Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger Luk
Kommunikation

Kurser i kommunikation

Filtrér kurser
Luk Filtrér din søgning:
Emner
 • ›  Forhandling
 • ›  Gennemslagskraft
 • ›  Kommunikation
 • ›  Konflikthåndtering
 • ›  Mål og resultatstyring
 • ›  Performance
 • ›  Personlig styrke
 • ›  Præsentation
 • ›  Psykologi
 • ›  Samarbejde
 • ›  Selvindsigt
 • ›  Strategi
 • ›  Undervisning
Niveau
 • ›  Administrativ medarbejder
 • ›  Direktør
 • ›  Erfaren leder
 • ›  Nyere leder
 • ›  Projektleder
 • ›  Specialist
Pris
 • ›  0 - 10.000
 • ›  10 - 20.000
 • ›  20 - 30.000
Landsdel
 • ›  Jylland
 • ›  Sjælland
Varighed
 • ›  1 dag
 • ›  2 dage
 • ›  3 dage
 • ›  5 dage og derover
Aktive filtre:
Fjern alle filtre
Kommunikation
Assertion - effektiv og klar kommunikation
Gode intentioner er ikke altid nok, når den daglige dialog kører af sporet. Bliv trænet i at skabe en bevidst dialog, så dine budskaber når frem til modtageren på en ligeværdig måde.
3 dage 20.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at kommunikere ligeværdigt med andre
 • at udtrykke dine behov, holdninger og budskaber
 • at forbedre kvaliteten af din interaktion med andre
 • at håndtere kritik og få styr på dine følelser gennem øget selvrespekt
 • at forebygge misforståelser og konflikter
 • at kunne sige til og fra
 • at overvinde selvdestruktiv adfærd
Din virksomhed får
 • En motiveret medarbejder med evne til at sige til og fra
 • Bedre kommunikation og omgangstone
 • Ansvar for egen kommunikation
 • Større respekt for forskellighed
Hvem deltager?

Kurset er både for dig, der har svært ved at få tingene sagt og for dig, der får sagt tingene for voldsomt.

Hold dine samtaler skarpe – intensiv supervision af din praksis
Få styrket din professionelle samtalepraksis som coach, leder eller erfaren HR-konsulent. Du vil få supervision på din samtalepraksis af erfarne coaches og konsulenter. Få ny viden indenfor coaching og samtalepraksis.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At føre professionelle samtaler i din organisation
 • At udvikle din egen personlige stil som coach, konsulent eller rådgiver
 • At forstå dine egne mangler og styrker
 • At få den professionelle samtale til at skabe resultater i organisationen
 • At koble teori med egen praksis og erfaring
Din virksomhed får
 • Supervision og viden om organisatoriske udfordringer i et fortroligt rum
 • Individuelt feedback fra både underviser og kursister
 • Oplæg og inspiration fra nyeste professionelle samtalepraksis
Hvem deltager?

Coaches, HR-Konsulenter, rådgivere og ledere, der arbejder med professionelle samtaler i organisationen.

Kommunikation
Kommunikation og dialog
Bliver du ofte frustreret over, at andre misforstår, hvad du siger? Lær at styre og påvirke din kommunikation, så du taler på samme kanal som dine modtagere. Fokus er bl.a. ind på adfærd, kropssprog og følelser.
3 dage 20.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker
 • at kommunikere så andre forstår dig
 • at spørge og lytte
 • at tackle modstand i en samtale
 • at forstå kommunikationens psykologiske mekanismer
 • at tilpasse din kommunikation til situationen
Din virksomhed får
 • Klar formidling eksternt og internt
 • Kommunikation, der er tilpasset formålet
 • Bedre håndtering af vanskelige samtaler
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der ønsker at forbedre din kommunikation. Du oplever måske, at din kommunikation ikke altid bliver opfattet, som du ønsker, men du ved ikke lige, hvordan du kan forbedre dette.

Communication
Communication and dialogue
Do you often get frustrated that others misunderstand what you are saying? Learn to manage and alter your communication so that you communicate in ways that your recipients will understand. This course focuses on behaviour, body language, emotions, and more.
3 days 20.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Connecting with and being understood by others
 • Communicating so that others understand you
 • Asking and listening
 • Tackling resistance during a dialogue
 • Understanding the psychological mechanisms of communication
 • Adjusting your communication to a situation
Your company will get:
 • Clear external and internal communication
 • Communication adjusted according to the purpose
 • Better handling of difficult dialogues
Who takes part?

This course is aimed at individuals who wish to improve their communication. Perhaps you feel that your communication is not always perceived the way you want it to be, but don’t quite know how to improve this.

Kommunikation
Argumentation der overbeviser
Uklar argumentation skaber forvirring og misforståelser. Få værktøjer til at optimere din argumentation betydeligt, så du får nemmere ved at få dine pointer igennem.
1 dag 6.250 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at argumentere i tale og skrift
 • at forhandle og afkode modpartens synspunkter
 • at præsentere et klart og tydeligt formål
 • at modargumentere sagligt
Din virksomhed får
 • En medarbejder, som kommunikerer effektivt
 • En medarbejder, som kan indgå i saglige og konstruktive forhandlinger
 • En medarbejder, der kan assistere sine kolleger med udarbejdelse af præsentationer og skriftlig kommunikation
Hvem deltager?

Alle der gerne vil optimere deres argumentation – hvad enten det er med henblik på at forbedre mundtlige præsentationer eller skriftlige produkter. Den rutinerede leder, den nye sælger og alt derimellem får et stort udbytte af dette kursus

Kommunikation
Præsentationsteknik med krop og stemme
Styrk brugen af din stemme og krop og opnå større personlig gennemslagskraft og sikkerhed, når du præsenterer.
2 dage 14.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at fremstå overbevisende og professionel
 • at tale frit i forsamlinger
 • at håndtere nervøsitet
 • at få dit budskab frem med gennemslagskraft
Din virksomhed får
 • Mere professionel fremtoning
 • Stærkere formidling af deres budskaber
 • Medarbejdere med større overblik
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der ønsker større gennemslagskraft og sikkerhed, når du skal præsentere for andre mennesker.

Kommunikation
Præsentationsteknik med gennemslagskraft
Lær at stille dig op foran en forsamling og brænde igennem på en overbevisende og autentisk måde. Lav præsentationer, der imponerer dine modtagere. Du bliver trænet i lige netop det, du har brug for.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at beherske det gode kropssprog
 • at opbygge en effektiv disposition
 • at håndtere nervøsitet
 • at tale med glød og engagement
 • at fremstå med troværdighed
 • at bruge dine styrker til at præstere bedst muligt
 • at brænde igennem på en overbevisende og autentisk måde.
Din virksomhed får
 • Knivskarpe præsentationer med gennemslagskraft
 • Sikker og overbevisende kommunikation
 • Intensiv feedback målrettet jobbet
Hvem deltager?

Kurset retter sig både mod alle, der vil lære de vigtigste metoder til forberedelse og levering af en præsentation.

Communication
Presentation technique with an impact
Get tools, training and individual feedback to help you stand up in front of a group of people and present with impact. Make presentations that leave an impression on your audience.
2 days 11.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Mastering excellent body language
 • Creating a relevant storyline
 • Dealing with any anxiety
 • Focusing on the audience
 • Building credibility
Your company will get:
 • Razor-sharp presentations
 • Confident and convincing communication
 • Intensive feedback for the employee
Who takes part?

This course is aimed at individuals who want to learn more about, or get better at, preparing and delivering presentations.

Kommunikation
PowerPoints i verdensklasse
Lær at lave effektive og professionelle præsentationer med PowerPoint. Du får praktisk træning i og konkrete redskaber til at lave inspirerende og visuelle slides, så dine modtagere kan huske dine pointer.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at bruge PowerPoint effektivt
 • at ramme plet med dine præsentationer
 • at udvikle inspirerende præsentationer
 • at levere dit budskab med appetitlige PowerPoints
Din virksomhed får
 • Mere effektiv brug af PowerPoint som præsentationsmiddel
 • Bedre præsentationer til kunder og medarbejdere
 • Større intern viden om præsentationsteknik med gennemslagskraft
Hvem kan deltage?

Dig, der præsenterer med PowerPoint og savner inspiration til at løfte dine slides både visuelt og kommunikativt.

Kommunikation
Professionel mundtlig formidling
Som formidler er din gennemslagskraft afgørende for, om du kan give modtagerne en personlig oplevelse af dit faglige budskab. På dette kursus får du en sjælden mulighed for at få et dybt indblik i en skuespillers værkstøjskasse, og hvordan du kan bruge dette i din specifikke faglighed.
3 dage 15.995 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at formidle klart, tydeligt og fængende
 • at fremstå troværdig og ægte
 • at stå roligt og nærværende frem
 • at strukturere dine indlæg, så de får størst mulig effekt
 • at skabe liv og variation
 • at skabe kontakt og dialog med dine tilhørere
 • at fortælle historier der huskes
 • at betjene dig af afvekslende kropssprog og stemmeføring
 • at tilpasse dine indlæg til den aktuelle målgruppe
 • at få øje på og kunne anvende dine personlige potentialer
Din virksomhed får
 • En sympatiske og appellerende formidler med gennemslagskraft
 • Tydeligere kommunikation
 • Fleksibilitet og professionalisme i præsentationerne – internt som eksternt
Hvem deltager?

Alle fagpersoner med mundtlige formidleropgaver. Du kan fx være underviser, konsulente, facilitator, foredragsholder, sælger og leder på alle niveauer.

Kommunikation
Visuel og kreativ formidling
Få ideer og teknikker til at præsentere dit stof visuelt og inspirerende. Lær at sætte billeder på dine budskaber og tegne bedre, end du troede muligt.
1 dag 6.250 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at oversætte ”kedeligt” stof til visuelle budskaber
 • at bruge enkel, flot og tydelig skriveteknik
 • at tegne dig til større forståelse
 • at lave inspirerende og unikke flip-overs m.m.
 • at bruge enkle grafiske virkemidler
 • at bruge visuelle og kreative virkemidler på PowerPoint
Din virksomhed får
 • Overraskende og inspirerende præsentationer
 • Øget troværdighed i mødet med omverdenen
 • En medarbejder der skaber overblik og forståelse i sine præsentationer
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der ønsker at give dine budskaber et visuelt løft og gøre dine præsentationer og/eller undervisning så interessant og forståelig som muligt.

Kommunikation
Konflikthåndtering – forebyg og løs konflikter effektivt
Få værktøjer til forebyggelse og håndtering af konflikter. Forstå reaktionsmønstrene – både dine egne og andres ud fra konceptet Have a Nice Conflict.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at opfange og reagere på konfliktsignaler
 • at forebygge og løse konflikter
 • at bevare overblikket i konflikter
 • at tackle de følelsesmæssige reaktioner
Din virksomhed får
 • Konfliktløsning før problemerne bliver for store
 • Bred indsigt i konflikttyper og løsninger
 • Medarbejdere der løser konflikter af sig selv
 • Øget produktivitet og mindre sygefravær
Hvem deltager?

Kurset henvender sig til alle, der har behov for og lyst til aktivt at arbejde med håndtering af konflikter og uoverensstemmelser.

Kommunikation
Forhandling, der skaber resultater
Du opnår kun dine ambitiøse mål i en forhandling ved at skabe en fælles oplevelse af succes. Få de grundlæggende værktøjer til at skabe forhandlinger, hvor begge parter føler sig hørt, så I sammen opnår resultater.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at skabe resultater i dagligdagen
 • at stille de rigtige spørgsmål
 • at vælge den rigtige forhandlingsstil
 • at benytte win/win tankegang
 • at modstå aggressiv adfærd
 • at håndtere aggression og pres
 • at skabe gode relationer
Virksomheden opnår
 • Medarbejdere, der opnår flere og bedre resultater
 • Ledere med bedre værktøjer til at lede
 • Færre konflikter og flere løsninger
 • Styrkelse af udvalgte funktioner
Hvem deltager?

Kurset er er relevant for alle funktioner. – og for alle, der i en projektorienteret verden skal skabe resultater

Kommunikation
Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere
Vil du styrke dine evner til at kommunikere, analysere og sætte dine personlige forhandlingskompetencer i spil? Få personlig gennemslagskraft ind i forhandlingen, og skab resultater.
3 dage 19.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at få det maksimale ud af forhandlingen
 • at stille krav og sætte grænser
 • at udstråle troværdighed og skabe tillid
 • at håndtere konflikter uden at skabe tabere
 • at kommunikere præcist, personligt og med respekt
Din virksomhed får
 • Større udbytte af forhandlinger
 • Intern kompetence til konfliktløsning
 • Bedre relationer til samarbejdspartnere
Hvem deltager?

Kurset er rettet mod dig, som har teoretisk og/eller praktisk erfaring med forhandling. Enten gennem deltagelse på et mere grundlæggende kursus eller gennem den erfaring du allerede har opnået i rollen som forhandler.