God læring – fra kursusdeltagelse til kompetenceudvikling

1. November 2005 - Af erhvervspsykolog, cand.psych. Line Thatt Jensen Del siden

Gode læringsprocesser styrker virksomheden. Det viser sig gang på gang, at den rette læring og de rette læringsprocesser kan føre til ændret handling og resultater for virksomheden. Der har været en sund proces i mange virksomheder de seneste år, som har medført et øget fokus på, hvordan medarbejderes kompetenceudvikling kan bidrage til organisatorisk læring og dermed en øget vækst for virksomheden.

Mannaz har også specielt fokus på den organisatoriske læring, og vi afholder derfor en række morgenmøder, hvor kommende kursusdeltagere inviteres ind i en dialog og refleksion over, hvad der kan øge den enkeltes kompetenceudvikling til større fordel for både deltageren selv og den virksomhed, der sender sine medarbejdere af sted på kurserne.

Morgenmøder om god læring

Mannaz holder forud for kurser og uddannelser morgenmøder om god læring. Formålet er at bevidstgøre kommende kursusdeltagere om den kompetenceudvikling, der skal foregå, når man skal omsætte sin læring og viden fra et kursus til brugbare kompetencer i virksomhedens dagligdag. Med andre ord; at sikre et øget udbytte af kursusdeltagelsen ved en øget fokusering på forankringen og udnyttelsen af det lærte.

Det er en speciel situation at omsætte sin læring og opnåede viden fra et kursus til nye, brugbare metoder og kompetencer i sin arbejdsmæssige hverdag. Det kræver en del refleksion og bevidste handlinger af den enkelte kursusdeltager. Og hun kan ikke gøre det alene. Et øget udbytte og større fokus på forankringen af den opnåede viden, kræver først og fremmest:

  1. At kursusdeltageren bliver bevidst om, hvad der er god læring for ham eller hende, og hvordan den bedst omsættes til ændret adfærd og resultater.
  2. At de virksomheder, som sender deres medarbejdere af sted på Mannaz kurser, indgår aktivt i forløbet, så de understøtter medarbejdernes udvikling før, under og efter kurset.

Hvad er god læring?

For at vi overhovedet kan bevæge os ud i, hvordan vi kan øge forankringen af læringen, så må man blive bevidst om, hvad der egentlig er god læring. Prøv selv at reflektere over det i 5-10 minutter og skriv ned:

 

Hvad er god læring for dig??

Tænk gerne på konkrete situationer, hvor du har oplevet god læring:

  • Hvad skete der?
  • Hvad gjorde eller tænkte du, der understøttede din læring?
  • Var der andre, der understøttede din læring? – For eksempel ved at stille anderledes spørgsmål og krav eller ved ”skubbe dig” ud i en uvant situation?

 

Hvad er du nået frem til? Måske sætninger som:

  • Dialog med andre, erfaringsudveksling eller sparring…
  • At du fik tid til at tænke og reflektere over din nye viden…
  • Tryghed i situationen, så du ikke var nervøs for at dumme dig eller spørge om noget, du var i tvivl om…
  • At du blev udfordret på din viden og tanker…
  • At du fik mulighed for at afprøve din nye viden, så den var umiddelbart brugbar i din dagligdag…

De ovenstående sætninger kunne være sagt af de personer, der har været med på Mannaz’ morgenmøder, og det er også de læringsprincipper, som Mannaz selv arbejder for at efterleve, når vi gennemfører vores kurser.

Det næste skridt er at blive god til at sige højt, hvad der skal til for at skabe mulighed og plads for den gode læring på kurset. Det vil sige, at man skal kunne indgå i en forventnings-afstemning, så både medkursister og undervisere har muligheder for at sige, om de kan leve op til forventningerne eller ej. Og ikke mindst, at man som kursusdeltager også selv bliver bevidst om, hvad man kan og vil bidrage med, så læringen bliver optimal for så mange som overhovedet muligt.

 

Kompetenceudviklingen foregår før, under og efter kurset

Den læring og kompetenceudvikling, som den enkelte kommer på kurset for at opnå, skyldes jo principielt først og fremmest nogle behov, der er afdækket, før man overhovedet kommer på selve kurset. Det betyder, at man derfor også under kurset kan stille skarpt på at lære og træne de metoder og opnå den viden, der kan opfylde netop de behov, man har.

Og man kan søge efter sparring fra undervisere og medkursister, så det lærte konstant sættes i relation til ens arbejdsmæssige hverdag. Det giver i sidste ende også det overskud, der skal være hos den enkelte, til også at lære det, som man ellers ikke ville have bidt mærke i. Herved øges chancerne således også for, at man efter kurset, dels kan udføre sit arbejde bedre, når man er tilbage i virksomheden, fordi man på kurset har fokuseret på sin egen arbejdssituation. Dels giver det den ekstra viden og vinkel på arbejdsopgaverne, som man har fået via den ”ekstra” læring, der også er opnået.

 

Opbakning fra virksomheden

Erfaringen i Mannaz er, at den enkeltes læring og kompetence-udvikling øges kraftigt, hvis virksomheden bakker op på forskellige måder og niveauer overfor deltageren. Én af de bedste måder, der absolut også øger chancerne for større resultater til virksomhedens fordel, er ikke mindst, at den nærmeste leder bakker synligt op og sparrer med medarbejderen både før og efter kurset!

Før kurset er det yderst relevant, at lederen indgår i behovsafdækningen og forventnings-afstemningen med medarbejderen, så det er klart for begge parter, hvorfor man skal af sted på kurset. Og ikke mindst, hvad målet og succeskriterierne er for deltagelsen.

Mange kender sikkert til, at der kan vise sig et ret avanceret og broget billede af uafstemte forventninger til deltagelsen fra såvel ledelse som medarbejderen (for ikke at tale om kollegerne), hvis man først får spurgt ind til forventningerne efter kurset. Og så er det desværre ofte for sent, når man er kommet hjem igen, og tingene ikke helt er, som hverken ledelse eller medarbejderen havde forventet. Medarbejderen oplever ikke at få den opbakning, den efterspørgsel på sin nye viden eller de opgaver, der kan understøtte det lærte, så det kan udfolde sig som kompetencer til fordel for både medarbejderen selv og for virksomheden. Og ledelsen kigger forgæves efter de nye metoder og den nye viden, som medarbejderen vel må sætte i spil, så det fremgår tydeligt, hvor kompetent hun er blevet! Var det så bare skønne, spildte kræfter?

 

Når læring fører til ændret handling og resultater

For begge parter kan ressourcerne til kurset (primært tid og penge) være givet noget bedre ud, hvis man netop får afstemt forventningerne til (lærings-)mål og succeskriterier før kurset. Det giver en større klarhed over, hvilke krav og forventninger, der er fra begges side, så man også har mulighed for at handle i forhold til de gensidige forventninger og krav.

Erfaringen viser, at forventningsafstemningen og den fælles behovsafdækning får begge parter i langt højere grad et optimalt udbytte af såvel kurset som hinanden. Når medarbejderen er tilbage igen, skal der derfor også følges op på målene og succes-kriterierne for læring og kompetenceudvikling. Der er ikke et alternativ, og det er til alles fordel. Vigtigst af alt, så giver det både medarbejderen og ledelsen en ny mulighed for at aftale og afstemme forventninger om, hvordan læringen fra kurset kan forankres i virksomheden, så chancerne for vidensdeling og organisatorisk læring også øges.

I den nye samtale, at er det vigtigt at aftale, hvad der skal til, for at medarbejderen kan få den opbakning samt den tid og plads af ledelsen for at sætte det lærte i spil og ændre sine handlinger. Og ledelsen kan på sin side få indgået aftaler med medarbejderen om, hvordan og hvornår læringen og kompetencerne skal vise sig, så der sker en klar forankring af læringen. Chancerne for, at kursusdeltagelsen dermed reelt fører til kompetenceudvikling, der igen fører til ændrede handlinger og i sidste ende resultater, der er til gavn for virksomheden og dens bundlinie, er dermed også øget væsentligt!

 

Kommentarer fra deltagere på morgenmøderne

Det var godt at få sat fokus på, hvordan man øge sit udbytte ved at sørge for at afstemme egne og virksomhedens forventninger inden kurset. Inden kurset overvejede jeg mere end normalt, hvad mine og virksomhedens forventninger var. Samtidig tænkte jeg også over på selve kurset, hvordan jeg kunne sikre, at jeg også efterfølgende ville kunne implementere det lærte. Jeg stillet mig selv en masse spørgsmål og mål, som jeg ville prøve at opnå på kurset, det gjorde det meget nemt at evaluere kurset bagefter, da jeg kunne se om jeg havde opnået de mål, jeg havde sat. Jeg syntes at det var godt, da jeg blev mere bevidst om, hvad jeg ville med det kursus, som jeg har meldt mig til. God idé med små øvelser, som løsner op for stemningen. Et sådant arrangement stiller selvfølgelig krav til, at deltagerne deltager aktivt og er villige til at dele deres erfaringer, men det var underviserne også gode til at opfordre til. Programmet var velstruktureret, og tidsplanen holdt!

Sådan kommer du videre

Har du kommentarer til artiklen eller forfatterne er du velkommen til at sende en mail. Tilmeld dig et kursus på min. 2 dages varighed – så modtager du automatisk en gratis invitation til mødet!

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvPersonlig udvikling

Personlig planlægning og effektivitet

Har du for mange arbejdsopgaver? Bugner beskederne, indbakken og hovedet af ting, du skal huske? På dette kursus bliver du trænet i at tage kontrollen over din hverdag, så du kan få et mere tilfredsstillende arbejdsliv. Du lærer at nå mere, på mindre tid.

2 dage 11.000 kr
Læs mere
HR

Mannaz HR Business Partner-uddannelsen

På denne uddannelse får du værktøjer til og træning i at mestre både strategiske HR-indsatser samt operationelle og taktiske HR-tiltag, der direkte understøtter og skaber værdi i kerneforretningen.

4 dage 19.500 kr
Læs mere
Coaching

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau med denne eksklusive og EMCC-akkrediterede coachuddannelse. Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling.

16 dage 69.900 kr
Læs mere