Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger Luk
Projektledelse
Mere om Projektledelse

Alfabetisk oversigt over Projektmodellen

 

A Afgrænsningsliste (skabelon)
Afslutningsrapport (skabelon)
Aktivitetsbeskrivelse
Aktivitetsbeskrivelse (skabelon)
Aktivitetslisten (skabelon)
Aktivitetsplan (skabelon)
Analysefasen
Analysefasen – Projektledelse, koordination og kontrol
B Belbins 9 teamroller
Beredskabsplan (skabelon)
Beslutningsprocesser i grupper
Brainstorming og idégenerering
Brugerobservation
Brugsøkonomi
C Checkliste til kravspecifikation (skabelon)
Cost Benefit analysen
Cost Benefit analysen (skabelon)
D Deltagerevaluering (skabelon)
E Eksempel på konceptskabelon
Eksempel på Milepælsplanlægning
Eksempel på målhieraki
Eksempel på sortering af interessenter under en workshop
Estimering
Estimering, eksempel
Estimering (skabelon)
F Feedbackskema for projektdeltager (skabelon)
Fokusgruppeinterview
Forankring af projektet i organisationen
Formulering af formål og mål
Forretningsopfølgning
G Gatemodellen
Gennemførelse
Gennemførelsesfasen – Projektledelse, koordination og kontrol
Gruppers udvikling
H Handlingsalternativer (skabelon)
I Idé og erkendelse
Idé- og erkendelsesfasen – Projektledelse, koordination og kontrol
Idébeskrivelse
Idésortering/Idéstrukturering
Idésortering, bilag 1: Pointmatrix
Idésortering, bilag 2: Idésortering
Idésortering, bilag 3: Attraktivitetsmatrix
Idévurdering
Informationsplan (skabelon)
Intern arbejdsfordeling
Interessentanalysen
Interessentanalyse (skabelon)
Interessents udbytte/bidragsforhold
Interessenter og informationsstrategier
K Kick-off seminar
Kommunikationsplan
Kommunikationsplan (skabelon)
Kommunikationsplan, detaljeret (skabelon)
Konceptskabelon
Konklusion på interessentanalyse
Krav til god feedback
Kravspecifikation (skabelon)
Kravprocessens opgaver og resultater
Kravstyring
Kundeanalysen
Kundetilfredshedsanalyse
Kvalitetsstyring/Kvalitetssikringsplan (skabelon)
L Ledelsesværktøjer
M Milepæle
Milepælsplan (skabelon)
Milepælsplanlægning
Møder, workshops og seminarer
Mødeprocesevaluering (skabelon)
Målhierarkiet
N Nedlukning
O Omvendt idémålsætning
Omvendt produktanalyse
Opstartsseminar
Overdragelse
Overdragelse af resultater
Overdragelse og læring
P Personlig handlingsplan (skabelon)
Planlægningscheckliste (skabelon)
Prioritering af mål
Projekt analyse – Analysefasen
Projektanalyse – Idé- og erkendelsesfasen
Projektleders selvevaluering (skabelon)
Projektledervurdering af styregruppen (skabelon)
Projekt opstart
Projektafslutning
Projektaftale (skabelon)
Projektledelse, koordination og kontrol
Projektorganisationsstruktur og retningslinier
Projektorganisering
Projektplanlægning og budget
Projektets målsætning
Produktspecifikation
R Rammespecifikation (skabelon)
Realisering
Revision af projektdokumentationen
Risikoanalyse
Risikoanalyse, (metodebeskrivelse)
Risikolog (skabelon, doc)
Risikolog (skabelon, xls)
Risikostyring, guidelines
Risikovurdering på planen (skabelon)
Roller og ansvar i projektorganisationen
S Setup commitment – Analysefasen
Setup commitment – Gennemførelsesfasen
Setup commitment – Idé- og erkendelsesfasen
Skema til idébeskrivelse
Skema til interessentanalyse
Skema til kundeanalyse
Skema til kundetilfredshedsanalyse
Skema til prioritering af mål – Definition af produktegenskaber
Skema til prioritering af mål – Maks./Min. mål
Skema til prioritering af risici
Skema til projektets målsætning
Skema til risikoanalyse
Skema til risikostyring under projektforløbet
Skema til SWOT-analyse
Skema: Modstand imod forandringer
Skema: Udbytte/bidrag
Spørgeskema til brug for Risikovurdering (skabelon)
Statusrapport (skabelon)
Statusrapportering
Styregruppe
Styregruppemateriale (skabelon)
Styregruppevurdering af projektleder (skabelon)
Styringscheckliste (skabelon)
SWOT-analyse
T TOP-10 risikoliste
U UseCase beskrivelse (skabelon)
V Verifikation af planer, budget og ressourcer
Æ Ændringsanmodning (skabelon)
Ændringsprocedure (skabelon)