Hvad er Psykologisk tryghed

10. juni 2023 - Berit Kristine Bøggild, Cand.merc., Client Director, Mannaz Del siden

Vi bruger en tredjedel af vores liv på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt, at vi føler os trygge her. Psykologisk tryghed er en vigtig faktor, der påvirker trivslen på arbejdspladsen. Det handler om, hvorvidt medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger og idéer og deltage aktivt i arbejdsprocesserne uden frygt for negative konsekvenser eller repressalier. Det er en væsentlig faktor i det psykiske arbejdsmiljø og kan have afgørende betydning for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.  

Hvad er psykologisk tryghed

Hvordan forbedrer vi den psykologiske tryghed?

For at psykologisk tryghed bliver en forankret del af jeres arbejdsmiljø, er det nødvendigt at have en åben og respektfuld kommunikation, hvor alle medarbejdere føler sig hørt og værdsat. Det er også vigtigt at have klare og veldefinerede roller og ansvarsområder, så alle ved, hvad der forventes af dem. Her er nogle gode råd til at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen:

  1. Skab en åben dialog: Det er vigtigt at opfordre til åben dialog og lytte aktivt til dine medarbejders meninger og idéer. Det kan være med til at skabe en følelse af inklusion og medejerskab.
  2. Vær anerkendende: Ros og anerkend dine medarbejdere for deres bidrag og resultater. Det kan være med til at styrke deres selvværd og motivation.
  3. Skab klare rammer: Skab klare rammer og forventninger til arbejdsopgaverne og ansvarsområderne. Det kan være med til at skabe en følelse af kontrol og mening.
  4. Prioriter trivsel: Prioriter trivsel og psykisk sundhed på arbejdspladsen. Det kan være med til at forebygge stress og andre negative konsekvenser.

En anden vigtig faktor – kollektiv mestring

En vigtig faktor i skabelsen af psykologisk tryghed er kollektiv mestring. Kollektiv mestring handler om, hvorvidt medarbejderne føler sig i stand til at tackle de udfordringer, der opstår i arbejdet, og om de har tillid til deres egne og deres kollegers kompetencer. Her er nogle gode råd til at fremme kollektiv mestring:

  1. Skab en kultur for læring: Skab en kultur for læring og udvikling, hvor dine medarbejdere kan lære af deres fejl og trække på hinandens kompetencer.
  2. Prioriter samarbejde: Prioriter samarbejde og teamwork. Det kan være med til at skabe en følelse af fællesskab og styrke tilliden til hinandens kompetencer.
  3. Del viden: Del viden og erfaringer på tværs af afdelinger og teams. Det kan være med til at skabe en følelse af fælles forståelse

En investering i øget trivsel og produktivitet

Det er vigtigt at huske på, at psykologisk tryghed ikke er noget, der opnås over natten. Det er en proces, der kræver tålmodighed og dedikation, men det er en investering, der vil betale sig i form af øget trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.
Så lad os arbejde sammen om at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig trygge og respekterede, og hvor alle har mulighed for at bidrage til og lære af hinanden. Det er vejen til en sund og succesfuld arbejdsplads.

Ledelse

Psykologisk tryghed

Få viden, værktøjer og træning i at skabe tillid, psykologisk tryghed og et miljø, hvor alle føler sig hørt og inkluderet. Det styrker læring, resiliens og innovationskraft i din organisation.

2 dage 12.999 DKK
Læs mere
Bæredygtighed

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 dage 49.999 DKK
Læs mere

Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og Client Director og Lead på Sustainability hos Mannaz. Berit har i 20 år arbejdet med forandringer og transformationer. Hun har selv mange gange stået i rollen som lead på strategiske forandringsprojekter. Hun har efterfølgende i en lang årrække understøttet kundernes transformationer som konsulent og undervist i forandrings- og transformationsledelse. Berit har arbejdet i flere virksomheder og organisationer med at implementere større bæredygtighed både for at spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Hun er optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.

Berit underviser på kurset ”Transformation til større bæredygtighed” og er lead på Mannaz’ samarbejde med ”UN Global Compact Network Denmark” og programmet ”Target Gender Equality”, hvor Mannaz´ CEO Marianne Egelund Siig og Berit faciliterer programmets workshops.

Du er velkommen til at kontakte Berit på bkb@mannaz.com eller +45 2295 0151.