseringer, pauser og energi i stemmen, og det er rasende svært at gøre til et kamera uden at få feedback,” siger Dorte Koch.

På den anden side kender man godt den kedelige ’live’-præsentation, hvor en person står ude i siden af en 45 sider lang PowerPoint-præsentation, som han læser op fra, mens alle sidder og kigger op på slidesene og læser det samme, som han siger.

”Der er ingen kontakt og ingen fornemmelse for formål – og det er spild af tid. Forestil dig, hvor mange timer der bliver spildt rundt omkring i verden på den måde!”

Derfor skal du altid tænke på, hvordan du kan skabe interaktion – også over Skype.

4 gode råd til den virtuelle – og den ‘almindelige’ præsentation:
1. Gør formålet med præsentationen klart for dig selv. Hvis du kender dit store ’why’, og på hvilken måde medarbejderne er interesserede i det her, er du hjulpet godt på vej.
2. Kender du dit why, bliver det langt nemmere stemmeteknisk at tale mundtligt og dermed mere nærværende og levende . Når vi er engagerede og nærværende og har en klar hensigt, brænder vi igennem – også på Skype.
3. Få styr på din nervøsitet. Når vi er nervøse, bliver vi selvoptagede: Hvordan klarer jeg mig? Er jeg dygtig og klog nok? Med tre trin fra Dorte Koch kan du få flyttet fokus væk fra dig selv:

  • Først skal du erkende, at du er nervøs.
  • Derefter skal du flytte opmærksomheden ned i kroppen ved at mærke, om du står solidt på dine ben. Få styr på vejtrækningen ved at puste al luften ud – puste al nervøsiteten ud – og så trække ny luft ind. For man kan ikke tænke på, at ’nu går det galt for mig’, mens man fokuserer på kroppen.
  • Flyt fokus væk fra dig selv og over på publikum: Hvad har de på? Hvad vil de gerne have ud af præsentationen? Hvad er dit formål med at være her? Det flytter også fokus væk fra selvoptagetheden, hvor man aldrig er god.
4. Er der tale om et online-møde med kamera, så sørg for at se ind i kameraet på computeren i stedet for at se på billedet af de andre. Det vil for modtageren, der lytter, opleves som øjenkontakt.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvKommunikation

Kommunikation og dialog

Bliver du ofte frustreret over, at andre misforstår, hvad du siger? Lær at styre og påvirke din kommunikation, så du taler på samme kanal som dine modtagere. Fokus er bl.a. ind på adfærd, kropssprog og følelser.

2 dage 12.900 kr
Læs mere
Ledelse

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.

3 dage 15.900 kr
Læs mere

Om Dorte Koch

Som professionel stemmetræner hjælper Dorte Koch dine præsentationer til at bevæge sig langt ud over scenekanten. Hun skaber nærvær og formidler viden, mens hun med stor ekspertise guider din stemme og krop fremad på det niveau, der passer dig. Hendes faglige indsigt, engagement og indlevelsesevne giver deltagene en oplevelse undervejs, ikke mindst, når hun trækker på sin baggrund som skuepiller og sanger. Dorte underviser bl.a. på kurset Præsentationsteknik med krop og stemme.