Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger Luk
Ledelse

Kurser i ledelse

Filtrér kurser
Luk Filtrér din søgning:
Emner
 • ›  Coaching
 • ›  Distanceledelse
 • ›  Forandringsledelse
 • ›  Forhandling
 • ›  Forretningsudvikling
 • ›  Gennemslagskraft
 • ›  Innovation
 • ›  Kommunikation
 • ›  Mål og resultatstyring
 • ›  Motivation
 • ›  Performance
 • ›  Personlig styrke
 • ›  Programledelse
 • ›  Projektstyring
 • ›  Psykologi
 • ›  Samarbejde
 • ›  Selvindsigt
 • ›  Strategi
 • ›  Stresshåndtering
 • ›  Teamledelse
Niveau
 • ›  Administrativ medarbejder
 • ›  Direktør
 • ›  Erfaren leder
 • ›  Nyere leder
 • ›  Projektleder
 • ›  Specialist
Pris
 • ›  0 - 10.000
 • ›  10 - 20.000
 • ›  20 - 30.000
 • ›  40 - 50.000
 • ›  Over 50.000
Landsdel
 • ›  Jylland
 • ›  Sjælland
Varighed
 • ›  1 dag
 • ›  2 dage
 • ›  3 dage
 • ›  4 dage
 • ›  5 dage og derover
Aktive filtre:
Fjern alle filtre

Lederuddannelser

For executive ledere, senior ledere og nye ledere
Executive
Mannaz Executive Leadership Program – VL90
Dette eksklusive ledelsesudviklingsprogram er til alle executive ledere, som vil udvikle deres ledelse og organisationer i en kompleks verden. Lær at skabe bedre resultater i den nye virkelighed.
16 dage 170.000 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at respondere på komplekse markedstendenser og navigere agilt blandt konkurrenter
 • at forstå fremtidens agile ledelse og organisationsformer
 • at lede og være en stærkere katalysator for kreativitet og innovation
 • at udvikle dit personlige ledelsespotentiale, din organisatoriske stræben og håndtere dine personlige faldgruber
Din virksomhed får
 • En tæt kobling mellem lederudvikling, ledelsesudvikling og organisationens udvikling
 • Optimerede, differentierede strategier i en kompleks business kontekst med multiple hastigheder
 • Etablering af transformationsnetværk blandt topledere i Danmark
Hvem deltager?

Executive ledere med overordnet ansvar for en organisation eller et forretningsområde. Deltagerne repræsenterer en betydelig bredde i dansk erhvervsliv.

Ledelse
Strategi, vækst og lederskab
Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.
12 dage 86.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at skabe målbare forretningsmæssige resultater
 • at fokusere på strategisk ledelse
 • at øge din personlige og ledelsesmæssige værdiskabelse
 • at motivere andre til udvikling og resultater
 • at nå dine personlige og forretningsmæssige mål
 • at optimere samarbejde i lederteams
 • at lede med balance, integritet og gennemslagskraft
 • at kommunikere og skabe følgeskab
Din virksomhed får
 • En mere målrettet og fokuseret leder
 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne
 • Ny inspiration og perspektiver på lederrollen
 • Målbare forretningsmæssige resultater
 • Strategiske lederkompetencer
 • Øget performance og forretningsmæssig vækst
 • En leder med øget organisatorisk værdi, indsigt og handlekraft
Hvem deltager?

Erfarne ledere med personaleansvar, der søger seriøs lederudvikling, som inspirerer, fornyer og optimerer den daglige ledelse.

Ledelse
Mannaz Leder-uddannelse
Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.
10 dage 49.500 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at kunne anvende både de klassiske og nyeste ledelsesmetoder
 • at placere din afdelings indsats i en større strategisk sammenhæng
 • at kunne nedbryde overordnede mål til handlinger og kommunikere dem
 • at lede i forhold til en vision og skabe motivation
 • at lede andre og skabe følgeskab
 • at motivere og engagere dine medarbejdere mod fælles resultater
 • at lede udviklings- og forandringsprocesser
 • at have fokus både på individet og på afdelingens samlede performance
Din virksomhed får
 • En leder, der har opdateret viden om nye tendenser og effektive ledelsesmetoder
 • En leder med konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer
 • En leder med et solidt ledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater
 • En leder, der er bevidst om sin egen lederrolle og ledelsesadfærd
 • En leder, der kan agere situationsbestemt i forhold til gruppen og til individet
 • En leder der kan drive en forandringsproces og håndtere de menneskelige reaktioner
 • En lede, der kan motivere, engagere og skabe følgeskab
 • En leder med brugbar inspiration udefra
Hvem deltager?

Denne lederuddannelse er for dig, som har min. ½ års erfaring som leder eller har erfaring fra en rolle som uformel leder. Du har behov for nogle effektive ledelsesværktøjer, sparring på din lederrolle og ny inspiration, der kan styrke dig i hverdagens ledelsesudfordringer.

Leadership Development
Mannaz Leadership Programme
On this course you will be challenging yourself, developing your abilities and creating a solid foundation for your leadership with a mix of leadership theory, new trends and current methods. You will build a leadership network with your peers.
10 days 49.500 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Applying both classic and the very latest leadership methods
 • Putting your department’s efforts into a greater strategic context
 • Breaking down general objectives into actions and communicate them
 • Leading with regard to vision and bringing about motivation
 • Leading others and creating followership
 • Motivating and engaging your staff towards joint results
 • Managing development and change processes
 • Focusing on each individual’s performance as well as the overall performance of the department
Your company will get:
 • A leader with updated knowledge of new trends and effective leadership methods
 • A leader with specific and directly applicable leadership tools
 • A leader with a solid leadership foundation for laying down objectives, direction and creating results
 • A leader who is conscious of their own leadership role and leadership behaviour
 • A leader who can act according to the situation with regard to the group and each individual
 • A leader who can manage a change process and handle the human reactions
 • A leader who can motivate, engage and create followership
 • A leader with useful inspiration from the outside
Who can participate?

This leadership programme is for individuals with a minimum of six months’ experience as a manager or with experience from a role as an informal manager. You are in need of some effective leadership tools, sparring on your leadership role and new inspiration to help strengthen you in your everyday leadership challenges.

Ledelse
Proceskonsulent-uddannelsen (PKU1)
Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.
14 dage 53.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At styre og koordinere involverende udviklingsprocesser
 • At anvende den nyeste viden og de nyeste metoder inden for procesledelse
 • At skabe resultater i din rolle som facilitator af andres læring og udvikling
 • At anvende involverende interventionsmodeller
 • At kommunikere som proceskonsulent med en coachende tilgang i forhold til teams og grupper
 • At tilrettelægge formøder og afklare processers formål samt udbytte
 • At designe udviklingsforløb
 • At imødekomme centrale udfordringer, som du møder som henholdsvis intern og ekstern konsulent
Din virksomhed får
 • En stærk proceskonsulent med god selvindsigt og nye handlemuligheder
 • En værdifuld, nytænkende tilgang til ledelse af strategiske forandringsprocesser
 • Mulighed for bedre understøttelse af grupper i deres udvikling og forståelse for, hvordan deres egen udvikling sker
Hvem deltager?

Uddannelsen er målrettet konsulenter og medarbejdere, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulenter. Du kan fx være intern udviklingskonsulent i en HR-afdeling, HR-partner, ekstern konsulent, projektleder eller leder, der ønsker at øge dine udviklings- og procesfærdigheder.

Ledelse
Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)
Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art ledelsesfilosofi, procesdesign og praksis.
14 dage 67.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer.
 • At forstå moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet og paradoksledelse
 • At designe, gennemføre og følge op på unikke forandringsprocesser i alle typer organisationer på tværs af brancher
 • At skabe sammenhængskraft og involvering gennem god kommunikation, dyb procesforståelse og involverende in-the-moment facilitering.
 • At se detaljer og helheder som forudsætning for forandrings- og handlekraft
 • At gå forrest i de mere komplekse sammenhænge, som nutidens organisationer består af og indgår i
 • Din personlige performance og gennemslagskraft
Din virksomhed får
 • En strategisk sparringspartner i design af forandringsforløb på alle niveauer og på tværs af organisationer og brancher
 • En endnu stærkere proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder
 • En værdifuld, nytænkende tilgang til ledelse af strategiske forandringsprocesser
 • Mulighed for endnu bedre understøttelse af grupper i deres udvikling og forståelse for, hvordan deres egen udvikling sker
Hvem deltager?

Uddannelsen er målrettet erfarne konsulenter, ledere og projektledere, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulenter.

Ledelse
Systemisk lederuddannelse
Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.
12 dage 43.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At beherske en systemisk tilgang til ledelse
 • At skabe bæredygtige forandringer for dig selv, dine medarbejdere og din organisation
 • At organisere samarbejde og facilitere samtaler, der skaber udvikling i dine medarbejderes og kollegers faglige samt personlige kompetencer
 • At skabe medarbejderinvolvering og initiativ gennem en lærende samarbejdskultur
 • At håndtere vanskelige samtaler og udfordringer
 • At skabe balance mellem en velkørende drift på den ene side og udvikling samt læring på den anden side
 • At arbejde ud fra et sammenhængende sæt af begreber, forståelser og metoder, der styrker din egen ledelsesstil
Din virksomhed får
 • En leder med et sammenhængende og bredt repertoire af metoder og begreber, der er integreret med egen ledelsesstil
 • En kultur præget af stærkt samarbejde og teams, der formår at arbejde styrkebaseret og effektivt
 • Kompetent ledelse
 • En involverende og samskabende ledelsespraksis
 • En leder, der kan skabe rammer for innovation og understøtte forandringer
 • En fremsynet og modig leder, der formår at arbejde effektfuldt med relationel systemisk ledelse
Hvem deltager?

Ledere med personaleansvar, herunder også nye ledere. Derudover er uddannelsen relevant for personer med interesse for ledelse eller med ledelseselementer i deres job, såsom projektledere, udviklingskonsulenter og teamkoordinatorer.

Ledelse
Professionel ledelse
Kom på et stærkt fagligt, udfordrende og personligt givende udviklingsforløb for den erfarne leder. En ambitiøs og intens lederuddannelse, som hæver barren for dig og din organisations resultater.
28 dage 99.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At drive succesfulde processer og skabe stærke resultater
 • At forny og forandre din organisation
 • At udvikle en mere agil ledelse og samarbejdsform, hvor organisatorisk udvikling går hånd i hånd med udvikling af best practice
 • At øge din evne til at handle og navigere i komplekse samt udfordrende sammenhænge
 • At løse de problemstillinger du møder vha. en stærkt funderet, reflekteret og metodisk viden
Din virksomhed får
 • En leder, der løser de organisatoriske problemstillinger gennem et nytænkende fokus på best practice i præstationer
 • Et styrket strategisk og refleksivt mindset, der beriger organisationen og øger den samlede handlekraft
 • En mere agil ledelse, der evner at arbejde med organisatorisk udvikling gennem forskellige relationelle, processuelle og organisatoriske niveauer for udvikling
 • Organisatorisk handlekraft gennem ledelse, der faciliterer relationel koordinering og øger organisatorisk samarbejde
Hvem deltager?

Erfarne ledere i både private og offentlige organisationer. Du udøver personaleledelse eller leder gennem andre ledere, og deltager i strategiske samt udviklingsorienterede samtaler og processer i organisationen.

Leadership Development
Process Facilitation Programme
The programme provides you with facilitation methods and tools that are founded in dialogue-based methods, theory and research, combined with a strong focus on co-creation as a way of making meaning and better solutions.
14 days 53.900 DKK
Read more
Ledige pladser
Outcome for you
 • Becoming a professional and methodically well-founded change agent in your organisation
 • The ability to facilitate engaging processes based on a coherent framework of theory, methodology and practical skills
 • Knowledge, tools and skills to work with converting strategies, goals and visions into meaningful action
 • A large toolbox with the newest facilitation methods and -techniques
Outcome for your organisation
 • A strong facilitator who is able to take action in complex situations
 • A practical and theoretically skilled facilitator which contributes to the development of a more holistic and actionable view on the value creation process
 • A consultant who has the ability to realize the organisation’s goals through dialogue and facilitation
Who participates?

The course is aimed at people involved in facilitating change and collaboration in organisations. This applies to internal or external consultants, HR-partners, managers, or others engaged in strategy development and implementation, HR processes, change initiatives and stakeholder management.

Kurser for ledere

For uformelle og kommende ledere
Ledelse
Det uformelle lederskab
Bliv bevidst om din egen rolle som leder uden formelt ledelsesansvar. Få inspiration og værktøjer til at udfylde din rolle, opnå indflydelse og få sikret mandat, så du når de resultater, du har ansvaret for at nå.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at forstå betydningen af din egen rolle og adfærd som uformel leder
 • at opnå større gennemslagskraft og indflydelse
 • at bedrive ledelse på tværs af organisationen
 • at kommunikere klart og konstruktivt
 • at håndtere konflikter
Din virksomhed får
 • En uformel leder med gennemslagskraft og evne til at skabe indflydelse
 • En uformel leder, der kan sikre effektive beslutningsprocesser
 • Klar og konstruktiv kommunikation i organisationen
 • Et optimeret tværfagligt samarbejde på tværs af projekter og teams
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der har et tværgående organisatorisk ansvar uden at have det formelle ledelsesansvar for de personer, der "arbejder for en".

Ledelse
Det uformelle lederskab 2
Som leder uden formelt personaleansvar er du bindeleddet mellem ledelse og medarbejder. Få værktøjer til at håndtere denne rolle, og opnå gennemslagskraft, tillid og et godt samarbejde.
2 dage 12.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At forhandle dit mandat med ledelsen eller styregruppen
 • At kommunikere og skabe motivation
 • At være tydelig i din forventningsafstemning og have gennemslagskraft
 • At gennemføre professionelle samtaler
 • At håndtere konflikter
 • At facilitere udviklingsprocesser
 • At udvikle grupper og teams
Din virksomhed får
 • En leder/projektleder, der både har resultat- og procesfokus
 • En leder/projektleder, der kan håndtere de mange interesser og dynamikker, der er omkring rollen som leder uden formelt personaleansvar
 • En robust leder/projektleder, der både er bevidst om og kan administrere sin rolle konstruktivt
 • En leder/projektleder, der kan motivere og skabe resultater
Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der har et tværgående organisatorisk ansvar uden at have det formelle ledelsesansvar for de personer, der "arbejder for en".
Det er en fordel at have gennemført kurset ”Det uformelle lederskab”.

Leadership Development
Leading without formal authority
Grow your awareness of your own role as an informal leader. Gain inspiration and tools to help you carry out your role and to build influence and authority, enabling you to achieve the results you want.
3 days 16.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Understanding the importance of your own role and behaviour as an informal leader
 • Creating greater leverage and gaining influence
 • Managing across the organisation
 • Communicating clearly and constructively
 • Handling conflict
Your company will get:
 • An effective leader with the ability to influence the behaviour of others
 • An informal leader who can ensure efficient decision-making processes
 • Clear and constructive communication within the organisation
 • Optimised interdisciplinary collaboration across projects and teams
 • A dynamic, effective and committed team
Who takes part?

The course is relevant for anyone who has cross-organisational responsibilities without formal management authority over the people who work ‘for’ them.

Ledelse
Introduktion til ledelse
Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at udnytte dine egne forudsætninger for at indgå i lederrollen
 • at forstå de forventninger, der bliver stillet til dig
 • at skabe og nå mål for dig selv og dine medarbejdere
 • at bruge dine stærke sider og udnytte dine ressourcer
Din virksomhed får
 • En leder, der hurtigt udfylder sin nye rolle
 • En leder, der besidder de grundlæggende ledelseskompetencer
 • En leder med øget indsigt og forståelse for de faglige og personlige udfordringer, som er forbundet med at være ny i lederrollen
Hvem deltager?

Kurset er for dig, som er på vej til dit første lederjob eller dig, der har fungeret som leder i maksimalt 6 måneder.

Leadership Development
Introduction to Leadership
Gain insight into the challenges and responsibilities that come with your new leadership role – and strengthen your qualifications to successfully take up the leadership role.
3 days 16.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • using your qualifications to take up the leadership role
 • understanding the expectations that you are faced with
 • setting and achieving goals for yourself and your staff
 • using your strengths and taking advantage of your resources
Your company will get:
 • A leader who quickly fills in his/her new role
 • A leader who possesses the fundamental leadership competencies
 • A leader with greater insight and understanding of the professional and personal challenges that are associated with being new to the leadership role
Who takes part?

• The course is for those of you who are moving on to your first leadership position, or who have worked as a leader for a maximum of 6 months.

Personlig udvikling for ledere

Ledelse
Dit personlige lederskab
Selvindsigt er afgørende for din karriere som leder. Træn de gængse ledelsesværktøjer og lær dig selv og dine personlige ressourcer bedre at kende.
3 dage 22.500 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at håndtere dit potentiale og dine barrierer
 • at agere situationsbestemt som leder
 • at inddrage andres kompetencer og erfaringer
 • at gøre din ledelse både målorienteret og menneskeorienteret
 • at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder
 • at give din lederrolle mening, retning og udvikling i din dagligdag
Din virksomhed får
 • En leder, der håndterer ansvar og udfordringer professionelt
 • En leder, der udfylder sin lederrolle med mod, realisme og sans for mangfoldighed
 • En leder, der er bevidst om egne styrker og bruger dem konstruktivt i lederrollen
 • En leder, der kan anvende grundlæggende ledelsesværktøjer, herunder ”Situationsbestemt ledelse”
Hvem deltager?

Kurset er for dig, som er leder og har ½-3 års ledererfaring. Du ønsker ledelsesværktøjer, selvindsigt og sparring på din lederrolle.

Ledelse
Search Inside Yourself - Developed at Google
Search Inside Yourself er et udviklings-koncept, som er skabt af Google. Det tager afsæt i neurovidenskaben. Du træner dit fokus, dine samarbejdsevner og din følelsesmæssige intelligens.
2 dage 12.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at finde mental ro og klarhed i komplekse og stressede situationer
 • at respondere velovervejet i stedet for at reagere på autopilot
 • at gennemskue vanetænkning og uhensigtsmæssige antagelser både i dig selv og i organisationen
 • at forstå andres behov og samarbejde effektivt
 • at forstå hvordan din hjerne fungerer, og hvordan du kan træne den
Din virksomhed får
 • Bedre navigering i kompleksitet og usikkerhed
 • Bedre håndtering og ledelse af forandringer
 • Nye perspektiver til tværgående samarbejde
 • Understøttelse af samskabelse og kreativitet
Hvem deltager?

Kurset henvender sig til ledere med personaleansvar, ledere med det overordnede ansvar for en organisation/et forretningsområde, HR-ansvarlige eller projektledere med ansvaret for større forandringer i organisationen.

Ledelse
Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft
Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at kommunikere klart og effektivt med lige dele empati og logik
 • at skabe følgeskab gennem formidling
 • at stå fast og være autentisk med personlig pondus
 • at bruge målrettet feedback, der er konkret og udviklingsrettet
 • at håndtere konfliktsituationer og vanskelige samtaler
 • at inddrage og delegere
 • at kommunikere kontant og konsekvent, fx i forhold til uhensigtsmæssigheder
Din virksomhed får
 • En leder, der kommunikerer virksomhedens eller organisationens vision på en klar, personlig og motiverende måde
 • En leder, der skaber drive i forandringer gennem aktiv og overbevisende kommunikation
 • En leder, der er bevidst om sin evne til at skabe lydhørhed
 • En leder, der er oprigtig i sin kommunikation, udviser tillid og opmuntrer til udvikling
 • Bedre feedbackkultur til gavn for præstationer og udvikling
 • Stærkere ledelsesmæssig fremtræden indad- og udadtil
Hvem deltager?

Kurset er for ledere, der vil styrke deres kommunikation samt gennemslagskraft og blive bevidst om sine kommunikative styrker samt udviklingsområder.

Coaching
Ledelsesbaseret lærende coaching
Få redskaber til at skabe lærende samtaler i komplekse sammenhænge. Med dette bliver du bedre til at løse konflikter og håndtere svære samtaler, så du kan skabe endnu bedre resultater som leder.
6 dage 26.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At højne effektiviteten i din afdeling og i dit team
 • At håndtere forandringer eller transformationer, der kræver svære samtaler med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • At udvikle medarbejdere og ledere under dig, så individuelle ressourcer og organisatoriske målsætninger mødes
 • At mestre de dialogiske kompetencer, der giver højtydende medarbejdere og teams
 • At udvikle din egen lederrolle og forbedre din ledelsespraksis, så det går hånd i hånd med en coachende praksis
 • At fremme kommunikation og samarbejde mellem forskellige faggrupper, personer og afdelinger
Din virksomhed får
 • Øget trivsel, samarbejde om opgaveløsning og udvikling hos medarbejdere
 • En lærende tilgang til opgaveløsning, hvor best practice og højtydende samarbejde er i fokus
 • Optimale muligheder for at skabe stærkere sammenhæng mellem visioner og mål og opnå væsentlige resultater
 • En lærende tilgang til problemfyldte og vanskelige samarbejdsrelationer
Hvem deltager?

Kurset henvender sig til personer med ledelsesansvar for enten medarbejdere eller ledere, der leder gennem andre ledere, enten som faglig ledelse og/eller med personaleledelse. Kurset er både for ledere i private og offentlige virksomheder.

Værktøjskurser for ledere

Ledelse
Teamledelse
Styrk din rolle som teamleder, og lær at opbygge, understøtte og udvikle dit team, så I sammen skaber de bedste resultater. Du arbejder bl.a. med at forbedre dit teams engagement, samarbejde og præsentationer.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at skabe resultater med dit team
 • at forstå teamdynamikker
 • at skifte mellem at lede 1:1 og 1:mange
 • at forstå, hvordan forskelle mellem mennesker påvirker teamet
 • at skelne mellem roller i teamet
 • at håndtere uenigheder, følelser og konflikter i teamet
Din virksomhed får
 • En leder, der formår at understøtte og udvikle teamet
 • En leder, der formår at få teamet til at samarbejde om at opnå bedre resultater
 • En leder, der kan skabe flow
 • En leder, der kan anvende konceptet ”High Performance Teams”
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der er teamleder eller har en uformel lederrolle. Du har mellem ½ til 3 års ledererfaring.

Ledelse
Lederen som resultatskaber
Få et stærkt fundament for at skabe en motiverende performancekultur. Lær at eksekvere hurtigere og mere målrettet, samt at hjælper og støtte dine medarbejdere til at levere resultater.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at eksekvere hurtigt og målrettet
 • at opstille klare mål og delmål
 • at prioritere og skære ind til det mest essentielle
 • at opbygge en motiverende performancekultur
 • at støtte dine medarbejderes fremskridt undervejs
 • at give konstruktiv feedback på resultater
Din virksomhed får
 • Måldrevet ledelse
 • Stærkere performancekultur
 • Effektiv ledelsesmæssig eksekvering
 • En leder der formår at hjælpe og motivere sine medarbejdere i at levere resultater
Hvem deltager?

Kurset er for ambitiøse ledere, der ønsker at arbejde med resultatstyring og skabelse af en motiverende performancekultur

Ledelse
Strategisk ledelse
Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at omsætte virksomhedens strategier til konkret adfærd hos medarbejderne.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at formulere en klar og tydelig strategi
 • at omsætte en overordnet strategi til konkret adfærd
 • at gøre strategien enkel at kommunikere
 • at kommunikere strategien til alle organisatoriske niveauer
 • at eksekvere strategien effektivt og målrettet
Din virksomhed får
 • En leder der er arbejder strategisk og resultatorienteret
 • En leder der kan omsætte visioner til konkret handling
 • En leder der kan målrette sin kommunikation mod strategiens faser og målgrupper
 • En effektiv leder der har opdateret viden om, hvad der driver mennesker
 • En leder der kan navigere strategisk i en hverdag i konstant forandring
Hvem deltager?

Ledere, projektledere eller konsulenter, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for eksekvering og implementering af strategi.

Ledelse
Forandringsledelse
Skab forretningsmæssige resultater ved at lede andre effektivt gennem forandringsprocesser.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at lede forandringsprocesser
 • at identificere barrierer og modstand
 • at skabe følgeskab under forandring
 • at bevare din troværdighed i turbulente situationer
 • at benytte effektive værktøjer til den gode forandringsproces
Din virksomhed får
 • En leder, der kan navigere sikkert igennem en forandringsproces
 • En leder, der både kan håndtere forandringens psykologi og dynamik
 • Redskaber til at gennemføre forandringsprocesser
 • Højere grad af motivation i organisationen
 • En handleplan for forandringsprocessen
Hvem deltager?

Kurset er for dig, som skal gennemføre en forandringsproces, lede andre igennem en forandringsproces eller som skal støtte andre i at udøve forandringsledelse.

Ledelse
Distanceledelse
Bliv bedre til at lede på tværs af tid, sted og kultur. Du får konkrete værktøjer til at blive en god leder for dem, der befinder sig på afstand.
2 dage 12.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at lede medarbejdere på andre lokationer
 • at skabe nærhed på distancen
 • at lede og samarbejde på tværs af tid og sted
 • at benytte interaktive medier i din ledelse
 • at udøve tillidsbaseret ledelse
 • at lede selvledende medarbejdere
Din virksomhed får
 • Effektiv distanceledelse
 • Styrket teamindsats og resultater
 • Inspiration til at anvende online kommunikationsværktøjer
 • En leder, der kan motivere og skabe engagement på tværs af tid og sted
Hvem deltager?

Ledere og projektledere med formelt eller uformelt personaleansvar.

Ledelse
Lederen som facilitator af innovation og forandring
Bliv bedre til at facilitere ideer og forandringer i din virksomhed. Få indsigt og træning i forskellige faciliteringsteknikker og -værktøjer, så du opnår øget engagement.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At styrke din rolle som facilitator
 • At planlægge, gennemføre og følger op på møder, workshops, seminarer eller konferencer
 • At involvere medarbejdere og kolleger i ideudvikling og forandringsprocesser
Din virksomhed får
 • En medarbejder som kan facilitere innovation og forandringsprocesser
 • En medarbejder som både kan facilitere det indholdsmæssige, gruppedynamikker og det følelsesmæssige engagement
 • En medarbejder der formår at få alle gode ideer frem i lyset og skabe commitment samt energi omkring en problemstilling
Hvem deltager?

Ledere, projektledere, HR-partnere, konsulenter og medarbejdere med tværfaglig eller tværorganisatorisk ansvar, som ønsker at blive bedre til at facilitere.

Ledelse
Grafisk facilitering
Få redskaber til at koble ord med billeder og illustrationer, som styrker den fælles forståelse, læring og hukommelse i forhold til beslutninger, ideer, referater m.m. Selvom du ikke tror, du kan tegne, så kan du lære det her.
2 dage 7.490 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at facilitere og formidle med brug af visuelle virkemidler
 • at lave inspirerende og indbydende dagsordener, procesoverblik mm.
 • at skabe overblik og sammenhæng i komplekse processer og projekter
 • at underbygge den fælles forståelse af beslutninger i processer og samtaler
 • at arbejde med billeder og symboler i sproget
 • at lave visuelle rammer og skabeloner for kommunikation, som åbner op for deltagelse fra kolleger og medarbejdere
Din virksomhed får
 • Nye og inspirerende måder, hvorpå I kan understøtte, synliggøre og forevige jeres kommunikation
 • En medarbejder der kan skabe tydelige fælles referencerammer på møder, i processer, undervisning m.m.
 • En medarbejder der kan bidrage til, at andre i samarbejde kan skabe innovative løsninger
Hvem deltager?

Kurset er for alle, som ønsker at facilitere grafisk og dermed forbedre deres møder, processer, samtaler, projekter m.m.

Lederuddannelser

 

Vil du styrke dine lederkompetencer? Og mangler du et forløb, der passer til netop dine behov og dit ledelsesmæssige ståsted?

Hvert skift i organisatorisk position repræsenterer en radikal ændring i prioriteter, færdigheder og værdier. Hvert niveau indebærer en ny udfordring, nye forventninger og nye krav til resultatskabelse. Der er fx stor forskel på at gå fra at være leder for et team til at være leder af ledere.

Derfor har vi hos Mannaz kurser og uddannelser, der matcher og understøtter hvert ledelsesniveau, du kan befinde dig på. På forløbene er sikrer vi, at du udfolder dit ledelsesmæssige potentiale og kan skabe resultater på det gældende ledelsesmæssige trin.

Klik på oversigten, og læs mere om netop det forløb, der matcher dit ledelsesmæssige behov.